Ga door naar hoofdcontent
Artikelen‘Het is onze verantwoordelijkheid om de wereld een stukje beter te maken’
Congresdirecteur FIG Working Week 2020 Paula Dijkstra:

‘Het is onze verantwoordelijkheid om de wereld een stukje beter te maken’

Zondag 1 december 2019Afbeelding ‘Het is onze verantwoordelijkheid om de wereld een stukje beter te maken’

Van 10 tot 14 mei 2020 komen landmeters en geo-experts bijeen voor de Working Week van FIG, de internationale koepelorganisatie voor landmeters. Het congresthema is ‘Smart Surveyors for Land and Water Management’. Kernvraag: wat heeft de toekomst nodig van geo-professionals en wat vraagt dat van het vakgebied? Een gesprek met de bevlogen congresdirecteur Paula Dijkstra.

Hoe draagt landmeten in Nederland bij aan goed land- en waterbeheer?

“Ons land ligt in een rivierdelta en ligt voor een substantieel deel onder zeeniveau. Daarnaast zijn we één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Zonder goede kennis van waar wat gebeurt waren we niet zo welvarend geweest als we nu zijn. Nederlanders zijn creatief en innovatief. Dat zie je terug in hoe ons land is opgebouwd. Denk aan het maken van de polders, de deltawerken en ruimte voor de rivier. Het gaat hierbij om land en water en weten wat de beste plek is om in te grijpen in het landschap. De geo-expertise van overheid en bedrijfsleven is daarbij noodzakelijk: de landmeter in het veld die exact inmeet waar wat is of waar iets moet komen, of de analyses van gegevens van gemeentes, provincies en waterschappen, die vervolgens weer worden vertaald naar de realisatie van plannen.”

Welke ontwikkelingen vragen om de expertise van landmeters en geo-experts?

“De klimaatverandering zorgt wereldwijd voor uitdagingen. De stijgende zeespiegel raakt de kustzones, natuurrampen gaan vaker gepaard met heftige regenval en overstromingen. Alle landen willen hun waardevolle land beschermen. Goede informatie en voorspellingen zijn daarbij noodzakelijk. Landmeters en geo-experts hebben hierbij een belangrijke rol. We hebben in Nederland goede afspraken over hoe we onze ingewonnen geo-data beschikbaar maken met en voor andere partijen en andere doeleinden. Ook naar de toekomst toe hebben we die geïntegreerde aanpak en samenwerking tussen partijen nodig om onze voeten droog te houden.”

Het is volgens de FIG tijd voor de ‘smart surveyor’. Wat houdt dat in?

“Het is belangrijk dat de landmeter van vandaag ook klaar is voor de uitdagingen van morgen en overmorgen. Dan moet je slim nieuwe kennis en technieken kunnen inzetten. Tijdens de Working Week bespreken we wat er nodig is om te zorgen dat de surveyors en geo-professionals ‘futureproof’ zijn. Hoe ga je om met technologie die je werk voor altijd kan veranderen? Laserscanners en sensoren zorgen voor een explosie aan data: hoe haal je daar de juiste informatie uit? Hoe beheer je de data en hoe meet je de kwaliteit ervan? Om uitdagingen als urbanisatie en klimaatverandering aan te gaan en de Sustainable Development Goals te behalen, hebben we jonge innovatieve professionals nodig met deze skills.”

Integreren van landbeheer en waterbeheer: wat levert dat op?

“Ik geef je een voorbeeld. Als wij in Nederland de kennis van het waterpeil en grondwater niet hadden gekoppeld aan efficiënte landbouwontwikkeling, dan waren we nu niet de tweede exporteur geweest van de agrarische sector wereldwijd. Je moet weten waar de impact van droogte het grootst is, weten waar overstromingen gaan plaatsvinden en weten welke condities ideaal zijn voor landbouw. Precieze en accurate gegevens van water en land helpen bij het maken van goede keuzes en een betere inrichting van ons land.”

Waarom organiseren GIN, Kadaster en ITC deze FIG Working Week?

“Alle drie zijn al jaren lid van FIG. Eén van de doelen om het in Nederland te organiseren is om onze geo-sector internationaal te versterken. Via GIN kunnen we met de juiste organisaties en personen in gesprek komen. Het Kadaster toont de nieuwste innovaties in de geo-dienstverlening die in het buitenland hoog staan aangeschreven. Het ITC is onderdeel van een Nederlandse universiteit (Twente), maar volledig gericht op het onderwijzen van buitenlandse studenten. De ITC-collega’s zorgen met hun expertise voor de interactieve opbouw van het congresprogramma en de kennissessies.”

Waar komt jouw persoonlijke betrokkenheid vandaan?

“Mijn eerste kennismaking met FIG was tijdens de FIG Working Week in Rome in 2012. Ik zag opeens veel beter de relevantie van ons werk en hoe we kunnen en móeten bijdragen aan een betere wereld. Ik besefte hoe goed we het in Nederland voor elkaar hebben en hoe onze kennis andere landen kan helpen. Ook merkte ik als Kadastermedewerker hoe goed het Kadaster staat aangeschreven. Of het nu gaat over PDOK, 3D-toepassingen of de huizenmarkt. Hoe mooi is het dat de deelnemers dat straks uit de eerste hand van onze experts horen? De Working Week is een kans voor ons als Nederlandse geo-sector om vanuit een ander perspectief naar ons vakgebied te kijken. En het is een kans om anderen te inspireren met onze kennis en kunde. Dat past bij onze verantwoordelijkheid om de wereld een stukje beter te maken.”