Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenWerken als planoloog bij de gemeente Haarlem: ‘We willen een lightrail naar Zandvoort’         

Werken als planoloog bij de gemeente Haarlem: ‘We willen een lightrail naar Zandvoort’         

Maandag 18 september 2017Afbeelding Werken als planoloog bij de gemeente Haarlem: ‘We willen een lightrail naar Zandvoort’         

Planologischer dan dit wordt het niet. Maaike (25) koos planologie als afstudeerrichting tijdens de bachelor in Amsterdam, volgde de Engelstalige planologiemaster in Utrecht en is nu planoloog bij de gemeente Haarlem. Als zodanig is ze onder andere bezig met het programma Amsterdam Beach, met als doel het versterken van de toeristische potenties van de kustregio binnen de Metropoolregio Amsterdam.

‘De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband tussen 36 overheden: provincies, gemeenten en vervoerregio’s,’ legt Maaike uit. ‘Die werken aan verschillende ruimtelijke thema’s: woningbouw, duurzaamheid, bereikbaarheid en toerisme bijvoorbeeld. Voor het toerisme wordt een spreidingsbeleid ingezet, waardoor de toeristen ook Amsterdam verlaten.’ Dat laatste heeft onder andere geleid tot Amsterdam Castle (Muiderslot), Amsterdam Newland (Almere e.o.), Amsterdam Waterland (Zaanstreek) en Amsterdam Beach.

Een overzicht van de toeristische trekpleisters in de MRA, inclusief vervoersmogelijkheden.

Kustzone

Onder de Amsterdam Beach-zone vallen de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Velsen en Heemskerk. Haarlem is de gemeente waar al het toeristische verkeer naar de kustzone langskomt. Daarom komt Maaike vlak voor het interview uit een vergadering bij de gemeente Zandvoort. Ze doet haar verhaal – heel toepasselijk – bij een strandtent in Zandvoort.

‘De prioriteit voor de bereikbaarheid ligt bij het verbeteren van het OV-netwerk, want daar maken toeristen doorgaans het meest gebruik van. Naast de trein naar Zandvoort – die qua frequentie weinig uitbreidingsmogelijkheden heeft – bestaat er ook een buslijn die tot Amsterdam Beach-line is omgetoverd,’ vertelt Maaike. ‘Probleem daarmee is dat er vaak een file is bij Haarlem en Heemstede, waardoor de bus flinke vertraging oploopt. We kijken hoe we dat kunnen verbeteren.

Lightrail

Het liefst willen we op termijn een Lightrail-verbinding die van Amsterdam – via Haarlem – naar Zandvoort gaat rijden. Een soort aangetakt metrosysteem. Dat is niet alleen nuttig voor het toerisme, maar ook voor het (toenemende) woon-werkverkeer tussen de regio Zuid-Kennemerland en Amsterdam (Zuidas).’

Metro naar Haarlem.jpg
Over nieuwe verbindingen naar Haarlem wordt al jaren gesproken. Op deze website vind je talloze plaatjes als deze.

Planoloog

Maaike maakt onderdeel uit van een team van ongeveer 25 stedenbouwers, juristen en planologen. Daarvan zijn er slechts drie planoloog. Als planoloog werkt ze, vaak samen met andere afdelingen, aan drie hoofdthema’s: het maken en gebruiken van bestemmingsplannen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen (samen met stedenbouwers en juristen), Bouwend Haarlem (een samenwerkingsverband tussen de gemeente, marktpartijen en corporaties om de enorme woningvraag in Haarlem aan te pakken) en het derde is het regionale werk (voor de MRA). Naast het eerder genoemde Amsterdam Beach-project is ze ook betrokken bij het aanwijzen van ontwikkellocaties voor woningen in de regio.

‘Op 1 januari gaat Haarlem ambtelijk fuseren met Zandvoort. Amsterdam Beach is dus een goed ‘voorproefje’ voor de samenwerking tussen deze twee gemeentes. Straks gaan we met een groter team (als gevolg van de fusie) met zowel Haarlem als Zandvoort aan de slag. Een spannende uitdaging voor beide gemeenten.’

Samenwerken
Samen met marktpartijen werken aan de bouwopgaven van Haarlem. Een vervolgafspraak naar aanleiding van Bouwend Haarlem.

Als belangrijkste punt dat ze tijdens de studie heeft geleerd en wat nu in haar werk van past komt, noemt ze het switchen tussen schaalniveaus. ‘Soms gaat het over een kruispunt in Haarlem, soms over de hele stad, soms over de hele regio en soms zelfs over het hele land. Dat schakelen hebben we goed aangeleerd. Daarnaast zijn we vanuit de studie ook gewend om snel teksten te scannen op hoofdpunten. Stedenbouwers zijn bijvoorbeeld weer veel meer visueel ingesteld en vinden dat moeilijker, merk ik. Tot slot kijkt een planoloog vanuit een heel breed perspectief, waarin we bij een woningbouwproject bijvoorbeeld ook kijken naar gevolgen voor andere beleidsvelden, zoals de bereikbaarheid en het voorzieningenniveau.’

Maaike studeerde van 2011 tot 2014 Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. In het collegejaar daarna studeerde ze Urban and Regional Planning aan de Universiteit Utrecht. Ze volgde tijdens die master een afstudeerstage bij de gemeente Zaanstad. Daarna werkte ze een jaar als projectmedewerker bij Inbo, alvorens ze in december 2016 aan de slag ging bij de gemeente Haarlem.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.