Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenStuderen in Antwerpen: ‘Hier is de auto nog steeds de heilige koe’

Studeren in Antwerpen: ‘Hier is de auto nog steeds de heilige koe’

Maandag 26 maart 2018Afbeelding Studeren in Antwerpen: ‘Hier is de auto nog steeds de heilige koe’

Een stage bij SITE urban development gaf Iris (24) de benodigde richting voor het vervolg van haar studieloopbaan. Nadat zij zich tijdens de bachelor Sociale Geografie en Planologie specialiseerde in stadsgeografie, koos zij immers voor een master stedenbouw en ruimtelijke planning. Naast een verandering van interessegebied koos Iris ook voor een andere studieomgeving.

Inmiddels woont Iris al ruim een half jaar in Antwerpen, waar zij deze tweejarige master volgt. Hoewel de stap naar een Belgische universiteit niet groot lijkt bestaan er in de praktijk wel degelijk verschillen: ‘Hoewel Belgen meer gesloten zijn, valt hun vriendelijkheid en behulpzaamheid op ten opzichte van Amsterdammers. Daarnaast ligt de focus hier echt op de studie, waar deze in Amsterdam meer op nevenactiviteiten ligt. Studenten zijn hier niet minder ambitieus, maar studie gaat boven alles. Soms zelfs voor sociale activiteiten.’

Ontwerpstudio

Een ander verschil dat Iris beschrijft zijn de vele colleges die zij binnen haar master moet volgen, wat inherent is aan de opzet van de studie. ‘Mijn vakkenpakket is in feite opgebouwd in twee onderdelen. Enerzijds volg ik theorievakken die vergelijkbaar zijn met vakken uit de bachelor, zoals ruimte en mobiliteit. Anderzijds werken we bij het vak ‘ontwerpstudio’ aan het opzetten van een project, waarbij we elk half jaar een andere fase doorlopen. Na de eerste fase (analyse) zijn we inmiddels in de tweede fase (visie) beland, waarbij we bepalen wat we willen ontwerpen en hoe we dat aan willen pakken.’ Het gevolg hiervan is dat Iris meestal lange dagen maakt op de universiteit. ‘Op vrijdag heb ik van 9 tot 6 theorielessen, waarbij het soms wel moeilijk is om geconcentreerd te blijven. Het voordeel is echter wel dat veel stof al in de colleges wordt behandeld, waardoor er minder op zelfstudie en je eigen discipline aankomt. Ook op woensdag heb ik de hele dag les, waarbij we ’s ochtends een lezing krijgen door iemand uit het vakgebied. ’s middags werken we aan ons project.’ Vooral de lezingen zijn volgens Iris erg nuttig. ‘Het is leuk om les te krijgen van iemand ‘uit het veld’ met veel praktijkervaring. Deze experts geven ons niet alleen college, maar zijn daarnaast ook jurylid bij de eindbeoordeling van de ontwerpstudio.’

Iris1

Aandacht voor de fiets

Iris werkt tijdens haar master mee aan een grootschalige gebiedsontwikkeling in Antwerpen. Aldaar wordt namelijk de zuidelijke ringweg overkapt, waardoor de vrijgekomen ruimte waar nu het tracé van de ringweg loopt opnieuw moet worden ingericht. Binnen dit project heeft Iris zich tot nu toe specifiek gericht op bicycle oriented development, wat ongeacht de herinrichting een behoorlijke uitdaging is. ‘Antwerpen is überhaupt niet ingericht op de fiets omdat de auto hier nog steeds de heilige koe is, daarom is het extra belangrijk om tijdens herinrichtingen aandacht voor de fiets hoog op de agenda te krijgen. In groepsverband zijn we aan de slag gegaan met het uitwerken van een plan voor een fietsgerichte ontwikkeling aan de zuidkant van de stad, waarbij elk groepje een deelgebied onder zijn hoede neemt.

In dit deel van de stad vind je namelijk veel uiteenlopende bestemmingen: van industriegebied tot villawijk. Het is evident dat voor elk type gebied een andere inrichting bedacht moet worden. Nadat we in de eerste fase hebben nagedacht over geografische vraagstukken (waarom fietsen mensen niet en hoe krijg je ze op de fiets?) zijn we in de tweede fase van de ontwerpstudio veel meer stedenbouwkundig bezig, waarbij we onder andere maquettes bouwen. Vervolgens wordt van één groep het plan in de derde fase getoetst op de financiële en juridische haalbaarheid, waarna de onderzoeksresultaten worden meegenomen bij de daadwerkelijke herinrichting. Bij dit ‘echte’ plan zijn een aantal van onze docenten nauw betrokken.’

Onlangs maakte de regionale zender ATV Antwerpen een item over de herinrichting van de Jan de Voslei, als onderdeel van de overkapping van de ringweg. Zie hier hoe de studenten van de Universiteit Antwerpen daar aan meewerkten.

Stok achter de deur

Hoewel de opzet van de master Iris tot nu toe goed bevalt, is het verschil in toetsing wel even wennen. ‘In Nederland zijn we gewend om maar een paar vakken tegelijk te volgen binnen een paar weken, waarna dat vak doorgaans wordt afgesloten met een tentamen. Hier volg ik een semester lang meerdere vakken, waarbij alleen aan het einde van het semester een tentamenperiode is.’ Gelukkig heeft Iris alle tentamens aan het eind van het eerste semester gehaald, maar de voorbereiding was zeker geen pretje. ‘Het was vooral vervelend ik een maand geen les had en die tijd moest benutten om tentamens te leren. Hierdoor ben je een langere periode best wel op jezelf aangewezen. Een goede stok achter de deur is echter dat de herkansingen pas in juli zijn en je dan al helemaal geen zin hebt om met je neus in de boeken te zitten. Gelukkig heb ik in de volgende periode maar twee tentamens.’

Kritisch

Al met al bevalt de studie Iris erg goed. ‘De theorievakken sluiten aan op wat ik interessant vind en de ontwerpstudio is erg realistisch, waarbij je vaardigheden leert die je later in de praktijk goed kunt gebruiken. Wel moet ik soms nog even wennen aan het gebruik van bepaalde programma’s, zoals SketchUp en Illustrator. Deze programma’s vergen technische vaardigheden, waar ik geen vooropleiding in heb gehad. Daarbij is het lastig dat docenten best veel van je verwachten en soms erg kritisch zijn. Ik kan dat echter goed hebben van iemand die vanuit de praktijk komt en dus echt wel weet waarover hij praat.’ Ook in het sociale leven van Antwerpen kan Iris steeds beter haar draai vinden: ‘In het begin moet je niet verwachten dat je meteen vrienden hebt, maar eigenlijk ging dat bij mij vrij snel. Ik heb geluk gehad met mijn huis- en studiegenoten en we gaan vaak samen de kroeg in. Die Bourgondische levensstijl van onze zuiderburen ligt mij wel.’

Iris studeerde tussen 2012 en 2016 Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar afstuderen liep ze een aantal maanden stage bij SITE urban development. Momenteel volgt ze de tweejarige masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke planning aan de Universiteit Antwerpen.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.