Ga door naar hoofdcontent
Artikelen‘GIS is belangrijk om tot waardevolle inzichten te komen’

‘GIS is belangrijk om tot waardevolle inzichten te komen’

Maandag 13 mei 2019Afbeelding ‘GIS is belangrijk om tot waardevolle inzichten te komen’

Economisch geograaf Jeroen Drewes liep tijdens zijn studie in Groningen stage bij KAW, een bureau dat ontwerpers, onderzoekers en adviseurs met oog voor mens en samenleving in dienst heeft. Na een aantal jaren – waarin hij onder andere een eigen bedrijf had en werkte bij GEO-ICT bedrijf Geon – is hij nu weer terug op het oude nest. Hij werkt alweer bijna drie jaar als adviseur en dataspecialist bij KAW, het bedrijf waar hij zijn allereerste echte werkervaring opdeed.

Deel I: Van Groningen naar de VS en weer terug

Je hebt sociale geografie en planologie gestuurd in Groningen, gevolgd door de master economische geografie. Waarom koos je hiervoor?
Na de middelbare school heb ik eerst een jaar in de Verenigde Staten gestudeerd, eigenlijk omdat ik nog niet helemaal wist wat ik wilde. In de VS heb je in het eerste jaar vrije keuze uit een heel breed vakkenpakket, wat voor mij goed uitkwam. Ik moest echter wel verplicht een major doorgeven en heb toen ‘geography’ gekozen, voornamelijk omdat ik aardrijkskunde op de middelbare school erg leuk vond en daar ook goed in was. In de VS heb ik dus een aantal geografische vakken gevolgd en toen werd mijn interesse bevestigd. Bij mijn terugkeer een jaar later was de keuze daarom gauw gemaakt: sociale geografie en planologie in Groningen. Dat ik later voor de master economische geografie koos, komt doordat de combinatie tussen economie en geografie me aanspreekt. Aan het einde van mijn schooltijd heb ik namelijk ook nog overwogen om bedrijfskunde te studeren, dus zo kwam dit toch nog een beetje terug.

Waarom koos je voor de Verenigde Staten en niet voor een ander land?
Ik heb daar ooit gewoond, doordat mijn vader daar werkte toen ik nog jong was. Daarna heb ik altijd de wens gehad om daar nog eens alleen een jaar naartoe te gaan.

In Nederland heb je meerdere universiteiten die geografie aanbieden, maar jij koos bij terugkomst voor Groningen. Kom je daar uit de buurt of had dat een andere verklaring?
Ja, mijn ouders wonen er in de buurt. Ik ben opgegroeid in Roden, niet ver van Groningen. Ook de middelbare school heb ik in Groningen gedaan, dus ik was er al bekend. Ik kende er veel mensen, het is een gezellige studentenstad. Na de VS besloot ik er te blijven.

Woon je er nog steeds?
Ja, ik woon er nog steeds. Midden in het centrum, wat heel prettig is omdat mijn huidige werk bij KAW ook in de binnenstad zit. Ik hoef maar een paar minuutjes te fietsen.

Deel II: Aan de slag bij KAW

Ik zag op je LinkedIn-profiel dat je al tijdens je studie aan de slag ging bij KAW, waar je na enkele jaren bij andere werkgevers, nu ook weer werkt. Eerst was je er stagiair tijdens je bachelor en later junior adviseur. Hoe kwam je daar terecht?
In de eindfase van de bachelor had ik nog maar één vak dat ik moest afronden, dus ik had best wat tijd over. Het was daarom een uitgelezen kans voor een stage en ook voor mij om te bepalen wat ik nou zou willen en kunnen op de arbeidsmarkt. KAW was een van de weinige bedrijven die op dat moment op zoek was naar geografiestudenten.

Wat is KAW precies voor bedrijf?
KAW is een bedrijf met ontwerpers, onderzoekers en adviseurs met oog voor mens en samenleving. We bestaan uit ongeveer 80 mensen op drie locaties: Groningen, Eindhoven en Rotterdam. We onderzoeken trends en problemen als verstedelijking, vergrijzing, energietransitie en maken toekomstvisies en strategieën. Wij geloven in ruimtelijke oplossingen die bijdragen aan woongeluk. In buurten, wijken, dorpen en steden breng je grote veranderingen teweeg als je de ruimte verandert, zoals het aanpassen of toevoegen van gebouwen of het veranderen van de openbare ruimte. KAW bevindt zich op het grensgebied van waar je als geograaf over nadenkt op groter schaalniveau – provincies, gemeenten, steden en dorpen – en het kleinste schaalniveau, namelijk stedenbouw en het ontwerpen van woningen en gebouwen. Daarom werken er naast architecten en stedenbouwkundigen ook veel geografen, om die brug te kunnen slaan.

Na je stage bleef je er eerst nog als junior adviseur actief. Kreeg je die baan aangeboden aan het einde van je stage?
Ja, KAW heeft in het adviesteam van het bedrijf – dat ongeveer bestaat uit 15 man – altijd ongeveer twee stagiairs. Daar was ik er dus een van, maar omdat ik me tijdens de stage heb gespecialiseerd in GIS en databewerking mocht ik blijven in een bijbaanconstructie. Ik deed het ongeveer twee dagen per week, waardoor het perfect naast de studie kon.

Wat deed je precies in die functie?
Ik ondersteunde de woningmarktdeskundige, die veel onderzoek deed. Prognoses waarvoor je data moet combineren, zoals migratiecijfers. Het is een bepaald type werk dat sommige stagiairs heel leuk vinden, maar anderen weer niet. Dit vrij analytische werk lag mij goed en de zomer na mijn stage was er zo veel werk dat ik kon blijven omdat ik daar dus tijdens mijn stage al veel mee bezig was geweest.

Deel III: Een eigen bedrijf

Inmiddels werk je weer voor KAW, maar na je studie heb je nog enkele andere banen gehad. Zo had je zelfs een eigen bedrijfje, Drewes GIS en ruimtelijke analyse, direct na je studie. Wat was dit voor bedrijf?
Ik studeerde af in crisistijd. In bouwend en dus ook geografisch Nederland was dat zo ongeveer het dieptepunt. Er was niet direct een goede functie voor mij bij KAW, of überhaupt ergens. Om toch bezig te blijven ben ik toen een tijdje zzp’er geweest, zodat KAW – maar ook andere bedrijven – mij in konden huren zonder dat zij mij een contract hoefden te bieden. Zo had ik toch een inkomen en geen gat in mijn cv.

Hoe ging dat?
Dat ging best wel goed eigenlijk. Ik heb het ruim een jaar zo gedaan, daarna heb ik bewust de keuze gemaakt om op zoek te gaan naar een ‘echte baan’ – zoals ik dat toen zag. Ik had namelijk wel behoefte aan contact met collega’s en ook omdat ik vind dat je zeker aan het begin van je carrière veel kunt leren van anderen, van collega’s die meer ervaring hebben dan jij.

Waar ging je toen aan de slag?
Bij Geon, een GEO-ICT bureau. Dat was mijn eerste echte fulltime baan. Ik was er adviseur en heb er uiteindelijk drie jaar gewerkt.

Deel IV: Terug bij KAW

Na GEON kwam je weer terug bij KAW. Kreeg je een aanbod of zag je een vacature voorbij komen?
Ik ben altijd in contact gebleven met KAW, in meer of mindere mate. In die zin wisten we wel van elkaar wat we aan elkaar hadden. Na ongeveer tweeënhalf jaar bij Geon kreeg ik een bijpraatverzoekje van een voormalig leidinggevende bij KAW en van het een kwam het ander. Zij kwamen met een aanbod om terug te komen. Dat zette me flink aan het denken, want ik heb het heel leuk gehad bij Geon. Bij KAW kreeg ik echter de kans om mijn vaardigheden met GIS meer te verbinden met de inhoud, met de praktijk, en zat er meer een adviesfunctie bij. Dat was een kans die ik graag aangreep. Nu werk ik er in de functie van adviseur / dataspecialist, een dubbele titel dus. Precies de combinatie die ik wil.

 width=

Wat voor werkzaamheden voer je nu uit?
Intern ben ik als het ware de persoon die als dataspecialist het bureau voedt met gegevens en inzichten. Op deze manier probeer ik door praktische oplossingen te bieden de toegevoegde waarde van data te laten zien, ook aan collega’s die daar eerder misschien niet iets aan dachten te hebben. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), een gedetailleerde kaart van Nederland die heel recent is opgeleverd. Stel dat wij een gebouw ontwerpen, dan moet je natuurlijk weten op welke kavel dat is, maar ook kennis hebben over de omgeving. Hoe ziet het wegenpatroon eruit? Waar staan bomen? Voorheen moest je dan bij de gemeente een aanvraag doen voor een ondergrondkaart. Die kreeg je in pdf-formaat en dan moest je die importeren in het ontwerpprogramma ARCHICAD en iemand moest dat vervolgens gaan overtekenen. Dan was je zo acht uur verder. Nu heb je de BGT en die ontsluiten we digitaal. We hebben het nu zo ingericht dat wanneer iemand GIS opent en inzoomt op de locatie waar hij een ontwerp voor gaat maken, hij de ondergrondkaart met één druk op de knop kan toevoegen en aan de slag kan. Dat proces hebben we daarmee versneld van een dag naar een kwartier.

Dat wat betreft het dataspecialist-deel van mijn functie. Daarnaast ben ik ook adviseur. Inhoudelijk ben ik momenteel veel bezig binnen het thema duurzaamheid. Hoe krijg je de Nederlandse woningvoorraad energieneutraal? En het liefste snel en op een prettige manier voor alle inwoners? Ook dit zijn vraagstukken waar data, geografie en de samenleving elkaar raken.

Als je kijkt naar jouw carrière tot dusver, dan vormt GIS wel een duidelijke rode lijn. Wat vind je zo leuk aan GIS?
Ik zie het als een belangrijk middel om tot waardevolle inzichten te komen. Dat is ook wat ik er leuk aan vind en waarom ik weer bij KAW ging werken. Het gaat wat mij betreft niet alleen om het opbouwen van waardevolle data, maar ook het gebruiken ervan. Daar valt vaak nog veel in te winnen. Er wordt heel veel data opgebouwd, er bestaan geweldige datasets, maar het verdwijnt net als sommige rapportjes in de spreekwoordelijke la. Ik zie het als mijn missie om te zorgen dat de data die er is wordt gebruikt waar het voor bedoeld is. GIS is een geweldig middel om data inzichtelijk te maken met een kaart.

Deel V: Carrièretips

Wat voor tips heb je voor jonge geografen die aan het begin staan van hun carrière?
Mijn grootste tip is om stage te lopen tijdens of net na je studie. Dat hoeft niet per se een stage van een jaar te zijn, het kan veel korter. Het is enorm waardevol om op een vroeg punt in je carrière al te kunnen proeven aan de arbeidsmarkt. Het geeft je ook veel inzichten over jezelf, wat voor type werk bij je past.

En meer specifiek, wat voor tips heb je voor jonge geografen die een baan zoals die van jou ambiëren?
Tijdens de crisis is wel gebleken hoe belangrijk het is om een aantoonbare ‘skill’ te hebben, zoals dat in mijn geval GIS was. Daar ben ik heel goed in geworden en dat is iets wat mij destijds werk heeft opgeleverd en GIS valt ook heel goed te combineren met ‘de inhoud’, thema’s die spelen binnen de ruimtelijke ordening in Nederland, zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie en woningmarktproblematieken. Vroeg of laat worden daar kaarten van gemaakt om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Jezelf in een vroeg stadium richten op GIS is wel een voorwaarde voor de baan die ik heb. Je hoeft echter niet alles met GIS te kunnen – dat kan niemand – maar de basis kun je wel al leggen tijdens de studie. En tijdens je werkzame leven zal je er steeds meer over leren. GIS is overigens natuurlijk niet het enige specialisme waar je je in kunt profileren. Ook een sterke inhoudelijke kennis van bijvoorbeeld circulariteit in de gebouwde omgeving, klimaatadaptief ontwerpen of de energietransitie kan een bepaalde x-factor geven.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.