Ga door naar hoofdcontent
BlogsDe gebruiker in beeld, daar gaan we weer

De gebruiker in beeld, daar gaan we weer

Donderdag 1 oktober 2020Afbeelding De gebruiker in beeld, daar gaan we weer

De coronacrisis hakt er hard in. We merken allemaal de impact van de maatregelen. We werken thuis, houden ons aan de 1,5 meter regel, wassen onze handen stuk en zien elkaar vooral online. In maart, aan het begin van de lockdown, was het voor de meeste mensen werkzaam in onze sector best wel spannend. We gingen thuiswerken, vonden het saai, maar zagen vooral de voordelen en ik hoorde heel vaak de opmerking dat het ook zo prettig en efficiënt is om thuis te werken. Dat lag iets anders bij bedrijven met buitenwerkzaamheden. Opeens mocht je niet meer met meerdere personen in een auto zitten en werden opdrachten uitgesteld. We zagen ook mooie initiatieven. GeoBusiness NL en Geo-Informatie Nederland (GIN) trokken samen op in een oproep aan de overheidspartners in de sector om de werkzaamheden niet te laten stilvallen en waar mogelijk projecten naar voren te halen. Ook is er vanuit een aantal bedrijven en overheidsorganisaties gewerkt aan concrete voorbeelden en ondersteunende applicaties die laten zien welke rol geoinformatie speelt in de informatievoorziening rond COVID-19.

De financieel economische impact voor de bedrijven in onze sector lijkt vooralsnog mee te vallen. We zijn een ‘digitale sector’, waardoor de locatie waar wij werken weinig invloed heeft op onze productiviteit. Ook profiteren veel van onze geo-bedrijven van het gegeven dat veel werk in de bouw- en infrasector naar voren is gehaald. Maar er zijn wel grote verschillen, want er zijn wel degelijk bedrijven die worden geraakt door de crisis. Ook zijn wij alert op de laat-cyclische effecten. De decentrale overheden zijn een belangrijke opdrachtgever voor onze sector. Daar zullen de budgettaire prioriteiten over een paar maanden ongetwijfeld anders liggen en onze sector zal daar niet immuun voor zijn.

En uiteraard missen wij onze fysieke bijeenkomsten, zoals onze eigen GeoBusiness NL platform- en themabijeenkomsten, de leveranciersbijeenkomsten van onze overheidspartners, de FIG2020, de Waterinfodag, de Esri-conferenties en de GeoBuzz. We experimenteren succesvol met het online surrogaat. Daar zitten best wel voordelen aan, maar wij missen het contact, gewoon even elkaar zien, spreken, kort overleggen.

De afgelopen drie maanden veranderde de situatie enigszins. Met name bij de bedrijven wordt er weer met een kleinere of volledige bezetting op kantoor gewerkt, uiteraard met inachtneming van de coronaprotocollen. Binnen alle mogelijkheden zoeken we elkaar ook weer op en er worden zelfs alweer heel voorzichtig kleine, vaak hybride, bijeenkomsten georganiseerd.

Ook hebben we de afgelopen maanden niet stilgezeten in onze sector. Veel grote activiteiten en projecten zoals de Omgevingswet, common ground, de doorontwikkeling in samenhang van de basisregistraties, om er maar een paar te noemen, gingen ‘gewoon’ door. Ontwikkelingen die het ook moeten hebben van bijeenkomsten en consultaties, iets dat heel goed is opgevangen door online varianten via MS Teams en andere online platformen. Kleine negatieve noot is het uitstel van de invoering van de Omgevingswet met één jaar. De coronacrisis gaf hier het laatste zetje, onbedoeld uiteindelijk toch een goed en breed gedragen besluit.

Waar we in deze ontwikkelingen wel last van hebben is dat de insteek nu nog meer technologisch is geworden. We praten vooral over roadmaps, architectuurschetsen en modellen. En wat dan niet helpt in deze tijd is dat we het contact met de gebruikers van onze geodata en technologie dreigen te verliezen, toch al niet de sterkste kant van onze sector.

Uiteindelijk doen we het ergens voor. We kijken naar de grote maatschappelijke thema’s met grote investeringen zoals de woningbouwopgave, energietransitie, slimme mobiliteit, duurzaamheid en nog veel meer. Locatie en benutten van onze spaarzame ruimte dragen significant bij om deze maatschappelijke vraagstukken adequaat op te pakken. Maar is dit ook bekend bij de bestuurlijke en operationele organisaties en bedrijven die hierbij zijn betrokken? Ik denk dat we hier nog een wereld te winnen hebben. In deze editie van de Geo-Info gaat het over de energietransitie. Ik kijk uit naar de voorbeelden waar wij met onze geodata en technologie het verschil kunnen maken, maar hoop ook dat we inzicht krijgen waar daadwerkelijk behoefte aan is.

Vanuit GeoBusiness NL Platform Energietransitie en Klimaat zijn wij eind vorig jaar begonnen met een inventarisatie van de trends en ontwikkelingen binnen dit domein. Omgevingsvisie, duurzaamheid en uitbreiding en hergebruik van de bestaande energienetwerk infrastructuur zijn daarbij een paar opvallende kernwoorden. Ook hebben wij contact gezocht met de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de energietransitie. Met name bij die contacten wordt duidelijk dat wij raakvlakken hebben, maar ook dat wij moeten investeren in het begrijpen van de uitdagingen van de energietransitie. Alleen dan kunnen wij laten zien hoe geodata en technologie een bijdrage kan leveren. Met deze kennis kunnen wij ook aangeven welke andere databronnen gebruikt kunnen worden. Zo gaat GeoBusiness NL samen met de Netherlands Space Office (NSO) vier workshops organiseren om de potentie en het gebruik van satelliet informatie ten behoeve van een aantal maatschappelijke thema’s te onderzoeken. Eind oktober organiseren we de eerste workshop met als thema ‘energietransitie’. In deze workshop willen wij aan de hand van presentaties van energietransitie deskundigen de vraag in beeld brengen en de potentie van satellietinformatie onderzoeken.

En nu hoor ik jullie al denken: ‘daar gaan we weer’. De gebruikersvraag in beeld brengen, terwijl we vooral laten zien wat wij denken te kunnen bieden. En dat klopt wel, maar we zullen het moeten blijven doen om de volgende stappen te kunnen zetten. Dat geldt voor onze hele sector en alle ontwikkelingen om onze geo-informatie infrastructuur door te ontwikkelen tot een open systeem dat door iedereen gebruikt kan worden.

Afbeelding voor Camille van der Harten

Camille van der Harten

Directeur GeoBusiness Nederland

Volledige biografie