Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenLandmeten met een geo-app

Landmeten met een geo-app

Maandag 1 juni 2020Afbeelding Landmeten met een geo-app

Vorige week kwam een ‘isoleerheer’ over de vloer. Nu, niet letterlijk ‘over de vloer’, maar wel bij het huis in de tuin. Hij kwam om te kijken of we nog meer zouden kunnen isoleren. Dat vond ik best lastig met corona en afstand houden, maar vorig jaar was het niet gelukt omdat bedrijven toen te druk waren. Gelukkig kon het behalve een snelle blik onder de vloer allemaal buiten gebeuren en was anderhalve meter afstand, of meer, goed te doen.

Afbeelding 1 – Meting met Dioptra™.

De ‘isoleerheer’ had een handig apparaat met een schermpje waarmee hij in de spouw kon kijken. Hij deed een paar stappen achteruit en moedigde mij aan om mee te kijken. Op het scherm was de open spouw duidelijk zichtbaar. Ik was nog op zoek naar een geo-app voor deze rubriek en moest toen denken aan een reclame waarbij twee mannen over een zandvlakte lopen terwijl degene met een VR bril op, zich in het nieuwe bedrijfspand waant. Zou er een app zijn die VR of AR combineert met landmeten? Overigens staat VR en AR voor respectievelijk Virtual Reality (virtuele of schijnbare werkelijkheid) en Augmented Reality (aangevulde of verrijkte werkelijkheid).

Dioptra™

Zoeken op internet leverde mij de app theodolite op. Helaas is deze alleen voor iOS beschikbaar en niet voor mijn Android smartphone. Met enig zoeken heb ik Dioptra™ geschikt voor mijn Android gevonden. Op het oog lijkt deze dezelfde functionaliteit te hebben. Het is een leuke app, ook voor historisch geïnteresseerden. Dioptra™ ontleent zijn naam aan een instrument dat uit de Romeinse tijd stamt en is vergelijkbaar met een modern hoekmeetinstrument als de theodoliet.

Na het installeren van Dioptra™ bleken de gebruiksmogelijkheden beperkter dan gedacht en kon ik er geen afstanden mee meten. ik was juist benieuwd hoe het zou werken om afstanden te meten met een dergelijke app. Hoe zou de app mij door een driehoeksmeting heen leiden?

Wat doet het en hoe werkt het?

De app meet hoeken ten opzichte van drie assen (kompasrichting en kanteling naar voren en opzij) en natuurlijk de geografische positie met een indicatie van de nauwkeurigheid. De werking is even simpel als een foto maken: richten en klikken (middels de volumeknop). De app levert een foto die verrijkt is met een laag met schalen en metingen. Je ziet deze laag ook op het scherm voordat je de foto maakt.

Links: Afbeelding 2 – Aantal gevonden satellieten.
Rechts: Afbeelding 3 – Talloze opties.

Voor welk probleem is deze geo-app een oplossing?

Zo’n foto geeft achteraf informatie over hoe de camera is gehouden en op welke locatie, maar meet helaas geen afstanden. Je kunt de foto gebruiken om bij monitoring activiteiten de locatie vast te leggen. Verder kan ik me voorstellen dat het voor hikes en geo-caching ingezet kan worden.

Mapit GIS

In het kader van het thema landmeetkunde ben ik ook met een andere app aan de gang gegaan. Mijn keuze is gevallen op Mapit GIS. Met deze app kunnen je wél afstanden meten. Als kind zag ik dat er in de buurt regelmatig gemeten werd met interessant uitziende apparaten. Ik dacht dat dat normaal was en dat het overal gebeurde. Toen ik ouder werd, kwam ik erachter dat er hiervoor een opleiding bestond en dat die in Utrecht-Zuid zat. Ik denk dat het Tolsteegplantsoen in Utrecht wel het meest gemeten stukje van Nederland was, in ieder geval in de jaren tachtig-negentig. Nu ga ik met Mapit GIS mijn eigen terrein meten.

Wat doet het en hoe werkt het?

De app heeft meerdere functies:

  • Satelliet knopje: deze geeft aan hoeveel satellieten er gevonden zijn (zie afbeelding 2). Het laat de nauwkeurigheid van de GPS zien en de afwijking in meters;
  • Zoekfunctie: om te zoeken naar locaties. Mijn eigen adres en Tolsteegplantsoen Utrecht werden gevonden;
  • Ellipsis: biedt toegang tot andere opties zoals GPS info, NTRIP Client (voor RTK gecorrigeerde locaties, betaalde functionaliteit), schermafdruk kaart maken en instellingen. Deze laatste heeft zoveel opties dat ik deze maar even oversla (zie afbeelding 3);
  • ‘Hamburger’-menu knop: de functionaliteit voor het beheer van de kaartlagen en gegevens (zie afbeelding 4). Hiermee stel je de actieve laag in en kun je een eigen laag configureren met invoervelden zoals een eigen keuzelijst;
  • Tools, rechtsonder in de kaart:
    – meettool: waarmee je kunt schakelen van afstand naar oppervlak (zie afbeelding 5),
    – objecttool: om objecten aan de actieve laag toe te voegen.
Links: Afbeelding 4 – Beheer van kaartlagen en gegevens.
Rechts: Afbeelding 5 – Meettool.

Meten van het terrein

Voor het meten van het terrein heb ik eerst de meettool omgezet van afstand naar oppervlak. Vervolgens ben ik aan een kant begonnen en heb alle hoekpunten van ons min of meer rechthoekige terrein toegevoegd (afbeelding 6). Dit leverde een gebied op met een grootte van 0,21 ha (2100 m2). Dit is 16% meer dan het werkelijke oppervlak. Het verschil is te verklaren met de foutieve ligging van de rechterbovenhoek die ver van de werkelijke positie ligt.

De omstandigheden waaronder de meting uitgevoerd werden kunnen wellicht beter. Ik heb niet per punt gecontroleerd of de ontvangst nog goed was. Het beeld van de satellieten met een waarde van 1,1 voor PDOP (Position (3D) Dilution of Precision,) was dermate gunstig dat ik enthousiast aan de slag ben gegaan. Als aanvullende functie biedt de app een mogelijkheid om een nauwkeurigere meting met RTK te doen.

De tweede kaarttool maakt het mogelijk om objecten voor een zelf gedefinieerde laag op de kaart te zetten. Dit kunnen punten, lijnen of vlakken zijn. Ik heb een puntenlaag gedefinieerd met een tekst invoerveld en een keuzeveld. Op mijn terrein heb ik drie objecten aan deze laag toegevoegd met een foto (afbeelding 7). Hierbij viel mij op dat ik de app de tijd moet geven om de juiste locatie een nieuw object toe te voegen, ligt deze te dicht bij de voorgaande locatie. Ditzelfde kan gebeurd zijn bij de terreinmeting.

Voor welk probleem is deze geo-app een oplossing?

Links: Afbeelding 6 – Inmeten rechthoekig terrein.
Rechts: Afbeelding 7 – Toevoegen van drie objecten.

Om een indicatie te krijgen van de afmetingen van een terrein kan Mapit gebruikt worden. Ook kun je objecten in kaart te brengen. Ik zou in mijn tuin alle bomen kunnen karteren en daarbij een soort logboek kunnen maken. Om dit effectief te kunnen gebruiken heb ik een betaalfunctie nodig om gegevens te exporteren. Beide mobiele Android apps zijn gratis. Uitbreidingen en de PRO versie van Mapit GIS zijn wel betaalde versies. Ook voor de theodolite iOS app moet je betalen. In de Google Play Store krijgt Dioptra™ gemiddeld een rating van 4,4 uit 5 voor 905 recensies. De laatste versie is van 29 december 2017. Mapit GIS krijgt gemiddeld een rating van 4,3 uit 5 voor 2.204 recensies en de laatste versie is van 15 november 2019.

Schuimbeton

Hoe liep het isoleren af? Isoleren onder de vloer bleek niet haalbaar vanwege de geringe ruimte. Eventueel kunnen we de ruimte vol laten lopen met schuimbeton. Vervangen van glas in bestaande kozijnen bleek ook geen optie, maar wel kon nog 80% van de buitengevel van spouwisolatie worden voorzien.

Gesponsorde berichten