Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenTachtig weten meer dan één

Tachtig weten meer dan één

Vrijdag 17 december 2021Afbeelding Tachtig weten meer dan één

Binnen branche-organisatie GeoBusiness Nederland brengen het Platform BIM en Digital Twin verbinding aan tussen de tachtig lidbedrijven die zich bezighouden met 3D, data-inwinning en dienstverlening. Hiermee laat de branchevereniging een helder totaalplaatje zien aan belangstellenden. Tegelijkertijd oefent de vereniging invloed uit op de ontwikkeling van overheidsbeleid.

Op een gegeven moment zag GeoBusiness NL een duidelijke trend ontstaan met betrekking tot Digital Twins. Diverse opdrachtgevers investeerden in kennissessies en pilotprojecten, GeoBusiness NL-leden gingen samenwerkingen aan met jonge bedrijfjes of keken in het buitenland naar toepasbare denkrichtingen. Dat bood kansen voor de leden en voor de geosector als geheel. Tijdens brainstormsessies over het reeds bestaande Platform BIM en 3D, kwamen er twee hoofdvragen op. Hoe moet het Platform BIM en 3D zich verder ontwikkelen? En wat verwachten de leden van dit platform?

De Digital Twin van Ten Post door GeoBusiness-lid Geomaat.

Kartrekkers

Kartrekkers van het platform zijn Gerben Koppelman van RHDHV en Nico Schaefers van Geonext. Koppelman kennen we van ingenieursbureau RHDHV, maar hij werkte ook enkele jaren bij Arcadis. Al sinds Nico Schaefers begin jaren negentig terechtkwam bij de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat is hij actief in de wereld van 3D en digitale terreinmodellen. “Dit GeoBusiness- platform heeft als doel het vormgeven van het hele palet aan producten en diensten die je met BIM en Digital Twin kunt leveren. We volgen de nieuwste ontwikkelingen, we praten mee over standaarden. Ook zijn we op zoek naar toepassingen: wat kan het ons allemaal brengen?”

Het platform informeert in die rol de eigen leden van GeoBusiness NL, maar laat ook aan mogelijke nieuwe klanten zien wat mogelijk is. “Ook zoeken we de samenwerking met andere branches”, legt Nico Schaefers uit. “We hebben laatst enkele gesprekken gevoerd met een branchevereniging die technische installaties bij bedrijven plaatst. Ook zij lopen rond met BIM- en 3D-gerelateerde vraagstukken.”

De automatische opbouw van een Digital Twin uit een puntenwolk door GeoBusiness-lid Geonext.

Van presentaties naar interactie

Eerst gebeurde dat voornamelijk door het geven van presentaties. Klanten en onderwijsinstellingen vertelden hun verhaal en legden uit wat ze precies wilden met BIM en Digital Twins. Er werd ingespeeld op de actualiteit. Afgelopen voorjaar lag het investeringsvoorstel voor een nationale digitale-tweeling-infrastructuur in consultatie. Het Platform BIM en 3D organiseerden daarop een online sessie over de Digital Twin Fysieke Leefomgeving. Er waren veertig leden aanwezig.

Het idee was om verbinding aan te brengen tussen de bedrijven die data voor de Digital Twin inwinnen in de fysieke leefomgeving en de ontwikkeling van het beleid op dit vlak, en vice versa. Henk Pauw van Facto-Geo liet zien hoe de ontwikkeling van een Digital Twin in zijn werk gaat in zijn presentatie over Digital Twin Zaandam. Jan Bruijn van Geonovum lichtte het investeringsvoorstel van de Digital Twin Fysieke Leefomgeving toe en Dirk van Barneveld (BZK) sprak over het beleid met betrekking tot de Digital Twin. Schaefers: “Dat is natuurlijk erg interessant. Daarnaast wilden we ook actiever naar de markt toe, om meer interactie met potentiële opdrachtgevers tot stand te brengen.”

CGI werkt veel met open data en analyseert vervolgens assets vanuit het
Digital-Twin-principe.

Discussies tijdens tenderproces

Nico Schaefers geeft een voorbeeld. “Geonext deed mee aan een grote tender waarin de klant vroeg om ‘een Digital Twin of een BIM-model’. Er werd een bestek op de markt gezet. Daar schreven een stuk of zes, zeven bedrijven op in. Vervolgens kwam er tijdens het tenderproces al een hele discussie op gang over de vorm en de inhoud van het eindproduct. Er was veel inhoudelijke kritiek op het bestek: wat jullie vragen is te complex, te duur, en is die opgegeven hoge nauwkeurigheid eigenlijk wel wenselijk? Het gevolg was dat de tender vertraging opliep en het bestek werd aangepast.”

Het platform BIM en Digital Twin is opgericht om dat soort zaken te voorkomen. “Met ongeveer tachtig leden vertegenwoordigt GeoBusiness NL ongeveer de helft van de geosector”, aldus Gerben Koppelman, “Wat is er mooier dan dat je met tachtig specialisten kunt sparren over je wensen en eisen? Het idee is dat je met de branche om de tafel gaat zitten, om erachter te komen wat er precies technisch haalbaar is.”

GeoBusiness NL-lid RoyalHaskoning DHV richt zich vooral op advies met betrekking tot de organisatie en het beheer van Digital Twins.

Voorbeelden van leden

GeoBusiness NL deelt het concept ‘Digital Twin’ in drie delen in: het object an sich, het proces en de visualisatie. Gerben Koppelman verklaart: “Je denkt ten eerste goed na over wat je precies wil modelleren of kopiëren, de fysieke vorm. Onder het ‘proces’ vallen alle data die je erin stopt, of dat nu live-data zijn die je met sensoren verkrijgt, of data die je op een andere manier verzamelt. Onder de visualisatie valt het zichtbare 3D-model, maar ook de communicatie met de uiteindelijke gebruiker van de Digital Twin.”

Concreet

Tijdens de Waterinfodag in ’s-Hertogenbosch mondde een inleidende presentatie van het Platform 3D en Digital Twin uit in een interactieve sessie met vragen van werknemers van onder meer het Waterschapshuis en enkele waterschappen. Alleen al uit de voorzichtige verwoording van de ‘zoektocht’ binnen de waterwereld, bleek de meerwaarde voor een platform met expertise op dit vlak. Dat geldt ongetwijfeld niet alleen voor waterschappen. Op dit moment worstelt bijna iedere organisatie nog met de precieze definitie van de Digital Twin. Moeten álle kenbare aspecten van de fysieke werkelijkheid er in zitten? Zit ik vanaf het allereerste besluit vast aan één en dezelfde leverancier? Of levert ieder bureau slechts een klein stukje expertise-met-data aan en mag de eindgebruiker het verder zelf uitzoeken? Het Platform BIM en Digital Twin is er klaar voor.

Auteurs

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.    Gesponsorde berichten