Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenOpen Geodag: de kunst van het verleiden

Open Geodag: de kunst van het verleiden

Zondag 1 december 2019Afbeelding Open Geodag: de kunst van het verleiden

Op woensdag 2 oktober organiseerde Geonovum de Open Geodag met als thema: ‘De kunst van het verleiden’. Ruim 350 deelnemers voelden zich aangetrokken en ontmoetten elkaar in de Prodentfabriek in Amersfoort. Het was een programma met twee keynotes, dertig parallelsessies, diverse demo’s van het Kadaster en een heuse Omgevingswetescaperoom. Dankzij de inzet van de vele presentatoren stonden de parallelsessies bol van de inhoud én inspiratie.

Dat laatste was maar goed ook, want de Open Geodag was zo druk bezocht dat de zalen regelmatig bomvol waren en toehoorders moesten staan. Maar niemand klaagde, want de sfeer was uitstekend en de kwaliteit van de presentaties waren (zonder enige uitzondering) hoog.

Geodata van de overheid

Zoals gebruikelijk was het programma ingedeeld in korte blokken van 25 minuten, zodat bezoekers zich in één dag konden laten bijpraten over veel relevante ontwikkelingen. Friso Penninga van Geonovum opende de bijeenkomst met een pleidooi om gebruikers meer te verleiden om de goede geodata van de overheid te gebruiken. Hoewel het (ons geo-specialisten) heel logisch lijkt om dat brede aanbod aan kwalitatief hoogwaardige geodata in te zetten voor grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatadaptatie, circulaire landbouw, de bouwopgave of de energietransitie, blijkt de praktijk weerbarstiger.

Verleiden

Dankzij de opkomst van data analytics en business intelligence wordt het datagedreven werken weliswaar steeds vanzelfsprekender, maar steeds vaker kennen wij die datagebruikers niet meer. En als we ze niet kennen, kunnen we ze lastiger overtuigen van de meerwaarde van deze geodata. De onbekende gebruiker kunnen we niet overtuigen en zeker niet dwingen. De onbekende gebruiker kunnen we alleen nog maar verleiden. Dan gaat het niet alleen meer om de inhoud, maar ook om de verpakking. Hoe kunnen we als geo-sector onze geodata net zo aantrekkelijk in de markt zetten als bijvoorbeeld bedrijven als Coolblue, bol.com of Google? Verschillende componenten van SDI.Next zijn hier uitermate geschikt voor, zoals het aanbieden van lichtere formaten en eenvoudig te implementeren API’s, maar ook het sluiten van de feedbackloop door gebruikers te betrekken in een actieve community en laagdrempelig te laten terugmelden.

Dankzij meer dan dertig sprekers uit het werkveld konden de bezoekers zich tijdens de parallelsessies verder verdiepen in alle vormen van verleiding met geodata. Zo illustreerde Erwin Folmer, vanuit het Kadaster Datalab, de kracht van de Knowledge Graph om gebruikers direct van antwoorden op hun vragen te voorzien – in plaats van alleen de afzonderlijke ingrediënten van het antwoord te leveren. Wanneer je dan ook nog natuurlijke taal mag gebruiken in plaats van complexe querytalen, dan wordt het voor een gebruiker wel heel verleidelijk!

Afsluiting met Jan van Ginkel (loco-provinciesecretaris provincie Zuid-Holland).

GeoPackage als bestandsformaat

Wouter Visscher (PDOK), Jan Willem Vierbergen (ESRI) en Marco Duiker (Landgoed IT) demonstreerden de kracht van GeoPackage als bestandsformaat: waar GML eigenlijk altijd om een extra vertaalslag vroeg voordat gebruikers echt aan de slag kunnen, kunnen gebruikers met een GeoPackage direct aan de slag in zowel commerciële als open sourcesoftware. Geonovum heeft GeoPackage aangemeld voor opname op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie. Deze procedure is vrijwel volledig doorlopen. Vanuit de zaal was veel enthousiasme en Wouter werd natuurlijk ook direct gevraagd wanneer PDOK-data ook als GeoPackage aangeboden gaat worden. Het publiek was ook eenslui- dend in hun prioritering: voor de BGT zou het een enorme verbetering betekenen.

Stelsel geo-basisgegevens

Vanuit het Ministerie van BZK schetste Ruud van Rossem het beeld hoe DiS Geo ertoe leidt dat een consistent fundament de gebruiker nog verder kan helpen, waarna Bart-Jan de Leeuw een vernieuwende houtskoolschets van de architectuur van DiS Geo presenteerde. Zijn pleidooi om de stap van keten naar platform te maken, sluit volledig aan bij alle grote (zeer verleidelijke!) tech-platforms. Het doel vatte hij treffend samen: van een stel geobasisregistraties naar een stelsel van samenhangende geo-basisgegevens. De meeste gebruikers zijn natuurlijk niet geïnteresseerd in ‘de BAG’ of ‘de BGT’, maar in gebouwen, bomen of wegen.

Eerder op de dag had Larissa Zegveld, voorzitter van het Forum Standaardisatie en algemeen directeur van Wigo4IT, de ICTdienstverlener van de G4 voor het domein Werk en Inkomen, al het belang van standaardisatie van semantiek duidelijk gemaakt. Als treffend voorbeeld uit haar dagelijkse praktijk nam ze de zaal mee in hoe het ontbreken van een eenduidige betekenis van het begrip ‘inkomen’ zomaar kan leiden tot schuldenproblematiek. En waarom is een salarisstrook eigenlijk niet gestandaardiseerd? Die ervaringen uit haar dagelijkse werk zijn voor Larissa aanleiding om ook bij het Forum Standaardisatie meer nadruk te gaan leggen op het nut van een standaard voor de eindgebruiker. Zo vloog de Open Geodag voorbij. Naast de uitgelichte onderdelen passeerden nog veel meer onderwerpen de revue: variërend van de informatievoorziening energietransitie VIVET tot het onderzoek door de TU Delft naar het gebruik van open data, van de mogelijkheden van WFS 3.0 tot de voortgang van NEN3610:2020, van de ontwikkeling van de Centrale Voorziening Geluidgegevens tot de behoefte aan een praktijkrichtlijn voor vector tiling en van verleiden met StoryMaps tot de laatste nieuwe ontwikkelingen bij OGC en W3C.

Digitale transformatie

Inhoudelijk werd de dag afgesloten door Jan van Ginkel (loco-provinciesecretaris provincie Zuid- Holland), die de aanwezigen tijdens de plenaire slotsessie naar eigen zeggen ‘geselde’ met een gepassioneerde oproep om niet te werken aan digitale optimalisatie, maar vol in te zetten op digitale transformatie.

Jan hield een vlammend betoog om de overheid te transformeren tot ‘een ICT-bedrijf met een democratische licentie’ en riep op om in discussie te gaan wat dat precies betekent. Zo stelde hij niet te willen wonen in een land waar de overheid handelt op basis van uitkomsten van algoritmes, zonder nog uit te kunnen leggen hoe die uitkomst exact tot stand is gekomen. Zowel Jans inhoudelijke dilemma’s als zijn prikkelende stellingname konden regelmatig rekenen op instemmend applaus. Het sentiment in de zaal werd later door een bezoeker treffend verwoord als: “Kan die man niet alsjeblieft onze premier worden?”

De deelnemers sloten de Open Geodag op muziek van Radiant Wood af met de borrel, waar de indrukken van de dag gedeeld werden, oude bekenden elkaar weer troffen en nieuwe plannen gesmeed werden. De resultaten daarvan zien we hopelijk op de volgende Open Geodag.

Afbeelding voor Friso Penninga

Friso Penninga