Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenWat een Geo-helpdeskmedewerker tegenkomt
Bedrijfsreportage

Wat een Geo-helpdeskmedewerker tegenkomt

Vrijdag 17 december 2021Afbeelding Wat een Geo-helpdeskmedewerker tegenkomt

Wat een geo-helpdeskmedewerker tegenkomt? Vooral vragen natuurlijk! Wij van GeoDesk bij Wageningen UR zijn er om geovragen te beantwoorden. En als het meezit kunnen we er ook een paar voorkomen. Wat we daarvoor doen, is de beschikbaarheid regelen van geosoftware en geodata ten behoeve van studenten en medewerkers, inclusief onszelf.

We zijn een team van zeven personen met verschillende deskundigheid en achtergrond. Elke werkdag heeft één teamlid (of een duo) ‘dienst’. De vragen komen zowel van binnen als van buiten de organisatie. We ontvangen ze het liefst als een ticket via onze HESK helpdesksoftware-webpagina, maar ze komen ook mondeling binnen, of via de e-mail. En dan moeten we zelf een ticket invullen.

Geosoftware

Onze moederorganisatie financiert een onderwijslicentie en daarnaast beheren we een aantal zakelijke licenties voor ESRI-software. Voor Hexagon’s Erdas Imagine hebben we alleen een onderwijslicentie. Een aantal jaren terug hadden we ook zakelijk een brede licentie voor ESRI-software, maar onze afdeling Inkoop wees erop dat de prijs daarvan Europese aanbesteding vergde. Omdat het ons niet haalbaar leek om voor zo’n aanbesteding met succes te omschrijven welke software we wilden hebben zonder de naam ESRI te gebruiken, kwamen we tot de conclusie dat een brede zakelijke licentie niet meer haalbaar was. Sindsdien is een heel aantal medewerkers overgestapt op het gebruik van QGIS. dat betekende dat we ons als team moesten bijscholen op bekendheid met QGIS. Dat had en heeft ook gevolgen voor de manier waarop we onze geodata aanbieden.

Geodata

Vanwege het bestaan van PDOK, ArcGIS Living Atlas of the World, Open Streetmap en vele, vele andere databronnen, bieden we onze collega’s en studenten een eigen collectie geodata aan. Dat deden we aanvankelijk met LYR-files die verwezen naar een Oracle-database met ArcSDE, later naar file geodatabases. Om de QGIS-gebruikers ook te bedienen zijn we bezig met de laatste loodjes van een conversieslag, om naast de LYR-files ook QLR-files te maken voor de data in onze collectie. Daarnaast wordt gewerkt aan ontsluiting van het geheel via Geonetwork, dus ongeveer zoals het Nationaal Georegister.

Vragen

Een groot deel van de vragen komt van studenten die software willen. Een voorziening waarmee studenten zelf hun ArcGIS Online account kunnen maken, nodig voor ArcGIS Pro, levert nogal eens de vraag op naar hun wachtwoord. Dat kennen wij natuurlijk niet.

Van een ander kaliber zijn vragen van buitenaf. Een aantal jaren geleden vroeg iemand om een fragment van de geomorfo geomorfologische kaart ter voorbereiding van een rechtszaak. Voordat de BRO (Basisregistratie Ondergrond) operationeel was, waren er vaak agrarische makelaars die een blad van de oude Bodemkaart van Nederland wilden hebben. Een samenwerkingsverband van enkele gemeenten in de bollenstreek vroeg om oude LGN-bestanden (Landelijk Grondgebruik Nederland) om te kunnen vaststellen waar in de jaren ’90 bollenteelt was geweest.

Een masterstudent uit Leiden wilde weten hoe ze erachter zou kunnen komen hoeveel bos tussen 1960 en 2010 op akker- of weiland was aangelegd. Korter geleden vroeg iemand om de begrenzing van een voormalig juridisch district in Schotland. En natuurlijk zijn er regelmatig vragen over bewerkingen doen met geosoftware. Of waarom een ingelezen bestand niet in de juiste hoek van Spanje wordt getoond. Of naar de infrastructuur in een district ergens in een Afrikaans land. Vaak lukt het wel om iets te vinden. De lastigste vragen zijn (soms) die over problemen met hard- en/of software. Als we daar geen antwoord op hebben, stellen wij de vraag aan onze IT-afdeling of aan de softwareleverancier. En zelfs dan lukt het niet altijd.

Auteurs

Afbeelding voor Frans Rip

Frans Rip

Frans Rip is redacteur van Geo-Info en werkt bij de GeoDesk van Wageningen University & Research.