Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenNederlandse primeur op internationaal podium

Nederlandse primeur op internationaal podium

Vrijdag 17 september 2021Afbeelding Nederlandse primeur op internationaal podium

Eind juni vond de 1e FIG e-Working Week plaats. Nooit eerder werd een dergelijk groot internationaal congres in ons vakgebied volledig virtueel georganiseerd. Het jaarlijkse evenement van FIG kon vorig jaar door de pandemie niet plaatsvinden en werd uitgesteld naar dit voorjaar. GIN heeft, samen met de partners Kadaster en ITC, deze uitdaging omarmd. Gezamenlijk kijken we terug op een zeer geslaagd evenement, waarbij kennisdelen en netwerken centraal stonden.

De 1.300 deelnemers uit 110 landen waren vol lof over het event. Hoe fijn was het om weer gemakkelijk met elkaar in contact te komen en te kunnen discussiëren over problematiek waar we allemaal mee te maken hebben: de impact van COVID-19, het verbeteren van de kwaliteit van onze data, het ontwikkelen van standaarden, innovaties met behulp van nieuwe technologie, en hoe we met onze informatie het beste kunnen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Tijdens de openingsceremonie en tijdens de diverse sessies hebben Nederlandse organisaties en experts een bijdrage geleverd aan het programma. Tijdens de sessies kwamen al veel vragen naar voren, die vervolgens in het vragenuurtje interactief werden besproken.

Studio & Online Platform

Tijdens het event werd gebruikgemaakt van een studio voor het uitzenden van de keynote-sessies en van het online platform Hopin. Deelnemers konden sessies bijwonen, discussiëren, netwerken, chatten, videobellen met andere deelnemers en de beurs bezoeken.

Helpdesk Hub Apeldoorn.

Hoewel de techniek voor iedereen nieuw was, vond iedereen snel zijn weg en kwam al snel het gevoel van een normale conferentie boven. Door de beperkte beschikbaarheid van vaccins en wereldwijde maatregelen zal het nog een tijdje duren voordat iedereen weer op reis mag en kan. Alleen al om die reden was het fijn om als ‘vanouds’ weer een week lang met deelnemers uit meer dan 110 landen intensief contact te hebben, kennis uit te wisselen en met inspiratie en nieuwe ideeën weer aan de slag te gaan.

Een helpdesk met Nederlandse geo-professionals heeft de hele week ondersteuning gegeven, zowel vanuit de ‘hub’ in een hotel in Apeldoorn, als vanuit huis.

Complimenten voor de organisatie

We hebben als Nederland een prachtig visitekaartje afgegeven. Het is ons gelukt de internationale community weer met elkaar te verbinden. Ervaring met het hosten van een groot virtueel event was niet voorhanden. Met creativiteit en nieuwsgierigheid is het organisatiecomité aan de slag gegaan. Samen met FIG hebben we het evenement stap voor stap opgebouwd. De hoeveelheid werk achter de schermen is veel groter dan bij een fysiek event. Het harde werken werd beloond, en de deelnemers waren lovend over het evenement.

Helpdesk thuis: Mila Koeva

Terugkijken? Dat kan!

Heb je niet kunnen deelnemen en ben je nieuwsgierig geworden dan kun je de sessies terugkijken. Scan deze QR-code en scroll naar beneden voor alle opnames van de sessies.

Op de agenda van het evenement stonden zeven keynote-sessies die waren gerelateerd aan het thema ‘Smart surveyors for land and water management – challenges in a new reality’. De opzet van de keynote-sessies verschilde van de meer traditionele plenaire sessies bij face-to-face-bijeenkomsten. Bij de laatste worden vaak drie plenaire sprekers uitgenodigd voor een presentatie. De keynote-sessies waren gebaseerd op zeven verschillende en relevante onderwerpen met ofwel een paneldiscussie, ofwel een interviewachtige format. Ook waren ze aangepast aan het online format. Uiteraard was er bij deze opzet ook aandacht voor diversiteit qua achtergrond (gouden driehoek), regionale vertegenwoordiging, man/vrouw en qua generatie. Dit zorgde voor zeven zeer diverse en inspirerende sessies.

Historical surveying – Dutch roots to the profession

Een sessie met veel geschiedenis, gepassioneerde sprekers en wonderbaarlijke verhalen. Met de ‘oudste’ presentatie uit de 6de eeuw voor Christus, over Keltische landmeters in Duitsland. De meest recente betrof de 20ste eeuw, met Professor Vening Meinesz en zijn baanbrekende onderzoek in onderzeeërs naar metingen van het zwaartekrachtveld. In de tussenliggende tijdspanne kwamen de Middeleeuwen tot leven met het mysterie van de Portolan-kaarten. Wat later in de tijd belandden we bij het slavenkadaster op St. Croix, Virgin Islands.

Tevens zagen we hoe afstammelingen van Nederlandse kolonisten in Zuid-Afrika onder Brits bestuur in de 19de eeuw hun landrechten verdedigden. Ook uit de 19de eeuw:

een prachtig verhaal over trigonometrische onderzoek van de Adelaide Plains en over (toen al) duurzaam land- en waterbeheer in Adelaide. Ten slotte een stukje Nederlandse koloniale geschiedenis, met een overzicht van de geodetische methoden om Indonesië in kaart te brengen. De quiz aan het eind van deze fascinerende sessie, werd uiteraard gewonnen door degene die het beste had opgelet.

Netherlands and land administration – Best practice and vision for the future

In deze sessie heeft het Kadaster een doorkijkje gegeven naar de toekomst en inzicht gegeven hoe het Kadaster werkt met kunstmatige intelligentie, pointclouds en beeldgeneratie (voor de kadastrale kaart). Het Kadaster beheert bijna 10 petabytes aan data en 160 open datasets, die in 2020 meer dan 20 miljard keer werden bekeken, ruim 6 miljard meer dan een jaar eerder. Indrukwekkende cijfers. Hoe gaat het Kadaster mee met de tijd en de digitale uitdagingen?

In deze sessie kwamen aan bod: de vraagstukken, oplossingen en dilemma’s die het Kadaster tegenkomt bij het naar een hoger niveau brengen van ons kadaster in een wereld waarin data centraal staan in de behoeften van de samenleving en onze bedrijfsvoering.

Sessies over AI met een Dutch touch

Deep learning, machine learning, AI, big data zijn niet langer modewoorden maar opkomende technologieën die vorm geven aan de manier waarop gegevens worden verzameld, verwerkt, beheerd en gebruikt. Uit verschillende bronnen blijkt dat AI een essentiële technologie voor toekomstige geospatiale activiteiten is.

In deze context is het belangrijk om vragen te beantwoorden zoals: Wat zijn de mogelijkheden van AI? Wat zijn de huidige technologische trends in AI voor ruimtelijke data? Wat betekent dit voor de organisaties die verantwoordelijk zijn voor inwinning en beheer? En wat zijn de potentiële risico’s? Tijdens de FIG e-Working Week vonden twee sessies plaats die ingingen op het gebruik van AI.

Keynote Digital Twin – Een kijkje in de Nederlandse keuken

Duurzame ontwikkeling en beheer van zowel de gebouwde als de leefomgeving, geïntegreerde ruimtelijke ordening boven- en ondergronds, ze moeten het hoofd bieden aan vele grote maatschappelijke uitdagingen zoals: woningnood, klimaatverandering, energietransitie en beperkte natuurlijke hulpbronnen. Hierbij speelt het concept van een Digitale Tweeling een belangrijke rol. De vraag die wij ons stellen is: ‘Hoe kan Digital Twin ondersteunen om de rechtszekerheid te vergroten?’ en, ‘Is er ook een rol weggelegd voor FIG?’ Het Triple Helix-model van innovatie tussen overheid, bedrijfsleven en universiteit helpt bij het maken van beleid. Samen zullen we hun rollen, interacties en oplossingen bespreken.

Practical Digital Twin cases in the Netherlands

Naast de keynote-sessie is er ook inzicht gegeven in Nederlandse Digital Twin use cases. Vijf verschillende bedrijven gaven een beeld van de activiteiten in Nederland. Dataacquisitie, data-retrieval en data-combinatie kwamen voorbij, en ook voorbeelden van de implementatie kwamen aan de orde. Ook was er aandacht voor onderwerpen rond vergroening, duurzaamheidsmaatregelen, vergunningen en de impact daarvan op mens en milieu. Tussen de sprekers door was er tijd voor polls en vragen.

Smart surveying in the Netherlands: Totally 3D

De gemeenten Rotterdam en Den Haag hebben in deze sessie hun missie en visie geschetst over hoe ze met 3D-data willen werken over een jaar of vijf. Op dit moment zijn de meeste gegevens die bij de overheid worden gebruikt 2D. Gebruikers van informatie en veel bedrijven werken echter in 3D. Bij de uitwisseling van informatie moet de overheid de binnenkomende 3D-meetgegevens omzetten in 2D-gegevens, zoals wettelijk is bepaald. Daarna moeten de 2D-gegevens worden geüpgraded naar 3D-informatie voor gebruik. Een totaal 3D-proces is efficiënter. Bovendien wordt de dialoog met burgers en andere gebruikers beter en makkelijker. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de bouwsector waar BIM de norm aan het worden is. Tijdens de sessie is inzicht gegeven hoe de missie en visie worden omgezet naar de praktijk, in een agile omgeving. Ook was er aandacht voor best practices in de hele keten van 3D-informatie. Het Totaal 3D-programma is opgezet in samenwerking met de gemeente Amsterdam en de VNG.

Afsluiting: THANK YOU.

Innovation in professional education during COVID-19

Hoe is met onderwijs ingespeeld op de beperkingen van COVID-19 en de snelle verschuiving naar online en afstandsonderwijs? In 2020 moesten alle onderwijs- en opleidingsinstellingen zich zeer snel aanpassen om te kunnen inspelen op de behoefte aan afstandsonderwijs.

Tijdens deze omschakeling naar online leren zagen we wereldwijd een aantal zeer innovatieve en inspirerende benaderingen van online leren. Echter, online leren heeft ook zeer duidelijke nadelen. Deze ervaringen helpen ons om na te denken over de goede en slechte aspecten van het online omvormen van ons onderwijs.

Het is nu algemeen aanvaard dat online leren deel zal uitmaken van de toekomstige benaderingen van onderwijs, en dat de uitdaging erin zal bestaan de beste ‘mix’ van online en faceto- face-leren te vinden. Tijdens FIG2021 is in twee sessies stilgestaan bij dit onderwerp.

Kijk voor meer informatie over de FIG e-Working Week 2021 op: fig.net/fig2021

Gesponsorde berichten