Ga door naar hoofdcontent
Artikelen6 eigenschappen die geografen bezitten

6 eigenschappen die geografen bezitten

Maandag 8 oktober 2018Afbeelding 6 eigenschappen die geografen bezitten

Een geograaf wordt aangeleerd om geen snelle conclusies te trekken en om niet te generaliseren. Voor dit artikel zet ik die eigenschappen daarom zelf maar even volledig opzij. Neem deze tekst daarom maar met een korreltje zout – al ben ik er stellig van overtuigd dat veel geografen zich in deze eigenschappen zullen herkennen.

Dit zijn de eigenschappen die geografen bezitten:

1. Wereldwijs
Om er even een cliché in te gooien: ‘Travel is the only thing you buy that makes you richer.’ Voor geografen gaat dit zeker op. Geografen houden van reizen en begeven zich daarbij graag buiten de gebaande paden. Hoe gekker hoe beter. Het mooie aan reizen is dat je de ervaringen en kennis die je in het buitenland opdoet kunt inzetten binnen ons vakgebied (in eigen land). Je ziet op reis wat we hier goed doen, of juist iets waar wij van kunnen leren.

2. Oog voor detail, zonder het grote plaatje uit het oog te verliezen
De werkelijkheid reikt verder dan een plangebied. Een keuze die je maakt, heeft altijd zijn weerslag op de omgeving. Een nieuwe verkeerssituatie kan tot in detail uitgetekend worden, maar zal ook effect hebben op de buurt. Zo kan het zijn dat de leefbaarheid in de buurt verandert: positief door minder lange files door de straten, of negatief door meer geluidsoverlast bijvoorbeeld. Een geograaf zal op groter schaalniveau naar het vraagstuk kijken.

3. Nieuwsgierig
Een geograaf kent over het algemeen vrij veel interesses, omdat onze studie nou eenmaal nogal breed is en op heel veel dagelijkse zaken betrekking heeft. Dat maakt ons erg nieuwsgierig. Een geograaf zal zichzelf heel vaak de ‘waarom’-vraag stellen. Bij een nieuwsbericht bijvoorbeeld. Waarom drijft Airbnb de woningprijzen op? Waarom wordt de groei van Schiphol ingeperkt? Waarom hebben sommige winkelstraten het moeilijk? Waarom, waarom, waarom?

4. sociaal
Een bevriend student econometrie zei ooit op mijn eigen feestje tegen me: ‘Je vrienden zijn allemaal zo sociaal.’ Daar was ik het natuurlijk roerend mee eens. Wat ze vrijwel allemaal gemeen hebben, is dat ze geografen zijn. Niet voor niets heet de studie ‘sociale’ geografie: we hebben gekozen voor de ‘menselijke’ kant van de aardrijkskunde. In ons vakgebied denken we op heel grote schaal na over ruimtelijke oplossingen waarmee een zo groot mogelijk deel van de bevolking blij is. Dat doen we ook op kleinere schaal: de balans vinden in ons sociale leven bijvoorbeeld.

5. Een goed onderbouwde mening
Zoals ik in de intro al aangaf, leren we tijdens de studie om geen snelle conclusies te trekken en een mening altijd goed te onderbouwen. Tijdens de studie wordt er ingezet op het verbeteren van onze onderzoeksvaardigheden, zodat je hypotheses kunt bevestigen of ontkrachten. Geografen zullen daarom niet snel een mening vormen, zonder die te kunnen onderbouwen met gedegen feiten. Om ergens vóór te zijn, moet je ook kennis hebben van de tegenargumenten (en andersom).

6. Overschatting
Na vijf uitsluitend positieve eigenschappen te hebben behandeld, kan ik natuurlijk niet anders dan afsluiten met ‘overschatting’. Hoe kan ik – als geograaf – een geograaf objectief beoordelen? Niet natuurlijk! We zijn niet perfect. Wat ik merk, nu ik aan het werk ben gegaan, is dat we wel wat technische en praktische kennis en vaardigheden missen als we aan de arbeidsmarkt beginnen – uitzonderingen daargelaten. En dat hoor ik ook veel van andere geografen. Zo zijn we bijvoorbeeld niet zo technisch opgeleid als bouwkundigen en kunnen we daarom helemaal niet tekenen en ontwerpen. Andere beroepsgroepen die een grote rol spelen in de ruimtelijke ordening zijn bijvoorbeeld die van ontwikkelaar, architect en aannemer, maar we worden tot geen van allen specifiek opgeleid. We worden vooral opgeleid tot wetenschappers. De baan ‘geograaf’ bestaat niet. (Maar we komen er uiteindelijk altijd wel uit, toch?)

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.