Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenGenomineerden scriptieprijs

Genomineerden scriptieprijs

Dinsdag 29 maart 2022

In de rubriek ‘Vanuit het onderzoek’ wil GIN de zichtbaarheid van onderzoek uit het hoger onderwijs vergroten, zowel in het vaktijdschrift als op de website. Hiermee wil GIN innovatieve, actuele en toegepaste kennis delen met iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met geo-informatie. Kennis die voor een overheid of in het bedrijfsleven relevant kan zijn voor het uitwerken van maatschappelijke vraagstukken. Voor deze rubriek reserveren we twee tot drie pagina’s in iedere uitgave van het vaktijdschrift. Daarin brengen we verschillende onderwijspublicaties kort onder de aandacht. Denk hierbij aan scripties en proefschriften. In deze uitgave blikken we terug op de scriptieprijs van het afgelopen jaar. Tijdens de ALV op 22 november 2021 maakte de jury bekend wie van de drie genomineerden de winnaar was. Maar wat maakte de genomineerde scripties zo bijzonder volgens de jury?

“Characterising housing stock vulnerability to floods by combining UAV, Mapillary and survey data – A case study for the Karonga district in Malawi”(MSc. scriptie van Inez Gortzak, februari 2021, GIMA)

Om kwetsbare gebieden bij rampen nauwkeurig in kaart te brengen, is het beschikbaar hebben van betrouwbare geo-informatie essentieel. In Nederland beschikken we vaak wel over de juiste middelen en geld om aan deze informatie te komen. In ontwikkelingslanden echter is betrouwbare geo-informatie vaak niet beschikbaar, of is die ontoegankelijk. Ook zijn de middelen beperkt. Een goed alternatief voor het verkrijgen van betrouwbare geo-informatie is er op dit moment eigenlijk nog niet. Hulpverleners zoals het Rode Kruis, hebben wel dringend behoefte aan betrouwbare geo-informatie om de juiste humanitaire hulp te kunnen bieden. Een goede alternatieve inwinningsmethode kan hierin een belangrijke bijdrage spelen.

In deze scriptie is een onderzoek uitgewerkt voor het Karonga-district in Malawi, om te komen tot een betrouwbare alternatieve inwinningsmethode. Het onderzoek richt zich op de fysieke omstandigheden zoals het bestuderen van bouwmaterialen, en tot sociaal-economische omstandigheden zoals onderwijs, gezondheid en inkomen. Een alternatieve inwinningsmethode kan worden gerealiseerd door een combinatie van Mapillary data (zie: www.mapillary.com) en analyses, onbemande luchtvoertuigen (UAV-data) en een lokaal huishoudelijke survey. De laatste methode behoeft wat uitleg: household survey. Hierbij ging het om het in kaart brengen van huizen in een getroffen gebied. Onder andere de fysieke kenmerken en de schade aan de huizen werden hierbij vastgelegd. Tevens werd de locatie van iedere woning in de kaart opgenomen, zodat hieraan meer informatie kan worden gekoppeld.

Het onderzoek heeft een aanpak ontwikkeld voor het integreren van meerdere gegevensbronnen in een geografisch informatiesysteem, om zo de volledigheid van gegevens over verschillende kwetsbaarheidsindicatoren te verbeteren.

Over de auteur

Inez Gortzak (winnaar van de scriptieprijs 2021) studeerde in 2021 af aan de GIMA, en werkt nu als consultant Data & Disaster Risk Reduction bij het Rode Kruis.

Development of remotely sensed image velocimetry for large-scale free surface flows Application to the flow through the Eastern Scheldt storm surge barrier (MSc. scriptie van Rick Veldhuizen, juli 2021, TUDelft)

De Oosterscheldekering is het grootste Deltawerk dat Nederland kent. Zijn halfopen inhammen zorgen ervoor dat Noordzeewater bij elk getij de riviermonding van de Oosterschelde kan binnenkomen en verlaten. De waterstroom is door de barrière en inhammen sterk samengetrokken, en er zijn complexe stromingspatronen ontstaan tegen en rondom de waterkering. Om de stabiliteit van de waterkering goed te kunnen monitoren, is inzicht in deze stromingspatronen tegen en rondom de kering erg belangrijk.

In dit onderzoek is een veldcampagne uitgevoerd om de stromingspatronen in dit gebied beter te begrijpen. Met behulp van drone-afbeeldingen en akoestische doppler-stroomprofilers (ADCP) zijn gegevens verzameld in de buurt van het Roompot-inlaatgedeelte van de waterkering. Met deze gegevens kon aanvullende informatie worden verkregen over de temporele stromingsvariaties langs specifieke inlaatgedeelten in het gebied.

Over de auteur

Rick Veldhuizen studeerde in 2021 af aan de TU Delft. Hij werkt nu als Researcher/Advisor Hydraulic Engineering bij Deltares.

Remotely sensed detection and characterization of agricultural large-scale land acquisitions in Senegal (MSc. scriptie van Yasmine Ngadi, juli 2020, GIMA)

Grootschalige landaanwinsten voor de landbouwsector zijn in ontwikkelingslanden enorm gegroeid de laatste jaren. Daarbij speelt dat er vaak weinig tot geen zicht en controle is op deze landschapsveranderingen. Dit met negatieve milieu-effecten en schaarste voor de lokale gemeenschappen tot gevolg. Betrouwbare informatie over de veranderingen in het landschap zijn vaak niet beschikbaar, of worden niet vrijgegeven. Met de toenemende beschikbaarheid van wereldwijde satelliet-dataproducten en datamining analyses, zijn de remote sensing-technieken uitgegroeid tot een interessant hulpmiddel voor de detectie en karakterisering van het landgebruiksysteem.

De scriptie presenteert een nieuwe benadering om grootschalige landaanwinsten op regionaal niveau te detecteren en de ruimtelijke omvang te karakteriseren. Het onderzoek maakt hierbij gebruik van onder andere MODIS NVDI-data en verschillende detectie-algoritmen. De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend en geven inzicht in de landaanwinsten in de noordelijke helft van Senegal. Met een beperkt aantal kenmerken (vegetatie-indexen en textuurkenmerken) is een betrouwbare detectie van landaanwinsten mogelijk.

Over de auteur

Yasmine Ngadi studeerde in 2020 af aan de GIMA. Zij werkt nu aan haar proefschrift aan de Maison de la Télédétection en Languedoc-Roussillon te Montpellier.

Eurosdr workshop: Digital Twins voor NMCA’s en andere overheden

Op 21 en 28 januari 2022 organiseerde het Kadaster in samenwerking met EuroSDR (European Spatial Data Research) een workshop ‘Digital Twins for NMCAs and other governmental organisations’. De workshop werd mede georganiseerd door EuroSDR-leden uit Zwitserland (SwissTopo), het Verenigd Koninkrijk (UCL), Frankrijk (IGN), Catalonië (ICGC) en Zweden (Universiteit Lund).

Het doel van de workshop was om met National Mapping and Cadastral Agencies (NMCA’s) en andere overheden de impact van het Digtal Twin-concept op deze organisaties te bespreken. Zoals rijkelijk is gepresenteerd in het Geo-Info themanummer over Digital Twins (2021, nummer 4), biedt het geo-informatiedomein veel kennis en ervaring om Digital Twins in al haar facetten en met de bekende uitdagingen, te implementeren in de praktijk. Om die reden zijn NMCA’s en andere overheidsorganisaties bij uitstek geschikt om hierin een rol te spelen.

Tijdens de workshop werden ervaringen uitgewisseld over Digital Twin-gerelateerde activiteiten en projecten, over de impact van het Digital Twin-concept op de nationale informatie-infrastructuur, en over resterende problemen, uitdagingen en kansen van Digital Twin-implementaties in de praktijk. Het was nadrukkelijk niet de bedoeling om tot een gedeelde definitie van het concept Digital Twin te komen, maar om de betekenis van het concept voor overheidsorganisaties te bespreken: wat zijn de lopende Digital Twin-activiteiten, wat zijn de use cases, geleerde lessen, onzekerheden enzovoort.

De workshop werd online gegeven, verdeeld over twee ochtenden. Ruim 150 deelnemers zagen presentaties in vier verschillende sessies: Nationale Programma’s voor Digital Twins, NMCA’s en Digital Twins, Onderzoek naar Digital Twins en ten slotte Digital Twins buiten Europa. De workshop werd afgesloten met een analyse van de eerste enquêteresultaten over hoe het Digital Twin-concept leeft onder de deelnemers.

Auteur

Afbeelding voor Jantien Stoter

Jantien Stoter

werkt bij 3D Geoinformation, sectie Urban Data Science, TU Delft en is ook werkzaam bij Kadaster en Geonovum.

Volledige biografie

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


    Gesponsorde berichten