Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenComputer says “Yes’!

Computer says “Yes’!

Vrijdag 17 december 2021Afbeelding Computer says “Yes’!

Veel van onze klanten worden geconfronteerd met de kloof tussen de geowereld en de operationele wereld. Terwijl de geowereld gericht is op het data leveren, inwinnen, beheren en distribueren van kaartgegevens, gebruikt de operationele wereld deze gegevens en analyseert deze ten behoeve van besluitvorming. Zij zoeken naar een betere verbinding tussen verschillende beleidsterreinen en ketenpartners. IMAGEM ontwikkelt een Smart Digital Reality voor organisaties, ter ondersteuning van het automatiseren van vele verschillende werkprocessen. In cocreatie is ervaring, bewezen methodologie en technologie vertaald naar kant-en-klare applicaties om organisaties te helpen hun werkzaamheden efficiënt en effectief uit te voeren. Deze organisaties starten met een Digital Twin, oftewel een digitale kopie van de omgeving als nieuwe informatievoorziening, omdat dit een positieve bijdrage levert aan de dienstverlening naar de burgers en aan de eigen werkprocessen. De Digital Twin vormt de basis van een digitaal systeem dat voor de uitvoering van verschillende taken nodig is. Dit wordt nu al gedaan bij gemeente Almere, die samen met IMAGEM een Digital Twin realiseert om besluitvorming te optimaliseren en te verkorten.

Digital twin (r)evolutie

De Nederlandse gemeenten staan aan het hoofd van grote opgaven als energietransitie, woningbouw en duurzame zorg. Voorwaarde is wel dat gemeenten structureel financieel gezond zijn. Er zijn dus slimme investeringen nodig. Hier liggen kansen voor gemeenten om bijvoorbeeld ook de beheeropgaven te combineren met transitieopgaven en stadsontwikkeling. Om dit mogelijk te maken, is het van belang dat data uit de verschillende (verkokerde) beheersystemen ontsloten worden, en veel meer adaptief en samenhangend worden gemaakt in de uitvoering.

Hier biedt de Digital Twin als integrale informatievoorziening de beste oplossing. Eén integrale informatievoorziening met één waarheid en dus iedereen dezelfde informatiepositie voor de verschillende fases als: voorbereiding, procedure, inzage en besluit.

Voorbeeld van een Digital Twin met panorama’s geïntegreerd voor optimale scenariocreatie. De volgende objecten zijn geplaatst: auto, drie lantaarnpalen, een boom, een abri en een gebouw

De digital twin als samenwerkomgeving

Elke gemeente heeft een veelheid aan beleidsdoelen en projecten. Er is een duidelijke behoefte aan inzicht in hoe dit in elkaar grijpt. De wens is dat plannen effectiever worden gemaakt en inzichtelijker worden gepresenteerd, met als doel om de besluitvorming te verbeteren en te verkorten.

Een virtuele omgeving brengt alle nodige data, berekeningen, ambities en informatie van alle domeinen en stakeholders samen. Het draagt zorg voor verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen en ketenpartners. Dit is een innovatieve aanpak die resulteert in effectiviteit en efficiëntie, wat op termijn geld oplevert. De Digital Twin is dus uitstekend inzetbaar als samenwerkomgeving, waarin integraal gekeken en gewerkt wordt aan de plannen en de consequenties die elke verandering teweegbrengt. De raad kan op basis van de inzichtelijkheid en de context van de scenario’s een weloverwogen besluit nemen. Daarnaast is een virtuele omgeving ‘onder de arm’ mee te nemen naar de burgers en ondernemers. Er is geen verschil meer in beleving, en de burger kan zijn wereld laten landen in de wereld van de overheid.

Participatie

Hoe zorg je er als gemeente voor dat participatie niet alleen ‘het voldoen aan verplichting’ is maar dat het écht gaat werken? Het is evident dat een participatiebeleid opstellen, veel meer inhoudt dan ‘papier maken’. Het behelst ook een cultuurverandering. Cultuurverandering kan lang duren, en de juiste ondersteuning kan dit versnellen of eenvoudiger maken. Een Digital Twin is één van de gereedschappen die gaan helpen als communicatiemiddel.

Complexe en minder complexe projecten kunnen gevisualiseerd worden. De stakeholders hebben direct een goed beeld van de situatie of scenario’s. De wensen (bijvoorbeeld parkeren, groen en mobiliteit) kunnen expliciet gemaakt worden, zodat tegenstrijdigheden direct inzichtelijk zijn. Het helpt wanneer je als gemeente open en transparant bent: laat zien wat de plannen zijn en wat de opgehaalde inbreng is, welke consequenties er zijn én wat je ermee gaat doen. Pas als iedereen dezelfde kennis heeft, is een goed gesprek mogelijk.

Voorbeeld van een Digital Twin waarin de volgende objecten zijn geplaatst: rijtjes woningen, bomen, een luxe woning en een appartementencomplex.

Het kan in almere

De gemeente Almere en IMAGEM werken samen aan het verbeteren van werkprocessen binnen de gemeente. Met alleen een mooi 3D-model van de werkelijkheid om naar te kijken ben je er niet. De gemeente heeft de stap gemaakt om eerst eens goed te experimenteren en te leren wat het betekent om een Digital Twin te hebben. Wat voor impact heeft dat op de organisatie? Het gaat daarbij niet alleen om het opbouwen ervan (data), maar vooral wat het de organisatie oplevert (applicaties).

Almere en IMAGEM zijn gestart met een workshop met alle domeinen. Het doel van de workshop was om te achterhalen welke voordelen een digital representatie van de werkelijkheid kan bieden in de vele verschillende werkprocessen. Hier zijn 249 ideeën uit voortgekomen.

Integrale belangenafweging

‘Het kan in Almere’, en met die gedachte heeft de gemeente Almere de ideeën geanalyseerd en zijn er een aantal werkprocessen gekozen om te optimaliseren. Heel snel werd duidelijk dat er een enorme winst is te behalen wanneer domeinoverstijgend samengewerkt kan worden. IMAGEM ontwikkelt nu samen met de gemeente een integrale informatievoorziening waarin alle domeinen kunnen samenwerken.

Met deze samenwerkomgeving bezit de gemeente een basis voor integrale belangenafweging, zodat samenhang in beleid gerealiseerd kan worden. Een omgeving waarin informatie en data van bijvoorbeeld wonen, erfgoed, mobiliteit, economie, detailhandel, ecologie, groen, cultuur, water, sociaal, et cetera inzichtelijk gemaakt wordt. Maar ook een informatievoorziening waarin van elk domein de visies, ambities en belangen te vinden zijn, zodat samenhang in beleid bevorderd kan worden. Dit vergroot betrokkenheid en werkt voor iedereen prettiger. Dilemma’s, confrontaties en consequenties worden snel inzichtelijk, en kunnen daardoor geadresseerd worden. Doelen, ambities en beleid kunnen gemonitord worden zodat inzichtelijk wordt welke aspecten van de leefomgeving aandacht nodig hebben.

Ruimtelijke kwaliteiten zijn direct inzichtelijk waardoor de besluitvorming wordt verbeterd en de doorlooptijd wordt verkort. Faalkosten verminderen en de publieke waarde wordt gemaximaliseerd. Digitale kopieën kunnen overigens ook aantrekkelijk zijn voor veel andere gebieden. Ze kunnen helpen bij het plannen van evenementen en festivals of citymarketing. Ook persbureaus en andere mediabedrijven willen gebruikmaken van stadsmodellen. Bovendien kunnen burgers beter geïnformeerd worden door digitale kopieën van de werkelijkheid met daarin beoogde scenario’s.

Voorbeeld van een Digital Twin als samenwerkomgeving, waarin scenario’s integraal beoordeeld kunnen worden.

Smart digital reality gemeente Almere

Digital Twins zijn echte ‘game changers’ in stedelijke ontwikkeling. Besluitvormers worden in staat gesteld om beleid en verschillende scenario’s te ‘bekijken’, uit te proberen om vervolgens een onderbouwd besluit te nemen. Combineer dit met integrale domeininformatie, (realtime) sensorinformatie en kennis om een ‘Smart Digital Reality’ te creëren. Het is het samenspel van statische en dynamische (live) databronnen, die tezamen laten zien wat er gebeurt in de realiteit.

De gemeente Almere heeft de ambitie om met wetten, regels, kennis, data en informatie vanuit de verschillende domeinen een Smart Digital Reality te realiseren. Door alle data en informatie over onder andere archeologie, bodem, water, verkeer en parkeren, externe veiligheid, et cetera in samenhang te visualiseren, wil de gemeente iedereen direct hetzelfde inzicht en dezelfde context geven. Uitdagingen worden hierdoor voor iedereen inzichtelijk, en gezamenlijk kunnen er domeinoverstijgende oplossingen bedacht worden vanuit één enkele (samenwerk)omgeving.

Met het realiseren van deze slimme integrale informatievoorziening zorgt de gemeente Almere ervoor dat burgers, ondernemers en de eigen medewerkers op een eenvoudige, overzichtelijke en snelle manier digitaal kunnen beoordelen waar, hoe en wat is, kan en mag. De computer zegt geen ‘nee’ meer, maar ‘ja, hier, en…….’

Auteurs

Afbeelding voor Niels van de Graaf

Niels van de Graaf

Niels van de Graaf is Marktmanager Overheid bij Imagem.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.