Ga door naar hoofdcontent
BlogsGemeenschap

Gemeenschap

Zondag 1 december 2019Afbeelding Gemeenschap

Afgelopen week, tijdens m’n afscheid bij de redactie van Geo-Info, werd de opmerking geplaatst dat we er nog steeds zijn: Geo-Info leeft! In de afgelopen jaren hebben we met leedwezen afscheid moeten nemen van VI-matrix en GIS-magazine. We kunnen vaststellen dat onze GIN-gemeenschap leeft én zich revitaliseert. Als in een game: een volgend leven met nieuwe kansen.

Dat geldt ook voor mij, als gewezen hoofdredacteur. Er komt een volgend leven waarbij ik – naast de nog steeds behoorlijke volle werkagenda – nu wat GIN-tijd kan inzetten voor de dingen die wat op me hebben liggen wachten. Door Sytske Postma zijn daar tijdens mijn afscheid heel wat mooie woorden over gezegd. Dat maakt een mens dankbaar en nederig. Hoewel ik veel tijd heb besteed aan GIN in de afgelopen 10 jaar, zijn er daardoor ook veel mooie dingen om op terug te blikken: een zich steeds verbeterend magazine, veel contacten in binnen- en buitenland, een scherp aan de wind zeilende redactie die relevante bijdragen verzorgt, en niet in het minst: een vereniging, of zo u wilt: gemeenschap, die gekend is en steeds meer wordt gewaardeerd.

Toch even inzoomen op die gemeenschap. De Engelsen hebben daarvoor een mooi woord: ‘commonwealth’. Gemenebest, hoewel een mooi woord, is daarvan een wat eigenzinnige vertaling. In de kern wel een veelzeggend woord: gemeenschappelijk het beste voor allen. En dan niet vanuit het politiek en maatschappelijk failliete concept ‘communisme’, (alles samen delen, ik een beetje meer dan jij) dat in het woordenboek dicht bij ‘community’ staat.

Daarover gesproken: met alle goede bedoelingen die we als bestuur een paar jaar geleden hadden met het formaliseren van een ‘community’ is dat ongeveer het enige waarvan ik, in terugblik op mijn bestuurlijke diensttijd voor GIN, spijt heb. We zijn er, met uitzondering van het betekenisvolle GIN-Gala, niet in geslaagd daar de nodige dynamiek in te krijgen. Dat kleeft aan ons en heeft de reeds lang bestaande gemeenschap (nog) niet veel extra’s gebracht.

‘Gemeenschap’, ook Van Dale vindt daar wat van (zie kader). Voordat we bij nadere uitwerking van de door ons beoogde gemeenschap, ondersteund met educatieve beelden, meer lezers met rode oortjes trekken: we hebben het toch echt over optie 3. Een groep mensen die iets gemeenschappelijks hebben. En juist daar gebeurt het. We hebben als bestuur een hoop bereikt.

ge·meen·schap (de; v; meervoud: gemeenschappen)

  1. het met elkaar in een bep. betrekking staan:
    trouwen in gemeenschap van goederen zó dat alle bezittingen
    en schulden gemeenschappelijk worden
  2. verkeer, contact: geslachtelijke gemeenschap seksueel verkeer
  3. groep mensen die iets gemeenschappelijks hebben
  4. de samenleving, de maatschappij

Bron: Van Dale

Niet alles ging even snel als we wilden. Er zijn moeilijke besluiten genomen over toekomstig beleid en dat uitte zich onder andere in de vaststelling van de lidmaatschapsprijs. We hebben daarbij al benchmarkend gekeken naar de ons omringende landen en naar vergelijkbare vakverenigingen in ons eigen land. Het ingezette beleid is in orde, zo konden we in de laatste algemene ledenvergadering vaststellen. Nu wordt er met een (deels) vernieuwd bestuur hard gewerkt om nog meer eenheid te krijgen in de verschillende manieren van communicatie. Via onze GIN-site, via de social media en uiteraard via ons tweemaandelijks magazine Geo-Info. Wilt u weten waar het nieuwe bestuur haar pijlen op richt? Kijk dan op onze website op de pagina ‘Vereniging’ [1].

Het bestuur van GIN heeft de laatste jaren een duw gegeven in de richting vernieuwing. Hoe ziet de vereniging er het komende decennium uit? We kunnen blij zijn met de verjonging van het bestuur. Dat betekent een nieuw elan en vernieuwing in het ervaren van de GIN-gemeenschap. Verbaas u dan in de komende jaren niet wanneer er, naast wat cosmetische aanpassingen, een geheel vernieuwde manier van interactie gaat ontstaan. De voorbereidingen zijn in volle gang. Namens de inmiddels afgetreden bestuursleden dank ik u voor het in ons gestelde vertrouwen in de afgelopen 8 jaar. Ik wens u namens het vorige en huidige bestuur goede kerstdagen en een inspirerend 2020 toe!

Referenties

Afbeelding voor Roelof Keppel

Roelof Keppel

Roelof Keppel is de hoofdredacteur van het magazine Geo-Info.

Volledige biografie

Gesponsorde berichten