Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenMaryse de Oliveira Martins, mobiliteitsexpert

Maryse de Oliveira Martins, mobiliteitsexpert

Vrijdag 17 januari 2020Afbeelding Maryse de Oliveira Martins, mobiliteitsexpert

Na het werken bij een extreem commercieel en prestatiegericht Amerikaans bedrijf wist Maryse het zeker: dit nooit meer. Ze koos voor een carrière met een maatschappelijke en sociale impact. Ze werkte onder andere aan watervoorziening in Ghana en in de ontwikkelingssamenwerking vanuit Nederland. Inmiddels werkt ze al jaren aan duurzame mobiliteit in Zuidas. In dit interview vertelt ze over haar carrièrepad en waarom duurzame mobiliteit een goede keuze is voor geografen.

Deel I: Maatschappelijke relevantie

Wat heb je gestudeerd?
Ik heb communicatie gestudeerd in Groningen gevolgd door politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Waarom koos je voor communicatie in eerste instantie?
Eigenlijk wist ik niet zo goed wat ik wilde en met deze studie kun je alle kanten op. Journalistiek trok me ook aan, maar ik heb niet zo’n gouden pen. Communicatie leek me daarom beter en is ook een studie waar je veel aan hebt in je carrière.

En waarom Groningen?
Het stond – en staat – natuurlijk bekend als een gezellige studentenstad en was lekker ver van huis in Leiden. Dat zag ik wel zitten.

Hierna kwam je ‘terug’ naar de Randstad voor de master politicologie. Dat lijkt geen super logische vervolgopleiding na een bachelor communicatie. Hoe kwam deze keuze tot stand?
Aan het einde van mijn afstudeerstage communicatie bij een heel commercieel Amerikaans bedrijf in de conferentiebranche, waar de scores op de borden werden bijgehouden voor een soort ‘employee of the month’-systeem, kreeg ik een baan aangeboden. Daar had ik maar ‘ja’ op gezegd, want dat was natuurlijk een enorme luxe. Toen ik er twee dagen werkte, was ik zo ongelukkig dat ik heb opgezegd en op reis ben gegaan. Ik heb mezelf toen beloofd dat ik nooit meer zo’n commerciële baan zou nemen. Ik vind het echt belangrijk dat ik maatschappelijke relevantie of sociale impact heb in mijn baan. Toen dacht ik: ik ga politicologie studeren.

Je wist dus eigenlijk eerst wat je niet wilde en daarna pas wat je wel wilde: politicologie. Was dat de juiste keuze voor jou?
Ja, dat was een hele interessante studie en tot op de dag van vandaag heb ik er veel aan in mijn werk. Wat ik mooi vind aan politicologie, is dat je je zeer bewust bent dat elke oplossing die je bedenkt op beleidsniveau ook (ongewenste) neveneffecten heeft. Er is nooit een kant-en-klare oplossing waar iedereen tevreden mee is en beter van wordt. Als je dat krachtenveld kent – en dat heb je in  complexe vraagstukken als in  duurzame mobiliteit – en daarmee om kunt gaan, dan sta je heel sterk. Zeker in publiek-private samenwerkingen.

”Ik vind het echt belangrijk dat ik maatschappelijke relevantie of sociale impact heb in mijn baan.”

Vind je dat ook niet frustrerend, dat nooit iedereen blij is?
Nee, zo is de wereld. Die is complex, daar kan ik prima mee leven. Dat maakt het juist interessant.

Deel II: Korte banen

Wat was je eerste echte baan na je studie?
Mijn eerste echte baan was eigenlijk al tijdens de studie, want ik deed de master in deeltijd. Dat was bij Heineken International op de CSR-afdeling (red: CSR is de Engelse afkorting voor ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’). Daarna ben ik bij Fonds NutsOhra gaan werken en vervolgens ben ik zelfs nog even het onderwijs in gegaan om maatschappijleer te geven. Ik heb heel veel korte banen gehad tijdens mijn deeltijdstudie. Toen ik afstudeerde ben ik naar Ghana verhuisd en daar heb ik twee jaar gewerkt in de watersector.

Wat voor werk was dat?
Ik werkte voor een Nederlands/Zuid-Afrikaans waterbedrijf dat een tender had gewonnen van de Wereldbank om Ghana Water helpen te verbeteren, een bedrijf dat de watervoorziening in stedelijke gebieden regelt. Dat was een puinzooi, het hele bedrijf lag op zijn gat, er was veel fraude en slechte functionerende voorzieningen. Het lag daar best gevoelig dat een Nederlands/Zuid Afrikaans bedrijf zich met de bedrijfsvoering ging bemoeien. Mijn rol was om een brug te slaan tussen de lokale communities en Aqua Vitens Rand Ltd., zoals het bedrijf heette. Zorgen dat er ook projecten in stedelijke randgebieden zijn waar helemaal geen waterleiding komt, dat mensen daar ook water kunnen krijgen.

Deel III: Mobiliteit

Wanneer ben je in de mobiliteit beland?
Na Ghana heb ik acht jaar in de ontwikkelingssamenwerking gewerkt in Nederland en daarvoor heb ik veel gereisd en publiek-private samenwerkingen opgezet. Toen in 2015 die organisatie werd opgeheven en ik zwanger was van mijn tweede kind, wilde ik niet meer zo veel reizen en liever lokaal werken aan duurzaamheid. Zo ben ik de duurzame mobiliteitswereld ingerold. Eerst bij Spaarnelanden in Haarlem, dat werkt aan duurzame mobiliteit zoals het centraliseren van afvalinzameling en elektrisch autodelen. Daarna heb ik een opdracht gedaan voor BYCS, een partij die zich volledig op fietsmobiliteit richt in  Zuidas. Via BYCS ben ik bij Hello Zuidas terechtgekomen, de gebiedsmanagement organisatie van de Zuidas, als projectleider mobiliteit en bereikbaarheid. Daar was ik onder andere secretaris van de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas, een orgaan van vijftien grote bedrijven waaronder RAI, VU en ABN Amro dat adviseert over mobiliteitsvraagstukken aan projectorganisatie Zuidasdok en de  gemeente Amsterdam. Ook deed ik de projectcoördinatie van het Slimmer en Duurzaam programma, het programma dat we met vijf organisaties uitrollen op de Zuidas met allerlei maatregelen om het reisgedrag van werkgevers en werknemers te veranderen richting duurzamere mobiliteit.

Hoe is je eigen reisgedrag naar de Zuidas?
Ik kom elke dag met de trein vanaf Leiden. Dat bevalt hartstikke goed, al is het wel een fragiel traject via Schiphol waarbij nogal eens wat treinen uitvallen. Overigens reis ik bewust vóór de hyperspits uit, dus zit al vroeg op kantoor en ga wat eerder naar huis. De hyperspits vermijden is ook  een belangrijk doel van Slimmer en Duurzaam dat we continu proberen te stimuleren. Daarvoor hebben we echt de werkgevers nodig en daar richten we ons vooral op.

Wat doe je nu?
Sinds ben ik werkzaam bij de gemeente Amsterdam in Zuidas. Ook in deze rol hou ik me bezig met het verduurzamen van mobiliteit in Zuidas.  Hier werk ik onder meer aan de uitrol van MaaS (Mobility as a Service). We testen met een kleine groep koplopers de MaaS-app uit. Zodoende kan ontwikkelaar Amaze haar diensten optimaal afstemmen op de doelgroep hier. Vanuit de gemeente zorg ik ervoor dat werkgevers in het gebied aangehaakt zijn op de ontwikkeling van de dienst. Op 1 mei wordt de basisapp gelanceerd en van daar uit verder ontwikkeld de komende jaren.

”De hyperspits vermijden is een belangrijk doel van Slimmer en Duurzaam dat we continu proberen te stimuleren. Daarvoor hebben we echt de werkgevers nodig.’

Hoe bevalt dat?
Ik vind het heel interessant dat ik nu aan publiek-private samenwerkingen werk vanuit de publieke kant, nadat ik dat altijd vanuit de private kant gedaan heb of vanuit de NGO-hoek.

Als de app straks klaar is, ben je dan klaar bij Zuidas?
Dat denk ik niet, want zo’n dienst is dynamisch en zal zich samen met de werkgevers blijven ontwikkelen. Dat zal wel een paar jaar duren. Daarnaast zijn er andere werkzaamheden die doorlopen zoals het Slimmer en Duurzaam programma Van A tot Zuidas, waar de gemeente ook actief in betrokken is.

Deel IV: Carrièretips

Wat voor tips heb je aan jonge geografen die ook de duurzame mobiliteit in willen?
Gaandeweg ben ik in de wereld van duurzame mobiliteit gerold, dus ook zonder me in mijn studietijd of eerste carrièrekeuzes me op dit thema te richten kon ik me hier toch in specialiseren. Mijn carrière tip is dan ook: probeer verschillende dingen uit en grijp kansen waar mogelijk. Wees niet bang om van het gebaande pad af te wijken wanneer je ongelukkig wordt in een baan of je geen ontwikkelmogelijkheden meer hebt. En maak je niet te druk om een rode lijn in je loopbaan, die komt vanzelf wel en zo niet dan niet! Ik zou duurzame mobiliteit zeker aanraden want het thema  blijft de komende jaren waanzinnig relevant, niet alleen in  Zuidas maar in heel Nederland en de hele wereld. Bovendien zijn de baankansen zijn goed. We zullen ons echt op alle vlakken anders moeten gaan gedragen om het klimaatprobleem aan te pakken en  op mobiliteitsvlak is er een grote slag te slaan.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.