Ga door naar hoofdcontent
BlogsHoge nood voor actuele Geodata

Hoge nood voor actuele Geodata

Vrijdag 17 september 2021Afbeelding Hoge nood voor actuele Geodata

Ik dacht donderdag 16 juli rustig de vakantieperiode in te kunnen rommelen. Mijn thuiswerkplek schoon te maken en wat zaken op te starten voor na de rustige periode. Dat laatste geldt ook voor de bestuursfunctie die ik sinds een paar maanden vervul binnen het GIN.

En toen ging het half juli heel hard regenen in België, Duitsland en Limburg. De straten in grote delen van Limburg stonden in korte tijd blank en de schade is groot. Er is met man en macht gewerkt om de effecten te beperken.

De vraag rijst of we dit niet hadden kunnen voorzien en daarmee beter hadden kunnen reageren op de ontwikkelingen. Nu ben ik geen hydroloog en ik laat de beantwoording van deze vraag over aan de kundige specialisten. Waar ik wel van ben, is geo-data, en die zijn van groot belang in de modellen die de hydrologen en waterkeringsspecialisten gebruiken om berekeningen uit te voeren. Tijdige inwinning op het moment van hoogwater is dan cruciaal zodat modellen kunnen worden geoptimaliseerd. Hier komen een aantal aspecten van ons geo-werkveld samen.

Goede samenwerking binnen het AHN en Beeldmateriaal-programma heeft ervoor gezorgd dat de meest geraakte gebieden zijn ingewonnen met luchtfoto’s, lidar en obliek. Twee bedrijven zijn in staat geweest om deze data in te winnen. Daarvoor hebben ze op zeer korte termijn vliegtuigen en sensoren vrijgespeeld. En binnen een dag is er een start gemaakt met de inwinning. Alle hobbels van opdrachtverstrekking tot en met toestemming krijgen van LvNL en daadwerkelijk vliegen zijn in die tijd genomen.

De door de landelijke partijen ingewonnen data worden vrijgegeven als open data. Hiermee bieden we lokale en regionale overheden, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen als Deltares de mogelijkheid gebruik te maken van deze data zonder ze zelf te hoeven inwinnen. Het gebruik gaat zelfs over de landsgrens heen. Ook de Belgische overheid gaat gebruikmaken van data die wij van de Grensmaas hebben ingewonnen.

Terug naar 15 juli 2021: het idee om data in te gaan winnen voor de hoogwatergebieden in Limburg en de Maas kreeg vorm. We hebben in korte tijd specificaties opgesteld, het geld geregeld, de opdrachten verstrekt en zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met de afhandeling. Het is fijn dat de resultaten goed zijn, maar het voelt ook als een ad hoc activiteit zonder draaiboek. België heeft de coördinatie van het inwinnen en verzamelen van geodata in crisissituaties ter hand genomen via het ‘geo4crisis’-kanaal. Voor Nederland bestaat zoiets nog niet maar ik kan me voorstellen dat dit van belang is.

Bij deze dus de oproep aan de leden van het GIN om mee te denken over hoe dit eruit kan zien. Ik zie een mooie kans voor samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Of misschien de gehele gouden driehoek? Laat het weten als je wilt meedenken hierover en mail naar: e.nobbe@geo-info.nl

Auteurs

Afbeelding voor Erik Nobbe

Erik Nobbe

Reacties

    Gesponsorde berichten