Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenLandelijk format voor wijk infographic
Wijkpaspoort bundelt informatie voor warmtetransitie

Landelijk format voor wijk infographic

Donderdag 1 oktober 2020Afbeelding Landelijk format voor wijk infographic

In 2021 moeten alle gemeenten een transitievisie warmte hebben opgesteld. Hierin staat onder meer welke wijken wanneer van het aardgas overgaan op een alternatieve vorm van warmtevoorziening. Om gemeenten te helpen hiervoor goede keuzes te maken, is op initiatief van het Kadaster een Wijkpaspoort Warmtetransitie ontwikkeld. Alle lokale informatie overzichtelijk bij elkaar.

Het Kadaster heeft het landelijke format ontwikkeld met ondersteuning van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES), het Expertisecentrum Warmte (ECW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarnaast heeft het Kadaster nauw samengewerkt met een aantal gemeenten, de toekomstige gebruikers.

Ingrijpende keuzes

Sjoerd Radersma en Martin Tillema namen het initiatief voor het ontwikkelen van het Wijkpaspoort. Radersma: “De keuzes die gemeenten moeten maken zijn ingrijpend en niet gemakkelijk. Wanneer is bijvoorbeeld een warmtenet een goede optie? Kan het elektriciteitsnet een volledig elektrische wijkvoorziening wel aan? Het gaat ook nog eens om flinke investeringen. Zijn gemeenten en burgers in staat en bereid om investeringen te doen? Om je uiteindelijke keuzes goed te kunnen onderbouwen zijn inzichten nodig op basis van deze uiteenlopende vragen.”

Welke data zitten in het Wijkpaspoort Warmtetransitie?

 

Het Wijkpaspoort is een infographic die in één oogopslag de kerndata voor de warmtetransitie van een bepaalde wijk visualiseert. De data en visualisaties geven inzicht in welke nieuwe warmtevoorziening geschikt is. Het gaat onder meer over sociale gegevens, gebouwkenmerken, reeds gestarte initiatieven, eigendomsgegevens en data over het elektriciteitsnet en de ondergrond. Ook wordt de voorkeursoptie weergegeven uit de Startanalyse, bijvoorbeeld verwarming met een warmtenet of all electric. Daarnaast is er is ruimte voor een gemeente om naast de vaste paspoortonderdelen ook facultatieve onderdelen in te voegen. Denk aan wijkof gemeentespecifieke kenmerken als aantal monumenten in een wijk, leefstijlen en lopende duurzaamheidsinitiatieven. In de toelichting van het paspoort is omschreven welk specifiek inzicht de specifieke data van het paspoort bieden en waar de gemeenten deze data vandaan kunnen halen. Zo geeft het type eigenaren inzicht in met wie je moet communiceren om afspraken te maken; de bron van eigenarengegevens is de Basisregistratie Kadaster. De gemiddelde WOZ-waarde zegt iets over de draagkracht in de wijk voor investeringen; de bron van die WOZ-waarde is de Landelijke Voorziening WOZ. Er is in het Wijkpaspoort ook ruimte voor een kwalitatieve en samenvattende beschouwing, zodat de data en inzichten samen nog meer het eerste ‘verhaal van de wijk’ vertellen en nog beter toepasbaar bij de gesprekken in het vervolgtraject.

Inzichten bieden

Het doel van het wijkpaspoort is om de basis te bieden voor inzichten. Radersma: “Voor de energietransitie zijn veel data beschikbaar, via bijvoorbeeld netbeheerders, Kadaster en gemeenten zelf. Maar uiteindelijk moet je in de wijk aan de slag. We merken dat het voor gemeenten soms lastig is om te bepalen hoe en waar je moet beginnen.”

Daarom ging het Kadaster aan de slag. “Onze insteek was om iets toe te voegen aan alles wat er al is”, aldus Radersma. Zo is er al een landelijke leidraad voor de Transitie Visie Warmte vanuit ECW. Hierin zit ook voor alle gemeenten een Startanalyse. Tillema: “Deze landelijke en meer globale data moet je verrijken met lokale data. Dan pas krijg je echt goed inzicht, kun je als gemeente goed onderbouwde keuzes maken en heb je de volgende stap gemaakt om in gesprek te gaan met burgers en andere betrokkenen van de warmtetransitie zoals de netbeheerders en pandeigenaren. Maar bovenal hebben we het Wijkpaspoort ontwikkeld samen met een groep gemeenten, verspreid over heel Nederland. Zij zijn uiteindelijk ook de gebruikers en moeten ermee werken om de Transitievisie op te stellen.”

Gebundelde expertise

Het Kadaster beheert eigendomsgegevens in de kadastrale registratie en is onder meer beheerder van de Landelijke Voorzieningen BAG, WOZ en KLIC. Ook via het landelijke samenwerkingstraject VIVET (zie elders in deze Geo-Info) vergaart het Kadaster veel aanvullende kennis over data en energietransitie. Tillema: “De gemeente en netbeheerders beschikken bijvoorbeeld over gegevens als onderhoudsplanningen. En ECW, VNG, NP RES en het Programma Aardgasvrije Wijken hebben waardevolle expertise. Ook kijken we of we een koppeling kunnen maken met de Datavoorziening Energie Gebouwde Omgeving van de VNG, zodat het wijkpaspoort voor elke wijk in Nederland snel gevuld kan worden.

De kracht zit echt in de samenwerking. Dat is echt nodig bij zo’n opgave.” Het wijkpaspoort is online beschikbaar en wordt op basis van ervaringen doorontwikkeld.

Referentie

Gesponsorde berichten