Ga door naar hoofdcontent
BlogsHet corona-effect

Het corona-effect

Woensdag 1 april 2020Afbeelding Het corona-effect

Bij het maken van dit nummer leek er nog niets aan de hand. Toen barstte de corona-bom en hebben we ineens te maken met een nieuwe realiteit. Eén van ongemak en teleurstellingen (zo zou mijn oudste zoon in zijn tussenjaar vijf weken naar Thailand gaan). Maar vooral van angst en zorgen over kwetsbaren, gezin of onszelf en dat is ingewikkeld. Het omgaan met die nieuwe realiteit, die ook nog eens met de dag verandert, vraagt veel. Agile werken is er in vergelijking bijna stram bij! Het corona-effect is dat wij buigzamer zijn dan we misschien dachten. En daarmee is er ook een positief corona-effect: de creativiteit om manieren te vinden om te blijven werken en om bij te dragen aan het beteugelen van de crisis. Natuurlijk staan wij als geo-deskundigen niet in de frontlinie (hulde aan iedereen die zorgt, verpleegt, het land van voedsel voorziet en op orde houdt), maar de initiatieven om met geo-informatie de coronacrisis verder in beeld te brengen en daarmee hulpverlening of maatregelen nog gerichter te kunnen maken, zullen niet lang op zich laten wachten. Wanneer deze editie bij u op de mat valt zullen die initiatieven feiten zijn en is de realiteit al weer dusdanig gewijzigd dat ik bij het schrijven van dit redactioneel niet in kan schatten of Geo-Info u welkome afleiding gaat bezorgen of dat u wel andere dingen aan het hoofd heeft. Ik wens u allen heel veel sterkte toe goed om te gaan met deze crisis!

In dit nummer speciaal aandacht voor het Actueel Hoogtebestand Nederland. Het AHN3 is vorig jaar opgeleverd en de plannen voor AHN4 worden al voorbereid. In het AHN-katern meer over de historie van het AHN en toepassingen uit de praktijk. Laurens Bakker heeft op de GIN Nieuwjaarsborrel verteld over zijn onderzoek om bruggen met deep learning methodes te herkennen uit satellietbeelden en hij heeft er een artikel over geschreven. De nieuwjaarsborrel was overigens goed bezocht. Het verslag van Yves Martens leest u op pagina 32. Jantien Stoter c.s. neemt u mee in de wereld van GeoBIM en laat met een casestudie in Rotterdam zien wat de potentie ervan is. ‘Wijs met Locatie’ is een open platform van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen waarin wordt onderzocht hoe technologische ontwikkelingen in de geosector kunnen worden ingezet om maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor dilemma’s zoals ethische aspecten van datagebruik en inzet van technologie. In de komende nummers van Geo-Info zullen we steeds ervaringen, kennis en dilemma’s uit dit platform delen. Naast het eerder genoemde verslag vindt u de verslagen van de bijeenkomst GIN Noord en de Jansoniuslezing van 17 januari. En zoals toegezegd: de hernieuwde rubrieken Open Kaart, Geo-Apps en Promotie-onderzoek.

Met of zonder –s?

In Geo-Info 1 is het artikel ‘Geluid op de kaart’ van Danny Greefhorst geplaatst. De eindredactie heeft op diverse plekken de zogeheten tussen –s toegevoegd na het woord ‘geluid’, omdat dit gangbaar is in de Nederlandse spelling. Auteur Danny Greefhorst liet echter weten dat dit ten onrechte is veranderd, omdat het binnen beleid en regelgeving zo wordt gehanteerd.

Auteurs

Afbeelding voor Sytske Postma

Sytske Postma

Volledige biografie