Ga door naar hoofdcontent
AgendaGeo-Inzicht in Energiebronnen Nederland

Geo-Inzicht in Energiebronnen Nederland

CategorieNetwerkbijeenkomst, Partnerbijeenkomst
Datum5 juli 2022
Tijd13:30 - 17:00 uur
LocatieUtrecht
Aanmelden
Dit evenement is al geweest.

Energie Beheer Nederland (EBN) speelt een centrale rol in zorgen voor een doelmatige opsporing en winning, een planmatig beheer en een optimale afzet van energiebronnen (Gas, Olie en warmtebronnen). Daarnaast adviseert EBN de overheid over delen van het energie- en klimaatbeleid. En daarbij speelt geo-georiënteerde informatie over de ondergrond een cruciale rol. 

De positie van EBN is verschoven van een meer ‘stille’ partner achter de schermen van de energievoorziening in Nederland naar een organisatie die door haar bundeling van kennis, kunde en slagkracht kan bijdragen om de energietransitie te versnellen. Welke rol GEO daarin speelt wordt in deze sessie maar al te duidelijk.

Programma

13:00 uur Inloop, netwerken

13:30 uur Welkom – Jan Roodzand, Ruimteschepper

13:40 uur Introductie EBN – Sander Aaftink, Informatie manager EBN
Sander vertelt ons over de achtergrond, de rol en de activiteiten van EBN. De transitie van een primair op Olie en Gas concessies gerichte organisatie naar het brede energiewerkveld waarin EBN een steeds belangrijker rol krijgt komt aan bod.

14:00 uur Informatievoorziening binnen EBN, van silo’s naar integraal – Sander Aaftink, Informatie Manager EBN
In de afgelopen jaren is een interessant traject doorlopen om de informatievoorziening van de adviseurs binnen EBN, die gebruik maken van veelsoortige vaak complexe datasets te optimaliseren.
De migratie naar het integraal aanbieden van data en functionaliteit is zowel organisatorisch als technisch interessant om over te horen

14:20 uur Onder de (informatie) motorkap – Jacco van de Put, IT-Architect EBN
Jacco neemt ons mee in het traject om de informatie-architectuur te definiëren, de daartoe benodigde componenten te selecteren (GIS, Data-warehouse /-lake tooling, ETL, cloud etc.) en als een samenhangend geheel te implementeren

15:00 Pauze

15:20 uur Presentatie (Geo)Data gebruik binnen EBN – Daan Petri, Data & Applicatie Manager EBN
Daan laat ons in een demo de binnen EBN gebruikte applicaties zien. We zien typische EBN toepassingen en daarmee de resultaten van het doorlopen traject.

15:40 uur Presentatie Geode atlas – Daan Petri, Data & Applicatie Manager EBN
EBN heeft in samenwerking met TNO, o.a. gebruik makend van de eigen informatie omgeving, de Geode atlas gerealiseerd. Deze geeft een gedetailleerd overzicht van de ondergrond onder de Noordzee en daarbinnen met name de locaties waar in de diverse lagen van de ondergrond zich nog (onontdekte) gasvoorraden zouden kunnen bevinden.

16:10 uur Discussie en afronding
Ruimte voor aanvullende externe presentatie

17:00 uur Napraat & borrel

Meer informatie