Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenOGC Kenneth D. Gardel Award voor Linda van den Brink

OGC Kenneth D. Gardel Award voor Linda van den Brink

Zaterdag 1 februari 2020Afbeelding OGC Kenneth D. Gardel Award voor Linda van den Brink

Linda van den Brink ontvangt de prijs uit handen van Bart de Lathouwer, voorzitter van het OGC (bron: Geonovum).

Voor de 21e  keer werd door het Open Geospatial Consortium (OGC) de Kenneth D. Gardels Award uitgereikt. Deze award wordt eens per jaar uitgereikt aan een individu als erkenning voor uitzonderlijke bijdragen aan de open, op consensus gebaseerde OGC-standaarden. Dit keer kwam de eer toe aan Linda van den Brink, werkzaam bij Geonovum. Op 20 november nam ze de gouden medaille in Toulouse in ontvangst. Voor Geo-Info spraken we met haar.

Wanneer wist je dat je was voorgedragen voor de prijs? En wat deed die nominatie met je?

Een maand voor uitreiking. Ik was er erg blij mee. Een paar mensen die ik kende en die eerder hadden gewonnen, hadden me wel getipt dat ik op de lijst stond. Zeker wist ik het niet, totdat de president van OGC, de Lathouwer, mij belde. We hadden een belafspraak en eerst had hij het over allerlei andere zaken, voordat dat hij vertelde dat ik was voorgedragen. Het was dus toch wel een verrassing. Die maand is ook wel nodig, want je moet een aantal zaken organiseren, zoals een toespraak voorbereiden. Normaal gesproken ben ik eigenlijk een bescheiden persoon, niet zo aanwezig in gezelschap, maar op deze prijs ben ik trots en dat heb ik ook wel willen uiten. Zo heb ik in mijn toespraak drie dingen genoemd waar ik trots op ben: mijn promotie in 2018, dat ik 100 kilometer non-stop heb hardgelopen én deze prijs. Dat hardlopen, dat vond men wel leuk, want eigenlijk lijkt dat wel op standaarden maken: je moet je goed voorbereiden, weten wanneer en hoe je een probleem oplost óf accepteren dat het zo is en je erop aanpassen en het draait om uithoudingsvermogen!”

Wat betekent deze prijs voor het werkveld en voor jou persoonlijk?

“Het is een hele eer, je krijgt aanzien. Illustere namen in de geo-standaardenwereld staan op de lijst van mensen die de prijs gewonnen hebben. Daar sta ik nu bij, dat zegt wel wat. Ik kreeg veel reacties op Twitter en via de mail. Voor mij is het mooie erkenning: dat iemand als ik – die niet op voorgrond treedt en stil werkt aan zeer inhoudelijke en ingewikkelde zaken – tóch gezien wordt. Dat OGC vorige prijswinnaars laten kiezen helpt misschien wel dat mijn werk gezien wordt. Zij zijn zelf ook erg inhoudelijk.

Hoelang ben je al betrokken bij (werkgroepen van) OGC en hoe?

“Sinds ik bij Geonovum werk. Dat is dus 10 jaar. Ik ben onder andere in de werkgroepen GML en City GML actief lid geweest. De City GML-standaard is voor het beschrijven van de wereld in 3D. De werkgroepen werken uit wat er in de standaard moet. We modelleren in UML of schrijven stukjes toelichting. Dat doen we in internationaal verband, dat is ook leuk. Soms worden bepaalde onderwerpen wat meer regionaal (lees: Europa) opgepakt, het hangt er een beetje vanaf wat er regionaal speelt.

Het internationale spreekt me aan. De wereld rondreizen is leuk, het is stimulerend om mensen te ontmoeten die qua niveau vergelijkbaar jezelf zijn: ik kan op gelijke voet sparren en discussiëren. Soms zijn ze verder en soms minder ver. Daar leer ik van en zij van mij. We komen 4 keer per jaar fysiek bij elkaar, dat lijkt inmiddels wel op een familiereünie.

Oorspronkelijk heb ik literatuurwetenschappen gestudeerd. Dat was wel met veel ICT-vakken. Daar heb ik goed leren analyseren. Taal wordt immers gebruikt om te communiceren over de werkelijkheid. Aristoteles deelde de wereld al in klassen en eigenschappen. Als informatieanalist doe ik nu niet anders.”

‘Een sprankje idealisme zit wel in me’

Zonder OGC …

“… is er geen interoperabiliteit in de geowereld. Dit is onder geo-vakmensen wel bekend, maar in de algemene ICT-wereld niet. OGC werkt aan de verbinding met andere velden binnen de ICT en het web om daarmee geo-informatie breder inzetbaar te maken.”

Kenneth D. Gardels Award
De award is vernoemd naar Kenneth D. Gardels, één van de oprichters van het Open Geospatial Consortium (OGC). Niet alleen de term ‘open GIS’ (later omgezet in Open Geospatial) is van hem afkomstig, maar hij speelde ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van open source GIS en het oprichten van een actieve online community. De award werd ingesteld om de bevlogenheid van Gardel, die geloofde dat open communicatie en gebruik van informatietechnologie de wereld en de kwaliteit van leven kon verbeteren, te herinneren. Kenneth D. Gardels overleed in 1999 op 44-jarige leeftijd aan kanker. Sindsdien eert het OGC elk jaar één lid dat zich volledig in de geest van Kenneth D. Gardels inzet voor open, breed gedragen geo-standaarden.

Je bent actief voor verschillende werkgroepen. De belangrijkste hiervan zijn: CityGML, GeoSemantics, Linked Data en de gezamenlijke werkgroep met W3C. Kun je hier iets over vertellen?

“De werkgroepen GeoSemantics en Spatial data on the web (OGC en W3C samen) zijn hele belangrijke groepen. De laatste groep sluit ook aan bij mijn promotieonderzoek.

We hebben een best practices document opgesteld hoe je geodata op het web moet publiceren. Ik was één van de auteurs. Het mooie was dat wij webmensen, die niets van geo wisten, konden helpen (en andersom hebben zij OGC geholpen). Samen hebben we stappen gezet naar algemene webstandaarden. Er is daardoor een hele ontwikkeling in gang gezet bij OGC om alle standaarden te herzien naar een meer toegankelijkere vorm. Bijvoorbeeld van WFS naar API, waardoor geodata voor bredere doelgroep bereikbaar wordt. Ik denk dat dat reden is voor prijs.”

In het rapport staat dat je bent voorgedragen omdat je ‘een uitstekende vertegenwoordiger bent, zowel intern OGC als extern, die hard heeft gewerkt om de OGC-standaarden geaccepteerd te krijgen in een bredere gemeenschap’. Uit welke activiteiten heeft men dit kunnen concluderen?

“Dat is vooral gebleken uit mijn werk samen met W3C, Spatial data on the web. Ik ben daarnaast een verbinder, dus ik werk meer cross-over tussen werkgroepen. Ik kan snel dingen goed doorgronden om er iets van te vinden en de linken leggen tussen inhoud en mensen. Feit dat ik bij Geonovum werk en zoveel aspecten van het gebruik van geodata en standaardisatie ken en dit kan meebrengen speelt ook mee.”

Linda van den Brink houdt haar toespraak (bron: Geonovum).

Je bent de eerste Nederlander en de tweede vrouw die de prijs krijgt. Welk van die twee vind je het meest belangrijk?

Het liefste was ik de eerste vrouw, maar eerste Nederlander is ook een mooi resultaat. Ik was de meest zichtbare Nederlandse speler in de afgelopen tien jaar. Het OGC bestaat 25 jaar en hoe het voor mijn tijd was, weet ik niet. Het is wel een mannenwereld: slechts één op de tien is vrouw in OGC-community. Er vindt wel diversificatie plaats: in culturele achtergrond en leeftijd vooral. Het aandeel vrouwen groeit niet echt. Nu ik de prijs heb gewonnen, hoop ik dat daar een voorbeeldfunctie van uitgaat.”

De raad van bestuur van de OGC zei bij de uitreiking dat je een voorbeeld bent van het aanpakken van de behoeften van de mensheid die de carrière en het leven van Kenn Gardels kenmerkten. Hoe bewust heb je in ‘in de geest van Gardell’ gewerkt?

“Bewust werken in de geest van Gardel? Nee, dat is niet bewust, dat is hoe ik ben. Een sprankje idealisme zit er wel in ja.”

Meer info over de Kenneth D. Gardel Award en de laatste prijsuitreiking vind je op de websites [1] [2].

Referenties