Ga door naar hoofdcontent
BlogsDe Gouden Driehoek

De Gouden Driehoek

Dinsdag 29 maart 2022Afbeelding De Gouden Driehoek

Kenmerkend voor het geowerkveld is de brede toepassing van ons vakgebied. In bijna alle sectoren is er wel een mogelijkheid om informatie op de kaart weer te geven, wat bijdraagt aan het vertellen van een specifiek verhaal. En niet alleen in al die sectoren, maar ook in de verschillende hoeken van de samenleving, leeft geo-informatie. De welbekende Gouden Driehoek: Onderwijs, Overheid, Bedrijfsleven.

Zo hebben jullie, Geo-Info-makers en -lezers, allemaal je eigen perspectief van waaruit je bezig bent met de verwerving, verwerking en/of verspreiding van geo-informatie. En dat maakt het ook zo leuk! Alles is verbonden aan een locatie. En daar zien wij als geoprofessionals tal van mogelijkheden.

Ik neem jullie graag mee in mijn eigen perspectief, vanuit de Nederlandse Krijgsmacht. Werken bij Defensie, daar heeft iedereen misschien wel een bepaald beeld bij. En juist geo-informatie is essentieel in de kerntaak die Defensie heeft. Wat is die kerntaak? Zoals beschreven op defensie.nl: ‘Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld.’ Bij uitstek is dit alles natuurlijk verbonden aan een geografische locatie.

Er werken inmiddels zo’n 68.000 militairen en burgermedewerkers bij Defensie, één van de grootste werkgevers van Nederland. Er zijn dan ook genoeg aanvragen voor geo-informatie die belanden bij de Dienst Geografie (DGeo). DGeo voorziet heel Defensie (en partners) tijdig van de juiste geo-informatie, en is verantwoordelijk voor het genereren en in stand houden van kennis met betrekking tot alle aspecten van de militaire geografie.

Waar je in Nederland verdrinkt in de hoeveelheid aan beschikbare geo-informatie is dat in missiegebieden vaak wel anders. Oefensituaties in Nederland zijn qua beschikbaarheid van data niet vergelijkbaar met missiegebieden. Daar hebben we gelukkig verschillende oplossingen voor, met als belangrijkste: internationale samenwerking. In verschillende samenwerkingsprogramma’s met zo’n dertig bondgenoten, produceren en standaardiseren we topografische, hoogte- en sociaalgeografische informatie. Door data te produceren ontvang je credits die je mag inzetten om data van andere gebieden te verkrijgen. Op deze manier wordt je slagkracht en efficiëntie vergroot. En hebben we van allerlei interessegebieden goede kwaliteit geo-informatie op de plank liggen. Klaar om gebruikt te worden.

In de Defensievisie 2035 wordt ook specifiek de nadruk gelegd op Informatie Gestuurd Optreden. ‘We specialiseren ons in het opbouwen en behouden van een gezaghebbende informatiepositie. Dit is de basis voor een sterke focus op Informatie Gestuurd optreden (IGO)… Zo kunnen we relevante en betrouwbare informatie snel vergaren, verwerken, analyseren en daar uiteindelijk snel en beslissend mee handelen en vechten, van strategisch niveau tot het niveau van de individuele militairen in het veld. We vergroten en versnellen, met de juiste informatie onze handelingsperspectieven voor inzet.’

Geo-informatie vormt hiervoor de benodigde basis. Om die gezaghebbende informatiepositie op het gebied van geo-informatie te behalen, liggen er nog wel de nodige uitdagingen… Denk alleen al aan alle verschillende voertuigen en systemen waarvoor geo-informatie nodig is in verschillende data-uitwisselingsformaten. Met die, en de andere geo-uitdagingen, gaan we bij DGeo graag aan de slag! Ik hoop dat dit inkijkje in het gebruik van geo-informatie op deze plek binnen de Gouden Driehoek je weer nieuwe informatie heeft gebracht.

Auteur

Afbeelding voor Carline Amsing

Carline Amsing

Volledige biografie

Gesponsorde berichten