Ga door naar hoofdcontent
Artikelen‘Een klimaatingreep kan zelfs in je eigen tuin’

‘Een klimaatingreep kan zelfs in je eigen tuin’

Maandag 4 mei 2020Afbeelding ‘Een klimaatingreep kan zelfs in je eigen tuin’

Na jaren van theorie had Sjors Hendrikson (22) veel zin in ‘de praktijk’. Hij verhuisde recent voor een halfjaar van Nijmegen naar Delft, want hij kon voor zijn afstudeerstage terecht bij advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos in Den Haag. Daar doet hij onderzoek naar klimaatadaptatie. ‘’We krijgen vaker te maken met hoge waterstanden en perioden van extreme hitte en droogte’’, vertelt Sjors. ‘’Hoe gaan we in Nederland om met het veranderende klimaat?’’

Om die vraag te beantwoorden zijn veel gemeenten vorig jaar begonnen met stresstesten. Zij brengen aan de hand van bepaalde klimaatscenario’s in kaart welke problemen zich binnen de gemeentegrenzen zullen voordoen. Denk aan extreme buien en hittestress. Hier komen risicogebieden uit en de vervolgstap is om met de actoren in dat gebied in gesprek te gaan over maatregelen en verantwoordelijkheden. Dat kan zijn met bewoners, maar ook met bedrijven of bijvoorbeeld met de brandweer.

‘’Dat gesprek heet de risicodialoog, omdat het voor een groot deel informeren is’’, legt Sjors uit. ‘’Niet iedereen is zich bewust van de problematiek, terwijl een ingreep vaak heel eenvoudig kan zijn. Als bewoner kun je bijvoorbeeld de tegels in je tuin vervangen door gras. Groen neemt zowel hitte als neerslag veel beter op.’’

Tips en barrières

Sjors onderzoekt dit klimaatparticipatieproces voor Witteveen+Bos. Wat zijn de struikelblokken rondom zo’n risicodialoog? Wanneer is de participatie optimaal? Welke ingrediënten heb je daarvoor nodig? Hij kijkt ook naar hoe klimaatadaptatie in beleid is verwerkt. Het is namelijk geen beleidsdomein op zichzelf, maar is vaak geïntegreerd in andere domeinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, gezondheid of veiligheid.

Op dit moment selecteert hij gemeenten die al ervaring hebben met dit proces om bij hen interviews af te nemen. Hij zal vooral vragen naar tips en barrières. Het eindresultaat wordt vastgelegd in zijn afstudeerscriptie die hem zijn masterdiploma voor Local Environmental Change & Sustainable Cities moet opleveren, maar het document moet vooral ook nuttig zijn voor gemeenten die nog moeten beginnen met de stresstesten.

De praktijk in

In principe werkt Sjors fulltime aan zijn scriptie, maar daarnaast assisteert hij collega’s bij hun werkzaamheden. ‘’Ik ben altijd aanwezig met vergaderingen, luister met alles mee. Op die manier krijg ik ook meer inzicht in de praktijk. Dat vind ik belangrijk, dat miste ik op de universiteit. Ik was klaar met de theorieën en wilde de praktijk in.’’

En hoe denkt hij over de toekomst? ‘’Ik focus me nu op klimaatadaptatie en het proces daaromheen. Het lijkt me heel erg interessant om daar in verder te gaan, ofwel bij een adviesbureau of bij een overheidsinstelling. Maar of ik meteen na het afronden van mijn scriptie ga werken, dat weet ik nog niet. Ik word deze zomer 23, dus het kriebelt om eerst nog te gaan reizen – als dat überhaupt straks weer mogelijk is in deze coronasituatie. Maar als er een goede carrièrekans voorbij komt, dan sla ik die zeker niet af.’’

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.