Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenDe GIN Kartografieprijs 2020

De GIN Kartografieprijs 2020

Dinsdag 1 december 2020Afbeelding De GIN Kartografieprijs 2020

Voor de kartografieprijs voor dit jaar zijn er zes inzendingen binnengekomen, waaruit de jury bestaande uit Edward Mac Gillavry, Frédérik Ruys en Winifred Broeder een top drie heeft geselecteerd.

De selectie van de top drie is, net als vorig jaar, op basis van de volgende criteria:

  • aantrekkelijkheid: kleurgebruik, geometrie, accentuering, symbologie;
  • ontwerp: logische organisatie, hiërarchie en volgorde van tekst en beeld;
  • effectieve communicatie: begrijpelijk en compact; • originaliteit: unieke presentatie;
  • leesbaarheid: typografie, figuren, tabellen en afbeeldingen;
  • effectief gebruik van geografische informatie: toepasselijk gebruik en presentatie van geografische gegevens.

Prijswinnaar

De winnaar van dit jaar. Een drietal kaarten met een niet te missen thema: ‘The COVID-19 Pandemic’, ingezonden door Menno-Jan Kraak, mede namens Franz-Benjamin Mocnik, Paulo Raposo, Wim Feringa en Barend Köbben (allen Universiteit Twente / ITC). In eenzelfde stijl is de impact van het virus in China, Europa en de VS over een wat langere periode te bekijken. De aantallen geïnfecteerde en overleden personen worden met kartogrammen weergegeven in een kaart, aangevuld met grafieken over dezelfde periode, waarvan een tijdlijn die ook herstelde personen weergeeft. De ontwikkeling in de tijd krijgt een verdere invulling door een grafiek per staat (VS), land (Europa) of provincie (China). Deze combinatie belicht de regionale verschillen in het verloop van de pandemie in meerdere visualisaties. Al met al is deze inzending een prettige afwisseling van de choropleten met aantallen in cijfers, die we de afgelopen maanden rond dit thema hebben gezien. Deze inzending toont aan, dat het werk van de kartografen niet wordt begrensd door de kaartuitsnede, maar dat zij zich als allround datavisualisatie-specialisten weten te presenteren. Het plaatst de kaart in de lange traditie, die begint met de kartering van choleraslachtoffers rond een waterpomp in de Londense wijk Soho in opdracht van John Snow. Ten onrechte wordt wel beweerd, dat met deze kaart werd aangetoond, dat cholera door besmet drinkwater werd overgedragen. Dit was al veel eerder bekend: de kaart was een communicatiemiddel om het stadsbestuur te overtuigen om tot actie over te gaan en de waterpomp buiten werking te stellen. Ook deze inzending van het ITC biedt inzicht in de ruimtelijke ontwikkeling, een vorm van houvast op een haast ongrijpbaar fenomeen en laat zien, dat kartografie en datavisualisatie een maatschappelijk relevante geo-discipline is.

Derde plaats

Op de derde plaats de inzending van Jessica Gosling-Goldsmith, ‘Topographic and Thematic (in)visibility of Small Island Developing States (SIDS) in a World Map’. Een wereldkaart, schaal 1:1 miljoen, met een in het oog springende projectie (Interrupted Goode Homolosine) en een afwijkende centrummeridiaan (160° W). Hierdoor ontstaat nadruk op de regio’s van de SIDS, vaak niet of nauwelijks zichtbaar op een wereldkaart. De eilanden of eilandengroepen zelf zijn weergegeven met een symbool om verder op te vallen. De thematische invulling van de kaart betreft de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waarvoor de data overigens juist voor deze gebieden nogal eens blijkt te ontbreken. De kaart is goed leesbaar, prettig om naar te kijken en stelt een relevant thema aan de kaak. Het experimenteren met de projectie en de centrummeridiaan blijken zinvol in het benadrukken van het thema.

Tweede plaats

Op plaats twee de inzending van Bart Glaap: een informatiepaneel van het Recreatiegebied de Hollandse Biesbosch, onderdeel van een serie onder de noemer ‘Van baken naar kaart’. Het infopaneel met kaart, tekst, foto’s en illustraties licht de bezoeker in over een scala van kenmerken van het gebied. De kaart is rijk aan detail en de symboliek legt een visuele relatie met de situatie in het veld, wat de kaart intuïtief leesbaar en toegankelijk maakt.

Overige inzendingen

Linksonder de inzending van Wouter van der Meijden. Hieronder de inzending van Jo Dassen en rechtsonder de inzending van de WUR.

Gesponsorde berichten