Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenDe geo-community betrekken is de kunst

De geo-community betrekken is de kunst

Vrijdag 26 maart 2021Afbeelding De geo-community betrekken is de kunst

Hoe kunnen we als vereniging de communicatie met en betrokkenheid van onze leden vergroten? Die vraag heeft het bestuur afgelopen jaren beziggehouden en heeft afgelopen jaar tot een uitgekristalliseerde visie geleid. Het overstappen naar ander bladmanagement, zoals we in Geo-Info nummer 6 vertelden, is een eerste stap in de uitvoering. Wat gaat de lezer hiervan merken?

In 2019 hielden we een enquête onder lezers van Geo-Info. Hieruit hebben we waardevolle wensen en tips gehaald om het blad aantrekkelijker te maken. Een aantal zaken zijn mij als hoofdredacteur vooral bijgebleven:

  • diversiteit in onderwerpen is een wens, maar ook een valkuil
  • jongeren lezen Geo-Info nauwelijks, hoe bereiken we ze?
  • meer content vanuit de ‘gouden driehoek’ wetenschap/kennis – bedrijfsleven – overheid
  • aanpalende vaksectoren (bouw, IT, infra etc.) betrekken om een ander perspectief te schetsen.

Een aantal voorzichtige veranderingen hebben we sindsdien in gang gezet. Zoals de themanummers, waarbij we één nummer over een specifiek onderwerp uit het (geo-) vakgebied bij de kop pakken (Landmeetkunde in 2020) en één nummer een maatschappelijk thema belichten (Energietransitie in 2020). Het Landmeetkundenummer kwam tot stand in samenwerking met Geobusiness Nederland. De Special Interest Group Inwinnen schreef mee. En om het jongere publiek kennis te laten maken met Geo-Info is recent een samenwerking met De Geograaf gestart. Ramon Holle en Kevin van Huët schrijven dit jaar voor Geo-Info, dit nummer voor het eerst.

Neem ook gerust een kijkje op de website: www.degeograaf.com.

Dit jaar gaat er het nodige veranderen aan de website van GIN, Geo-Info. Veranderingen bedoeld om de leden van GIN (en wat mij betreft de gehele geo-community) meer te betrekken. Wat zeggen bestuursleden Tim Brouwer, Carline Amsing en Magdalena Grus hierover?

Eén van de zaken die lezers gaan merken is dat ze niet zes maar vier keer per jaar Geo-Info op de deurmat krijgen. Waarom is gekozen voor minder edities?

“We zien dat er een grotere behoefte aan het ontstaan is naar digitale cross-media. De manier van het aanbieden van content is de afgelopen jaren sterk veranderd. Informatie wordt visueel aantrekkelijk, kort en bondig gepresenteerd. Mediakanalen zijn steeds vaker gelinkt met elkaar, geprinte media verwijzen steeds vaker door naar verdiepende artikelen of webinars.

Als vereniging willen we meebewegen met de huidige trends en alle kanalen en doelgroepen kunnen bedienen. De frequentie van gedrukte media gaat inderdaad omlaag, maar digitale cross-media zoals webinars, online artikelen en social media zal versterkt worden.”

Het betrekken van de geo-community is een kunst. (foto: Reinder Storm)

Tegenwoordig wordt veel content via blogs, vlogs, websites of social media gepubliceerd. Is dit het begin van het verdwijnen van het papieren blad?

“Nee, we erkennen dat een deel van onze leden de voorkeur geeft aan een papieren blad en dat respecteren wij. Daarnaast is de Geo-Info ook een mooi visitekaartje voor onze vereniging. Het verspreiden van het magazine wordt altijd zeer op prijs gesteld tijdens evenementen en beurzen. Het blijft dus een goed promotiemiddel.”

GIN wil meer toe naar een crossmediale aanpak. Kunnen jullie uitleggen wat jullie hiermee bedoelen?

“Met het inzetten van een cross-media-aanpak wil GIN verschillende platformen (magazine, website, sociale media) inzetten voor het versterken van kennisdeling. In de afgelopen Geo-Info werd bijvoorbeeld een artikel over beeldmateriaal geschreven. Dit onderwerp werd vervolgens uitgediept in een webinar. Cross-media kan zo een podium bieden voor meerdere doelgroepen binnen onze vereniging. Het is een aanpak waarbij we op verschillende manieren kennis kunnen uitwisselen. En ook doelgroepen die voorheen minder goed bereikbaar waren – zoals internationale collega’s of jongeren – kunnen we nu aanspreken.”

Eind 2021 is GIN een eind op weg naar een mooie mix van magazine, social media en website. Waar hopen jullie dan te staan?

“Eind 2021 hopen wij een vereniging te zijn die alle doelgroepen binnen het geo-werkveld bedient, met allerlei verschillende communicatiemiddelen. We hopen dat mensen lid zijn en worden van GIN omdat GIN het platform heeft om mensen te verbinden en kennis uit te wisselen. Hierdoor blijven mensen beter op de hoogte van ontwikkelingen in de geowereld. Ook is de zichtbaarheid van GIN door de hele geowereld vergroot.”

Auteurs

Afbeelding voor Sytske Postma

Sytske Postma

Volledige biografie

Gesponsorde berichten