Ga door naar hoofdcontent
AgendaGIN bijeenkomst regio Noord

GIN bijeenkomst regio Noord

CategorieKennissessie
Datum5 april 2022
Tijd16:30 uur
LocatieAntea Group, Heerenveen
Meld je aan voor 26 maart
Dit evenement is al geweest.

In deze bijeenkomst zullen thema’s als portolaankaarten, regionale waterketenkaart en aquapunctuur worden besproken.

Programma

Afbeelding voor GIN bijeenkomst regio Noord

Inloop en ontvangst

Tijd16:30 uur

Locatie:

Antea Group
Tolhuisweg 57
8443 DV Heerenveen

Afbeelding voor GIN bijeenkomst regio Noord

Opening

Tijd17:00 uur
Afbeelding voor GIN bijeenkomst regio Noord

Portolaankaarten

Tijd17:15 uur

Presentatie door Dr. Ir. Roel Nicolai; o.a. voormalig Hoofd Geodesie bij Shell
Het plotselinge verschijnen in de tweede helft van de dertiende eeuw van zeekaarten vanhet Middellandse Zeegebied, de zgn. portolaankaarten, is één van de meest opmerkelijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de cartografie. Een kaartprojectie lijkt aan deze kaarten ten grondslag te liggen en ze zijn uitzonderlijk nauwkeurig op schaal getekend. Voor een tijd, waarin van enige wetenschappelijke basis van de cartografie geen sprake kan zijn, is dit zeer bijzonder. Hoe deze kaarten zijn gemaakt is nog altijd een raadsel, maar aan theorieën is geen gebrek, al bestaat een duidelijke consensus over hun ontstaan en constructiewijze. Consensus is echter geen bewijs en in een poging om concreet bewijs te leveren, heeft de auteur een kritische, kwantitatieve analyse uitgevoerd vanuit zijn geodetische achtergrond en dat heeft tot verrassende resultaten geleid.

Afbeelding voor GIN bijeenkomst regio Noord

Regionale Waterketenkaart

Tijd17:45 uur

Presentatie door André Hammenga, samenwerking Waterketen Groningen-Noord Drenthe
Regionale Waterketenkaart, brondata op orde, voldoen aan standaard en delen. Ontwikkelingen, zoals omgevingswet, klimaatverandering en dergelijke maken het noodzakelijk om data van het watersysteem en de waterketen te delen. Het verbeteren van de kwaliteit en het spreken van dezelfde taal is daarvoor een vereiste. Om dit te bereiken worden gegevens vanuit de bronbestanden van gemeenten en Waterschappen toegevoegd aan de landelijke “standaard servers” van Rioned en het Waterschapshuis. Het Gegevens Knooppunt Groningen (GKG) zet de informatie vervolgens met een automatische koppeling op de kaart. Vanuit de bronbestanden wordt de kaart op deze manier automatisch actueel gehouden.

Het GKG kan op verzoek informatie aan de kaart toevoegen. Ook is een “pilot terugmeldvoorziening” via Logius (DiGiD) voorzien. In de loop van 2022 is een koppeling met het project Meten en Monitoren voorzien. Bij Meten en Monitoren loggen en valideren we dagelijks de data van rioolgemalen en overstorten van 11 gemeenten en 2 waterschappen (meer dan 14.000 meetpunten).

Afbeelding voor GIN bijeenkomst regio Noord

Pauze (met soep en broodjes)

Tijd18:15 uur
Afbeelding voor GIN bijeenkomst regio Noord

Aquapunctuur

Tijd19:00 uur

Presentatie door Prof. Dr. Ir. Ronald E. Waterman
Waar Acupunctuur gaat om de revitalisering van zenuwbanen/energiebanen in het menselijk lichaam (met hulp van de Chinese methode met naalden) gaat Aquapunctuur om het revitaliseren van binnenlandse waterwegen en hun waterfronten. Het gaat hier dus om kanalen, rivieren en meren. Aquapunctuur is de optimale benutting, aanpassing, beheer en beleving van binnenlandse waterwegen en hun waterfronten. Dit ten dienste van veiligheid tegen overstroming, waterberging, peilregulering, waterkwaliteit, bevaarbaarheid, economie, werkgelegenheid en kwaliteit van de leefomgeving (milieu/natuur/landschap). Ook kunnen we Aquapunctuur benutten voor energiewinning, zoals Osmotische energie, Aquathermie (koeling of verwarming) en stromingsenergie.

Afbeelding voor GIN bijeenkomst regio Noord

Afronding

Tijd19:30 uur

Aanmelden

Aanmelden kan via mail bij Ginnoord@geo-info.nl voor 26 maart 2022.