Ga door naar hoofdcontent
Artikelen“Er kan bij een bouwproject in Nederland geen beslissing worden genomen of er komt geodata aan te pas”

“Er kan bij een bouwproject in Nederland geen beslissing worden genomen of er komt geodata aan te pas”

Maandag 1 juni 2020Afbeelding “Er kan bij een bouwproject in Nederland geen beslissing worden genomen of er komt geodata aan te pas”

In dit themanummer een dubbelinterview met voorzitter Ed Nijpels en penningmeester Jolle Jelle de Vries van GeoBusiness Nederland. Welke ontwikkelingen zijn er voor geodata en hoe ziet het veranderende beroep van landmeter eruit? En natuurlijk aandacht voor actuele zaken: de coronacrisis en de klimaattransitie. “Zonder geodata geen klimaatbeleid.”

Ten tijde van het interview zaten we midden in de lockdown. Welk effect heeft de coronacrisis op het vakgebied?

Ed Nijpels: “Uit een enquête onder onze leden blijkt dat de impact van de lockdown niet zo heftig is als in veel andere maatschappelijke sectoren. We weten nog niet of daar een voorbehoud aan zit; veel opdrachten die nu spelen zijn al maanden geleden gegeven.” Jolle Jelle de Vries: “Bedrijven maken zich meer zorgen over de lange termijn dan over de korte. Ik heb me er in het begin ook zorgen over gemaakt, maar de flexibiliteit, creativiteit en saamhorigheid onderling hebben me verrast.”

Ed Nijpels: “Het valt mij ook op als voorzitter van de club (GBN red.) dat de onderlinge solidariteit buitengewoon groot is. Het is niet meer ieder voor zich, maar GeoBusiness voor ons allemaal. In ons vakgebied werken veel specialisten zelfstandig. Ons werk is nauw verweven met ICT, dus thuiswerken gebeurde toch al veel.”

Jolle Jelle de Vries: “Je ziet veel creatieve oplossingen. Extra schaftvoorzieningen en veiligheidsmedewerkers die erop toezien dat er afstand wordt gehouden. En er wordt nagedacht over indelingen van restaurants en supermarkten. Hoe doen we straks in de anderhalvemetersamenleving boodschappen of gaan we naar IKEA? Daar zijn weer gedetailleerde inmetingen voor nodig.”

Jolle Jelle de Vries.

Wat vind je van de veerkracht die de geo-sector de afgelopen maanden heeft laten zien?

Ed Nijpels: “Als je drie maanden geleden had gezegd dat we nu in een anderhalvemetereconomie zouden leven, hadden ze je onmiddellijk opgesloten in een inrichting. We moeten leren om hiermee om te gaan. Maar ik geloof in de veerkracht van onze branche en ook in dat van Nederland. Er zullen snel oplossingen komen, zeker ook vanuit de techniek, om het leven zoveel mogelijk weer gewoon door te kunnen laten gaan. Ik lijd aan een optimistisch mensbeeld.”

Ed Nijpels: “Waar ik wel op wil hameren is dat het essentieel is dat bedrijven en overheden opdrachten blijven geven. Vooral sectoren die een grote olievlekwerking hebben, zoals de bouw moeten blijven stimuleren. Dat helpt de onderliggende bedrijfjes, maar ook de hele infrastructuur.”

Op welke terreinen zie je de komende 5 à 10 jaar een toenemend belang van geo-informatie? Hoe zien die ontwikkelingen eruit?

Jolle Jelle de Vries: “Het snel verzamelen van heel veel geodata gaat rap. En niet alleen vanuit vliegtuigen, voertuigen en satellieten, maar ook consumenten zorgen ervoor. Zo kon op basis van flitsmeisterdata een analyse worden gemaakt van een op- en afrit waar veel ongelukken gebeurden. Daaruit kon worden vastgesteld wat er aan de geometrie moest veranderen om die ongelukken te voorkomen. Dat heel veel data voor ons beschikbaar komt, daar ben ik van overtuigd.”

Ed Nijpels: “Geodata spelen een fundamentele rol in het klimaatbeleid. Zonder geodata kun je geen beleid voeren. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Regionale Energiestrategie (RES). Het land is verdeeld in dertig regio’s waarin verschillende overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) vertegenwoordigd zijn. Zij hebben de opdracht gekregen om 32 terawatt aan duurzame energie op te wekken. Er moeten plannen worden gemaakt voor wind- en zonneparken, maar er zijn ook vraagstukken als: hoe ga je om met leidingen en welke wijken gaan het eerst van het gas af? Geodatabedrijven kunnen die data leveren. Zonder deze bedrijven krijgt Nederland de energietransitie niet voor elkaar.” Ed Nijpels: “Het is trouwens niet of of. We pakken de coronacrisis aan óf het klimaat. Dat is een valse tegenstelling. We moeten ze allebei aanpakken. De klimaattransitie is een geweldige banenmotor. Driekwart van de energiemaatregelen hebben effect op de werkgelegenheid en dus de economische groei. Onlangs is het plan Startmotor ingezet [1]. Gemeenten en partijen uit de huur,- bouw- en energiesector maken 100.000 woningen aardgasvrij. Burgers krijgen een gasloos huis zonder extra lasten. Dat wordt betaald via de energierekening. Dit soort projecten gaan gewoon door.”

Ed Nijpels tijdens vergadering Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei. (Foto: Christiaan Krouwels.)

Tegenwoordig zijn de landmeter en de maatvoerder geo-ICT specialisten. Welke veranderingen maken die beroepen door? Hoe kunnen hogescholen met hun opleidingen daar goed op inspelen?

Jolle Jelle de Vries: “De landmeter verzamelt geo-informatie en de maatvoerder zet ter plekke uit waar een gebouw of weg moet komen. Bij de landmeter is het werk van buiten naar binnen gehaald. Dataverzamelen doen we met drones, vanuit satellieten of vliegtuigen of met Google. Bij maatvoeren is er juist meer werk van binnen naar buiten gegaan. De maatvoerder moet steeds meer technische vaardigheden hebben om met allerlei apparatuur om te kunnen gaan. En om met alle verschillende partijen in een project te kunnen communiceren, moet hij ook qua persoonlijkheid behoorlijk wat in huis hebben.”

Jolle Jelle de Vries: “Bij het landmeten hebben wij echt behoefte aan geodetische experts die de kwaliteit kunnen borgen. Iemand die zeker weet dat je uit een foto tot op de centimeter betrouwbare informatie haalt. Het gaat toch om de ouderwetse landmeetkundige kennis van wiskunde, waarnemings- en landmeetkundige berekeningen. In de maatvoerdershoek hebben we meer aansluiting nodig met de bouw- en infraopleidingen.”

“Veertig, vijftig jaar geleden gingen er drie landmeters op pad: een met een toestel, een met een spiegel en iemand die alles opschreef. Je leerde het vak van elkaar. Nu is er geen ruimte meer om iemand mee te sturen of om op te leiden. Dat laten de tarieven in de markt ook niet toe. Deze zouden wel omhoog kunnen als je ziet wat voor apparatuur en skills een landmeter tegenwoordig bezit. Een algemene opleiding geodesie wordt over het algemeen toegejuicht door de geodatabedrijven.”

Jolle Jelle de Vries: “En daarnaast: de termen landmeten en landmeter vertegenwoordigen niet meer de activiteit en werkzaamheden. We zoeken een betere naamgeving.”

Ed Nijpels: “Landmeten is een term uit de tijd van Dik Trom, het zou mooi zijn als we daar een andere naam voor hadden. Het moet wel in een keer raak zijn: én een aanwijzing zijn voor het beroep maar ook het vakgebied.”

Maatschappelijk wordt landmeten vooral gezien als een kostenpost, het is voor het publiek niet duidelijk wat we doen. Hoe maken we onszelf beter zichtbaar?

Ed Nijpels: “Faalkosten in de bouw bedragen jaarlijks in Nederland zo’n 5 tot 7 miljard. Ik geef je de garantie dat die niet worden gemaakt bij het meten, maar bij de uitvoering.”

Jolle Jelle de Vries: “Wij krijgen wel eens te maken met claimkosten. Een maatvoerder heeft bijvoorbeeld een trottoirband verkeerd uitgezet. De aannemer claimt een schadevergoeding van twee duizend euro. Mijn antwoord is dan: dat is goed, maar dan spreken we ook af wanneer die landmeter je behoedt voor fouten, we uitrekenen wat de faalkosten waren geweest en dan wil ik daar de helft van. Zo’n man springt dan uit zijn vel. Dat geeft aan hoe belangrijk het maatvoeren is. Wij halen op deze manier veel fouten uit de werkzaamheden in de gebouwde omgeving.”

Hoe kunnen we de beroepstrots beter naar buiten brengen?

Jolle Jelle de Vries: “Ik zou alle geodatabedrijven willen oproepen om te laten zien wat voor moois we in huis hebben. Wij maken prachtige dingen, waarvan wij denken dat dat standaard is. Maar als ik vertel dat we een verkeersknoop, waar je 100 km per uur rijdt op de millimeter nauwkeurig hebben ingemeten, dan staat iedereen daar versteld van. Of kijk naar de diverse geobedrijven, hoe zij de coronacrisis in beeld brengen. En als je weet hoeveel besluiten er worden genomen op basis van geodata, dat is enorm.”

Ed Nijpels: “Er kan bij een bouwproject in Nederland geen beslissing worden genomen of er komt geodata aan te pas. Zo simpel is het.”

Referentie

  1. bit.ly/3b4UowW (Startmotorkader: 100.000 huurwoningen van het aardgas)

Gesponsorde berichten