Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenNCG Symposium 2020: Theorie ontmoet praktijk

NCG Symposium 2020: Theorie ontmoet praktijk

Dinsdag 1 december 2020

Op 5 november vond het NCG Symposium 2020 plaats. Dit evenement werd dit jaar volledig online georganiseerd, zowel de dag zelf als de voorbereidingen vonden plaats via videoconferenties. Het symposium, met als thema ‘Theorie ontmoet praktijk’ was geïntegreerd met het GeoCongres Meteropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) van de gemeenten Delft, Den Haag en Rotterdam en de ICA Workshop on Map Generalisation and Multiple Representation.

Lars Harrie gaf in zijn Baarda lezing een beeldend college vanuit Zweden.

Het programma omvatte twee plenaire sessies aan het begin van de ochtend en de middag. Het einde van de ochtend en middag bestond uit vier parallelle sessies op specifieke thema’s. In de ochtend werd het NCG Symposium plenair geopend met de Baarda-lezing door Lars Harrie, de uitreiking van de GIN-NCG scriptieprijs en de prof. J.M. Tienstraonderzoekprijs.

Pluim

Professor Lars Harrie van de Lund University in Zweden sprak in de Baarda lezing over Integratie van geodata en de visualisatie-uitdaging in onze datarijke wereld. Hij liet verschillende onderzoeken op dit integratie en visualisatie vlak zien die op basis van schematische webtechnieken tot mooie oplossingen kwamen. Opvallend was de pluim die Nederland (Kadaster/PDOK) mocht ontvangen vanwege voortrekkersrol die het speelt bij het beschikbaar stellen van de basis geo-informatie als linked data.

Arnold Bregt kondigt Naomi Berkhout aan als winnaar van de GIN NCG Scriptieprijs.
Caroline Gevaert na toekenning van de prijs.

De GIN-NCG scriptieprijs werd gewonnen door Naomi Berkhout, zij analyseerde in haar scriptie voor de Universiteit Twente de waarnemingen van NO2-concentratie en de verplaatsing hiervan op basis van Tropomidata en weerinformatie (ECMWF). Naomi’s scriptie kenmerkt zich door duidelijke onderzoeksvragen, heldere conclusies en een nette opmaak. Haar werk was zowel wetenschappelijk (hoe verplaatst NO2 onder invloed van wind) als maatschappelijk relevant (stikstofcrisis na ongeldigverklaring plan aanpak stikstof).

De prof J.M. Tienstra onderzoeksprijs is toegekend aan dr. Caroline Gevaert. Haar onderzoek werd door de jury beoordeeld als origineel, van uitmuntende kwaliteit en zowel praktisch als wetenschappelijk relevant voor het vakgebied van Geodesie en geo-informatica. In haar proefschrift ‘Unmanned aerial vehicle mapping for settlement upgrading’ past Gevaert nieuwe inwin- en verwerkingstechnieken met drones toe en met behulp van kunstmatige intelligentie classificeert zij de karakteristieken van het landgebruik (bebouwing, infrastructuur) in Afrikaanse sloppenwijken. Met deze informatie kan de leefomgeving gericht worden verbeterd en draagt het onderzoek bij aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN.

De plenaire middagsessie stond in het teken van de opening van het geo-congres MRDH met een openingswoord door wethouder Huijsmans van de gemeente Delft. Henk Scholten van het Joint Research Centre van de Europese Unie nam de deelnemers bij de opening mee in rol van wetenschap, industrie en wetenschap bij de digitale transitie en de invloed op maatschappelijke veranderingen.

De presentaties van het symposium, de scriptie van Naomi Berkhout en het proefschrift van Caroline Gevaert zijn te vinden op de website van het NCG (ncg.nl). Een overzicht van het onderzoek van Gevaert werd eerder geplaatst in Geo-Info 2018-06 met als titel ‘Onbemande luchtvaartuigen om sloppenwijken in kaart te brengen: theoretische ontwikkelingen en praktische toepassingen’.