Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenSymposium GNSS voor nieuwe toepassingen

DISCLAIMER: De inhoud van deze pagina is afkomstig van derden en valt niet onder de verantwoordelijkheid van GIN.

DISCLAIMER: De inhoud van deze pagina is afkomstig van derden en valt niet onder de verantwoordelijkheid van GIN.

Symposium GNSS voor nieuwe toepassingen

Woensdag 8 juni 2022Afbeelding Symposium GNSS voor nieuwe toepassingen

Op vrijdag 20 mei vond op de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft het symposium GNSS voor nieuwe toepassingen (editie 2022) plaats. Organiserende partijen waren Geo-Informatie Nederland (GIN), Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN), Hydrographic Society Benelux (HSB) en Nederlands Centrum voor de Geodesie (NCG).

Onder belangstelling van een groep van rond de 80 experts en gebruikers uit de industrie, overheid en kennisinstellingen werd hier vanuit meerdere toepassingen de huidige status van precisie PNT gepresenteerd. Na een welkom door dagvoorzitter Jean-Paul Henry (06-GPS) en Leeke van der Poel (HSB) was het aan Hans Visser om de eerste presentatie te geven.

Hydrografie

Binnen het kader van nieuwe toepassingen in de hydrografie werd een overzicht gegeven van de activiteiten van Fugro (presentatie ook in het Engels beschikbaar). De nieuwe toekomst van autonoom op afstand wordt mede mogelijk gemaakt door satellietcommunicatie en dataverwerking bij remote operation centres. Nauwkeurigheden van positiebepaling worden verbeterd door middel van de Scintillatie predictie service, en robuustheid in PPP processing lijdt tot herstel van positie fix na onderbrekingen zoals bij viaducten. Verder werd een duidelijk overzicht gegeven van de status van de huidige GNSS-constellaties en werd er een blik geworpen op recentelijke ontwikkelingen zoals de plannen voor een eigen GNSS vanuit het Verenigd Koninkrijk en vanuit de Volkswagen groep. Ondanks alle vooruitgang blijft het navigeren in de stedelijke omgeving een uitdaging (lees meer hier over verder in dit verslag).

Afbeelding 2022TUD_1_Fugro_Visser
Afbeelding 2022TUD_2_WUR_Veldhuisen

Links Hans Visser (Fugro), rechts Bram Veldhuisen (WUR)

Agrarische sector

Vanuit de toepassing van GNSS gaf Bram Veldhuisen namens de Wageningen Universiteit en Research (WUR) een blik op de agrarische sector en het gebruik van robots hierin. Op de proefboerderij in Lelystad geeft een 1000 Ha groot terrein met diverse gronden de mogelijkheid om lokaal onderzoek te verrichten om zo hedendaagse uitdagingen als klimaatverandering en stikstof uitstoot te onderzoeken. Een van de ontwikkelingen die getest wordt is ‘controlled traffic farming’, waar precisie navigatie door middel van RTK toegepast wordt om zowel de boer te ontlasten, en efficiënter en productiever te werk kunnen gaan. Er werd een overzicht gegeven hoe ook kleine robots, drones en spot sprayen gebruikt kunnen worden. Ook werden er knelpunten aangehaald, zoals het verschil in positieoplossingen tussen verschillende leveranciers van systemen, en het voldoen aan de verwachtingen van de boer.

Luchtvochtigheid schatten

Andreas Krietemeyer presenteerde zijn promotieonderzoek dat hij voor het KNMI heeft uitgevoerd met betrekking tot hoge kwaliteit ZTD (Zenith Tropospheric Delay, maat voor luchtvochtigheid) schattingen met kosten effectieve apparatuur. Voor het creëren van weermodellen worden ingemeten GNSS-ontvangers gebruikt; in de ontwikkelde wereld voornamelijk van geodetische kwaliteit en dichte ruimtelijke verdeling over de aarde. Het onderzoek van Andreas’ toont aan dat ook kost effectieve apparatuur hiervoor gebruikt kan worden door middel van een kalibratie van de ‘fase centrum variatie’ van de gebruikte antennes. Hierdoor wordt het ook mogelijk om in ontwikkelingslanden het aantal grondstations te verhogen en zo de weervoorspelling nauwkeuriger te maken. Om deze kalibratie toegankelijk voor iedereen te maken is er een applicatie ontwikkeld welke toegankelijk is via https://gnss-antcal.citg.tudelft.nl.

Afbeelding 2022TUD_3_KNMI_Krietemeyer
Afbeelding 2022TUD_4_Basetime_Keijer

Links Andreas Krietemeijer (KNMI), rechts Eltjo Keijer (Basetime)

IoT in de geodesie

Na een korte pauze met versnaperingen gesponsord door de organiserende partijen, was het woord aan Eltjo Keijer van Basetime. Ter demonstratie van het gebruik van Internet Of Things (IOT) in de Geodesie, had hij zijn ontwikkelde product ‘Locator One’ meegenomen. Dit meetinstrument bestaat uit onder meer een GNSS-ontvanger en antenne, LTE-M patch antenne en radar. Hiermee kan een alternatief geboden worden aan de traditionele zakbaakmetingen zodat er geen noodzaak meer is om handmatig metingen te verrichten op locatie. Met hoogfrequente metingen die via een cloud omgeving geanalyseerd worden kan zo een betrouwbaar, veilig en versneld bouwproces gewaarborgd worden. Buiten de technische discussie om, gaf Eltjo ook inzichten in de uitdagingen omtrent een startup en een “Internet of Things(IoT)” bedrijf binnen de geodesie.

SuperGPS

Waar navigatie in de stadskern complexe problemen met zich mee brengt, heeft Christian Tiberius van de TU Delft met zijn onderzoeksgroep het antwoord al gevonden; SuperGPS. Dit alternatief voor GNSS zou eigenlijk TNPS (Terrestrial Networked Positioning System) moeten heten want er is van het gebruik van GPS geen sprake. Met behulp van Software Defined Radio’s (SDR), geïnstalleerd op strategische punten door de stad, worden breedbandige signalen verstuurd naar een gebruiker. Deze signalen worden gegenereerd aan de hand van een enkele atoomklok, die de tijd met behulp van een optische signalen over het in grote delen van de bebouwde kom al aanwezige glasvezelnetwerk verstuurt naar de SDR’s. Met een prototype is bij het green lab van de TU Delft een nauwkeurigheid van 10 cm aangetoond. Een voordeel van deze methode is de mogelijkheid tot het limiteren van multipad. Door de breedbandigheid van het signaal vernauwt de auto correlatie piek en wordt het mogelijk de reflecties beter te mitigeren. Ook spreiding van het spectrum is mogelijk zodat de toepassing in samenwerking met telecom past. Een recente publicatie in het blad GPS World laat zien dat de groep goed aan de weg aan het timmeren is.

Afbeelding 2022TUD_5_TUDelft_Tiberius
Afbeelding 2022TUD_6a_JohanSports_VanderLinden

Links Christian Tiberius (TU Delft), rechts Niels van der Linden (Johan Sports)

Topsport

De afsluitende presentatie van deze dag was zeker niet de minste. Met een demonstratie van de apparatuur en bijbehorende user interface, gaf Niels van der Linden van Johan Sports een kijk in het niveau van de topsporter. Door GNSS-monitoring toe te passen en de data te combineren met de data van een hartslag meter, is het mogelijk om een sporter een seizoen lang fit en zonder blessures te laten presteren.

Monitoring koffertje

Met informatie over het technisch ontwerp, zoals de keuze voor de GNSS-ontvanger, de oriëntatie van het grondvlak en draadloze communicatie, werd een kijkje in de keuken gegeven. Via de webapplicatie werden voorbeelden gegeven over typische analyses die gedaan kunnen worden, supercompensatie en belastbaarheid werden als voorbeelden uitgelicht. Met als doel om uiteindelijk het gedrag van spelers aan te passen, liet deze demonstratie een toepassing van GNSS-navigatie zien in een nieuwe markt. Vanuit het publiek werd hier ook erg geïnteresseerd op gereageerd wat een goede brug was naar de borrel en netwerk mogelijkheid van dit evenement.

Het symposium werd georganiseerd namens de Werkgroep VPN GIN/NIN door: Sandra Verhagen, TU Delft ; Hans Visser, Fugro ; Lennard Huisman, Kadaster / Geopinie ; Hein Zelle en Heiko Engwerda (NLR), Jean-Paul Henry, 06-GPS.

Namens de organisatie nogmaals dank aan alle sprekers van dit geslaagde symposium.

Jean-Paul Henry, 06-GPS

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.