Ga door naar hoofdcontent
BlogsKids science

Kids science

Dinsdag 1 september 2020Afbeelding Kids science

Drie jaar geleden ontving ik Finse en Franse kadastercollega’s die in Nederland op bezoek waren in het kader van het Short Term Scientific Mission (STSM). Het doel van hun bezoek was om elkaar te inspireren, ervaringen en ideeën te delen en daarna aan een gezamenlijk project en een publicatie te werken. Het onderwerp van de STSM was de burgerparticipatie of crowdsourcing met de specifieke nadruk op de participatie van de kinderen.

De term crowdsourcing heeft de bredere term citizen science [1] (burgerwetenschap) gekregen, wat professioneler en serieuzer klinkt. Het citizen science-concept wordt door organisaties gebruikt als ondersteuning van hun primaire processen. Crowdsourcing speelt een grote rol in onze samenleving en vindt op verschillende niveaus plaats: van informeren, raadplegen en adviseren tot coproduceren en meebeslissen. Toen wij een aantal jaren geleden pionierden met het thema kinderparticipatie, werden we niet door iedereen met open armen ontvangen. Er was kritiek: ‘Kinderparticipatie is kinderarbeid’ en we kregen talloze vragen over hoe data van kinderen gevalideerd moest worden. In nummer 2016-2 van Geo-Info [2] schreef ik samen met mijn collega Daphne Bol over burgerparticipatie en betrokkenheid van kinderen. De conclusie was dat crowdsourcing in het onderwijs een goede investering is in slimme en betrokken burgers van de toekomst. Ons doel is kinderen van jongs af aan te laten zien dat ze een belangrijke groep zijn voor onze samenleving en dat hun stem en ideeën betekenis hebben. Dat de geo-wereld van ons allen is. Van jong en oud.

Het was daarom hartverwarmend dat Mark Rutte tijdens de persconferentie op 19 mei kinderen en jongeren vroeg om mee te denken over de coronaregels. Met meedenken bedoelde de premier: ideeën delen maar ook kritiek geven op de regels die de regering invoert. Want het gaat om hun toekomst. Indrukwekkend. Ik ben blij dat er in Nederland een groeiende trend is om kinderen te betrekken in alle soorten en vormen van het ontwikkelingsproces. Kinderen zijn belangrijke partners van onze geo-community. Er zijn initiatieven waar kinderen niet alleen een stem krijgen zoals in ‘Zwolle Gezonde Stad’ [3] maar ook worden uitgenodigd om data te verzamelen.

Een jaar geleden tijdens de GeoWeek [4] vroegen wij kinderen om sensoren in hun omgeving te spotten en er een foto van te maken. Wij hebben daar een eenvoudig webapplicatie in ArcGis Online (Esri) voor gebruikt. Alle gevonden sensoren hebben we op een kaart gepresenteerd en de wildgroei van de sensoren in onze omgeving bediscussieerd. Een geslaagde les!

Ik ben ervan overtuigd dat onze geo-community verrijkt kan worden als de jongste generatie ook uitgenodigd wordt. Een platform zoals EduGis [5] speelt daarin een belangrijke rol. Zeker als we geo- en landmeetkundige kennis in een zo vroeg mogelijk stadium bij kinderen introduceren. Als groot liefhebber van alle vormen van crowdsourcing wil ik bij deze een oproep aan jullie doen om mee te denken. Hoe kan GIN de jongste generatie ondersteunen? Hoe kunnen we de liefde voor geo zo vroeg mogelijk bijbrengen? Ik hoor jullie ideeën graag. Voor de helderheid: ik nodig kinderen niet uit om in het bestuur van GIN te gaan zitten, maar ik ben ervan overtuigd dat GIN voor kinderen iets kan betekenen net zoals kinderen iets kunnen betekenen voor de geo-wereld.

En onze Finse en Franse gasten? Zij waren onder de indruk van de manier waarop de jongste community bij de Nederlandse samenleving betrokken wordt.

Referenties

QR-code voor Referenties nummer 2
QR-code voor Referenties nummer 4

Door de QR-code te scannen krijg je direct toegang tot een artikel of een filmpje. iOS-gebruikers kunnen met hun telefoon een foto maken van de code. Androidgebruikers moeten soms eerst een QR-code-app downloaden. Succes!

Auteurs

Afbeelding voor Magdalena Grus

Magdalena Grus

Volledige biografie