Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenVerslag ALV

Verslag ALV

Vrijdag 26 maart 2021Afbeelding Verslag ALV

Zoals alle andere activiteiten verliep ook onze algemene ledenvergadering dit jaar anders dan gepland. Waar we het jaar normaal gesproken afsluiten met een parallelsessie en gezamenlijke lunch op de Geobuzz, blikten we dit jaar terug in de vorm van een webinar. Aan het begin van het jaar stonden we voor een grote uitdaging: hoe gaan we verder met een vereniging? Samenkomen kon niet meer en bijeenkomsten zoals we gewend waren, zijn al helemaal uit den boze. Ook voor de ALV stonden we voor een uitdaging. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een online variant, zodat alle geïnteresseerden erbij konden zijn. En hoewel dat altijd lastiger is dan bij een fysieke bijeenkomst, hebben we gezorgd voor voldoende interactiemogelijkheden.

Kartografiewedstrijd

Voorzitter Ron Rozema opende de ALV. Naast de traditionele agendapunten was er ook tijd voor de Geo Prestige Award (GPA) en de kartografiewedstrijd, die openstaat voor iedere geo-professional. Juryvoorzitter Edward Mac Gillavry memoreerde dat deze wedstrijd vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd. Dit jaar waren er zes inzendingen. De jury, bestaande uit Winifred Broeder, Frédérik Ruys en Ron Rozema, heeft de inzendingen bekeken en gekozen voor de drie kaarten met het thema ‘The COVID-19 Pandemic’. De inzending kwam van Menno-Jan Kraak, mede namens Franz-Benjamin Mocnik, Paulo Raposo, Wim Feringa en Barend Köbben (allen Universiteit Twente/ITC). De kaarten geven de aantallen geïnfecteerde en overleden personen weer door middel van kartogrammen in een kaart, aangevuld met grafieken over dezelfde periode, waarvan een tijdlijn de ook herstelde personen weergeeft. De ontwikkeling in de tijd krijgt een verdere invulling door een grafiek per staat (VS), land (Europa) of provincie (China). Deze inzending toont aan dat het werk van de kartografen niet wordt begrensd door de kaartuitsnede, maar dat zij zich als allround datavisualisatie-specialisten weten te presenteren. Het plaatst de kaart in een lange traditie. Winnaar Menno-Jan Kraak: “De uitdaging zat ‘m vooral in het enorme bereik van data, de tijdsschaal en de geografie. We hebben enorm geworsteld om die zaken in de kaarten bij elkaar te brengen.”

Geo Prestige Award

Ron Rozema, bestuursvoorzitter GIN (rechts en Edward Mac Gillavry (kartografiewedstrijd) tijdens de ALV Online. (foto: Tim Brouwer)

Na de uitreiking van de Kartografieprijs nam Erik Meerburg het woord, de voorzitter van de Geo Prestige Award (GPA). De jury, bestaande uit Niene Boeijen, Koos Krijnders en Meerburg zelf, had uit de ontvangen inzendingen twee kandidaten voorgedragen: Tjeerd Kooy en Iris Reimerink. Ron Rozema meldde dat er in totaal 524 stemmen zijn uitgebracht, een record sinds de start van de GPA. Dat geeft maar weer eens aan dat de GPA leeft in de geo-branche. Winnares Iris Reimerink werd tijdens de ALV gebeld door Meerburg. Reimerink merkte op dat er oneindig veel innovatie in het vakge- bied mogelijk is. De grootste uitdaging in haar ogen: gebruikmaken van het momentum als verschillende vakgebieden bij elkaar komen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie.

FIG Working Week

Onder leiding van Rozema werden vervolgens de vragen van leden beantwoord, werden het secretarieel jaarverslag en de begroting bevestigd en gingen we in op een aantal zaken die volgend jaar gaan spelen.

Eén daarvan is de FIG Working Week in Amsterdam, die in 2020 helaas werd afgelast vanwege corona. In 2021 zou Amsterdam het stokje overdragen aan Ghana, maar na uitvoerig beraad met alle stakeholders is ervoor gekozen om de FIG in 2021 wederom in Nederland te organiseren, en wel van 21 tot 25 juni in Utrecht. Uiteraard is nu nog niet bekend wat dan de situatie zal zijn. Maar we gaan de uitdaging aan en zetten in op een hybride model met zowel digitale als fysieke bijeenkomsten, als de corona-omstandigheden dat toelaten. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk vakgenoten coronaproof bij de Working Week betrekken. Het thema is ongewijzigd ten opzichte van de afgelaste editie van 2020: ‘Smart Surveyors for land and water management’. Een nieuwe call for papers zal worden uitgezet.

Activiteitencommissie

Ook werd de nieuwe GIN-centralisatiecommissie besproken. Bestuurslid Carline Amsing lichtte in een filmpje nader toe waarom het bestuur tot het instellen van een centrale activiteitencommissie is gekomen. Carline is in 2018 gestart als regiocoördinator. Ze heeft veel mooie bijeenkomsten gezien. Het wordt echter steeds lastiger om vrijwilligers te vinden die als regiobestuurders willen optreden. Daarom is gekozen voor een centrale activiteitencommissie. Een dergelijke commissie maakt het bovendien mogelijk activiteiten efficiënter te organiseren en voor voldoende spreiding en verschillende thema’s te zorgen. In de komende maand zal de commissie worden samengesteld. Leden kunnen zich aanmelden via de mail: info@geo-info.nl. Carline merkte verder op dat GIN Noord en enkele themagroepen door zullen gaan en ondersteuning krijgen.

Nieuwe bestuursleden

Twee bestuursleden traden per direct af: Klaas van der Hoek en Kees Jansen. Op de website is inmiddels de vacature voor twee algemene bestuursleden uitgezet. Ron Rozema riep alle geïnteresseerden op zich kandidaat te stellen voor deze bestuursfuncties. Aangezien de ALV bestuursbenoemingen moet goedkeuren, betekent dit dat nieuwe bestuursleden pas in de ALV van november 2021 benoemd kunnen worden. Rozema stelde daarom voor dat kandidaten tot die tijd meelopen als aspirantbestuurslid.

Auteurs

Afbeelding voor Tim Brouwer

Tim Brouwer

Gesponsorde berichten