Ga door naar hoofdcontent
Artikelen‘We geven kwetsbare bewoners een zachte landing’

‘We geven kwetsbare bewoners een zachte landing’

Donderdag 23 september 2021Afbeelding ‘We geven kwetsbare bewoners een zachte landing’

“Het lijkt mij zo mooi om iemand over een tijdje een sleutel te kunnen overhandigen die een nieuwe start mag maken”, zegt Iris Sophie (25). Ze is projectleider bijzondere woonconcepten bij de Utrechtse woningcorporatie Mitros. Deze projecten zijn erop gericht om kwetsbare bewoners een zachte landing te geven in de maatschappij, met fijne buren die naar ze omkijken. “Sommigen hebben nog nooit een eigen huis gehad en dat maakt het extra bijzonder.”

Woningcorporaties zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het huisvesten van de bewoners met de laagste inkomens. Door de extramuralisering zijn daar de laatste jaren meer doelgroepen bijgekomen. Veel Nederlanders die voorheen in een maatschappelijke instelling verbleven, gaan nu ‘gewoon’ in de wijk wonen en krijgen daar passende zorg. Maar soms vereenzamen deze mensen of hebben ze geen aanspraak met buren.

Een goede buur

Iris Sophie richt zich op gemengde woonprojecten. “Een derde van de bewoners van zo’n complex bestaat uit kwetsbare bewoners, zoals voormalige dak- of thuislozen of statushouders”, legt ze uit. “Het andere deel bestaat uit reguliere huurders van Mitros die gemotiveerd zijn om een goede buur te zijn. Ze maken een praatje in de gang, helpen waar nodig en organiseren leuke activiteiten.”

In goede banen

Haar tijd verdeelt Iris Sophie over projecten die al bestaan en projecten die nog worden opgezet. De praktijkervaring die ze haalt uit de bestaande woonconcepten neemt ze mee naar de nieuwe projecten. Ze stuurt werkgroepen aan die zich bezighouden met onder andere beheer, verhuur en communicatie. Het is haar taak om te zorgen dat alles, van begin tot eind, in goede banen wordt geleid. Ze werkt samen met verschillende zorgpartijen. “Zij weten precies welke kwetsbare bewoners er kunnen wonen”, zegt Iris Sophie. “Niet iedereen kan het aan, of wil het.” De zorgpartij krijgt vaak een ruimte in het gebouw, zodat de begeleiding dichtbij is. Daarnaast is er een allround beheerder van Mitros aanwezig, een nieuwe functie die bij Mitros voor deze projecten wordt ingezet. Hij of zij kent de bewoners goed en is het eerste aanspreekpunt voor alles wat er speelt. Hierdoor wordt er een goede band opgebouwd en weten bewoners altijd bij wie ze terechtkunnen.

Meer gemengd wonen

Er komen nog veel gemengde woonprojecten bij. Vanuit de gemeente is er namelijk een taakstelling opgesteld, waarin staat hoeveel kwetsbare mensen de woningcorporaties per jaar moeten huisvesten. Dat aantal neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat betekent: bouwen. Op dit moment is Iris Sophie druk met een nieuw project waarvoor ze verkennende gesprekken met zorgpartijen voert. “Het mooiste van mijn werk is dat we kwetsbare bewoners niet tien hoog in een flat plaatsen waar niemand naar ze omkijkt”, zegt Iris Sophie. “De kans dat iemand terugvalt is dan groter.”

Iris Sophie voltooide de bachelor sociologie aan de Universiteit Utrecht, gevolgd door een master sociale geografie aan dezelfde universiteit. Voor haar afstudeerstage ging ze aan de slag bij woningcorporatie Portaal. Daar deed ze onderzoek naar gemengd wonen en nam ze twee projecten grondig onder de loep. Hier vond ze haar passie voor bijzondere woonconcepten en direct daarna ging ze aan de slag bij Mitros.

Auteurs

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.