Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenBee4Gis verder onder Avento Group

Bee4Gis verder onder Avento Group

Vrijdag 15 september 2023

Op de GeoBuzz dit jaar in het mooie Amersfoort vroeg ik hoofdredacteur Roelof Keppel of ik iets mocht schrijven over de ontwikkeling van ons vakgebied en ons bedrijf. Ik zie namelijk veel kansen voor geobedrijven die aansluiting zoeken met de wereld van maatvaste Digital Twinning. En ik verwacht dat wij en anderen onszelf verder kunnen brengen in deze nieuwe wereld.

GeoBIM, de integratie van Building Information Modelling (BIM) en Geographic Information Systems (GIS), biedt een geavanceerde benadering voor het beheer van bouwprojecten binnen een GeoSpatial-context. Het gebruik van een GeoBIM-platform versterkt deze mogelijkheden verder door een centrale plek te bieden voor gegevens, analyses en samenwerking.

Stedenbouwkundigen en planners kunnen door GeoBIM bouwprojecten visualiseren en analyseren in relatie tot hun geografische omgeving. Door GeoSpatial-gegevens te combineren met BIM-modellen, kunnen professionals de impact van nieuwe gebouwen op infrastructuur, het stroomlijnen van verkeersstromen en de optimalisatie van de stedelijke lay-out beter begrijpen.

GeoBIM wordt toegepast bij infrastructuurbeheer, denk aan wegen, bruggen, en spoorwegen. Door BIM-modellen te koppelen aan geografische informatie, kunnen beheerders de conditie van de infrastructuur bewaken, voorspellend onderhoud plannen en het budget voor herstelwerkzaamheden optimaliseren.

Binnen verschillende domeinen biedt GeoBIM waarde­volle toepassingen: van stedenbouw tot infrastructuur­beheer. Het gebruik van een Digital Twin-platform voegt nog meer waarde toe door gegevenscentralisatie, samenwerking en het ondersteunen van datagestuurde besluitvorming. Met deze geïntegreerde aanpak kunnen bouwprojecten efficiënter worden uitgevoerd, en kunnen betere resultaten worden bereikt.

Ik zie veel kansen voor geo-bedrijven die aansluiting zoeken met maatvaste Digital Twinning

Digital twinning

Digital Twinning, ook bekend als een Digital Twin, is een technologie en methodologie waarbij een virtuele replica of simulatie van een fysiek object, systeem, proces of omgeving wordt gemaakt. Het concept van Digital Twinning heeft tot doel de kloof tussen de fysieke en digitale wereld te overbruggen, door real­time gegevens van de fysieke entiteit vast te leggen en deze te gebruiken om zijn virtuele tegenhanger te bouwen en te onderhouden.

Een Digital Twin-platform fungeert als een enkele bron van waarheid voor alle BIM- en GeoSpatial-gegevens. Dit vermindert dubbel werk, bevordert efficiënte gegevensuitwisseling en zorgt ervoor dat alle belanghebbenden toegang hebben tot de meest actuele informatie.

Met alle gegevens op één plaats kunnen projectteams beter geïnformeerde beslissingen nemen. Realtime gegevens analyseren en simuleren in een GeoSpatial-context verkleint risico’s, optimaliseert projecten en zorgt voor betere resultaten.

Een Digital Twin-platform biedt een gedeelde werkruimte waarin teamleden en stakeholders kunnen samenwerken, gegevens kunnen delen en gezamenlijk kunnen werken aan projecten. Dit verbetert de communicatie en de coördinatie, en het helpt bij het oplossen van conflicten tussen verschillende disciplines.

Een Digital Twin-platform kan worden aangepast aan de behoeften van verschillende projecten en industrieën. Schalen is mogelijk om kleine of juist grote projecten te ondersteunen. Ook is integratie met andere tools en systemen mogelijk.

Van Bee4Gis naar Avento Group

Bee4GIS is in 2017 begonnen als dataproductie-bedrijf voor de Nederlandse geo-markt. Wij deden en doen voornamelijk werk voor de overheid in Nederland en België. In 2019 hebben we Bee4BIM opgericht voor de productie van BIM-modellen, met de visie om beide werelden bij elkaar te brengen (GeoBIM).

Naast het produceren van GIS- en BIM-data zien we mogelijkheden om de geowereld verder te brengen in de BIM-wereld, door maatvaste BIM-modellen te plaatsen in een GIS-omgeving. In 2021 zijn we begonnen met de verkenning van een ICT-oplossing met AI, en het optimaliseren van processen om dit op een platform te organiseren. AVENTO Group is initiatiefnemer en medeaandeelhouder van TwinTopics B.V., opgericht om een BIG-platform te ontwikkelen. Deze ontwikkelingen zijn in volle gang. Eind van dit jaar komen we met eerste release van TwinSPoT. Twin staat voor de technologie en Spot staat voor Single Point of Truth van alle gebouwgebonden BIG-data.

Door het aantrekken van kapitaal en de deelname van een zeer ervaren zakenpartner Leo Essink (ex-oprichter/eigenaar TOPICUS, 1250 ontwikkelaars in 2021) konden wij de stap realiseren. Leo heeft sinds 2001 drie grote platforms gebouwd voor banken, het onderwijs en als laatste in de zorg. In de zorg heeft hij de medische gegevens (patiëntendossier) tot een Single Point of Truth (SPoT) neergezet, om de gegevens te centraliseren en om vele processen eenduidig te automatiseren volgens een helder patroon. Wij vergelijken het patiëntendossier met een bouwdossier, en bouwen momenteel het platform TwinSPoT, waarmee we de markt willen optimaliseren om bestaande gebouwen te verduurzamen.

Om dit te realiseren gebruiken we gegevens uit drie werelden: BIM (binnenwereld), INFRA (onderwereld K&L) en GIS (buitenwereld). Dit noemen we BIG-data. Naast de geodata verzamelen we met het ecosysteem allerlei aanvullende informatie die nodig is om het proces te ondersteunen. We praten niet meer over een 3D-Digital Twin maar over 4D-Digitale Twinning, waarbij we een ‘film’ van de ontwikkeling van een object kunnen afspelen. Dit wordt allemaal gerealiseerd op ons platform TwinSPoT.

Mogelijkheden twinspot

Voor de woningcorporaties (woco’s) ontwikkelen wij ons TwinSPoT om hun assets (woningen) de komende jaren te kunnen verduurzamen, waarbij zij de regie kunnen voeren en alle shareholders van de juiste informatie kunnen voorzien op het juiste moment.

Hierbij werken we nauw samen met de gebouw-assistent van Lycens en CloudiaData.

Specifiek voor de INFRA-wereld richten we ons vooralsnog op de FIBER-markt, waar veel in wordt geïnvesteerd, om hierbij lering te trekken om deze kennis en kunde te gebruiken voor de energietransitie die eraan komt.

Samen met onze zusterbedrijven MobileMapping (technologie waarbij voertuigen en mensen als platform voor digitale beelden worden gebruikt) en KAIOS.AI (kunstmatige intelligentie om data te verrijken en processen te automatiseren), kunnen we het proces van inwinning tot en met beheer en onderhoud vergaand optimaliseren.

Hiervoor stellen we ons platform TwinSPot beschikbaar aan de markt, om eenduidigheid te creëren en faalkosten te reduceren. We hebben met onze partner Baseflow uit Enschede TwinTopics B.V. opgericht voor de ontwikkeling van het platform TwinSPoT, en de samenwerking gezocht met Microsoft. Zij hebben de oplossing Azure Service Fabric, waarmee met een gedistribueerd systeemplatform eenvoudig schaalbare en betrouwbare microservices en containers verpakt en geïmplementeerd kunnen worden.

Momenteel zijn we druk bezig om een Smart-City te bouwen, waarbij we allerlei data combineren op TwinSPoT. Wij werken met de data vanuit GIS-systemen (boven- en ondergrond) en BIM-modellen, waarin tevens installatie-gegevens van de gebouwen en hun sensordata worden meegenomen. De opgave is om met deze data het energieverbruik van 200 miljoen euro (tot 2040) terug te dringen tot 100 miljoen. Een mooie opgave waarbij TwinSPoT wordt gebruikt om deze opgave te realiseren en de markt te laten werken.

Afbeelding voor Henk Ensink

Henk Ensink

Henk Ensink is eigenaar van AVENTO Group. henk@aventogroup.nl

Reacties

  • Henk Ensink
    16 september 2023

    Het SMARTCITY project behelst een Universiteit terrein in Nederland, waarbij wij samen ons platform TwinSPoT beschikbaar stellen om de komende jaren 100 miljoen aan energiekosten te gaan besparen. Een uitdaging die zeker realistisch is.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *