Ga door naar hoofdcontent
BlogsOmgevingsbeheer en visualisatie

Omgevingsbeheer en visualisatie

Vrijdag 18 juni 2021Afbeelding Omgevingsbeheer en visualisatie

De 160 miljoen deelnemers-op-afstand van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam zullen bij de aanstaande FIG Working Week in Amsterdam niet gehaald worden, ook vanwege het registratiebedrag van 100 euro. De FIG-NL-organisatie zal echter ongetwijfeld vanuit Amsterdam een even spetterend programma bieden, vol bijdragen gericht op het verbeteren van de mogelijkheden om onze planeet te beheren.

Voor het verbeteren van de mogelijkheden om onze eigen omgeving te beheren brengt dit nummer weer veel bijdragen. Lees bijvoorbeeld over een operationele informatievoorzieningsplug- in (OIV-plugin) die ontwikkeld is door de Brandweer, zodat ze bij repressieve (=brandbestrijdings)acties meteen gegevens inzichtelijk hebben over functies, eventuele inwonertallen en veiligheidsrisico’s van aangetaste panden. ParTerra is een programma waarmee men lokaal terreinmodellen kan ontwikkelen die ook mogelijkheden biedt om waterstromen te modelleren, door te differentiëren tussen Digital Surface Model en Digital Terrain Model. Het 3D omgevingsmodel Geluid dat net aan de PDOK is toegevoegd, biedt de mogelijkheid om geluidsniveaus te simuleren, en dus tevens na te gaan of geluidsnormen niet worden overschreden, wat ook al tot een beter milieu leidt. En ten slotte wordt de Qfield-app behandeld, waarmee we zelf het terrein in kunnen voor het inventariseren van (de locatie van) gegevens van bijvoorbeeld bomen, dieren en straatmeubilair.

Het nut van die toepassingen staat en valt allemaal met de kwaliteit van de ruimtelijke gegevens. Als het om de basisregistraties in Nederland gaat, is het ministerie van Binnenlandse Zaken daarvoor verantwoordelijk. Damir Brnobic meldt hoe men die kwaliteit ook in de toekomst verzekeren wil.

Maar dat nut staat en valt ook met een goede visualisatie. Wanneer men immers niet goed van kaarten kan aflezen wat het geval is, wat de betreffende waarden of trends zijn, zijn we nog nergens, hoe hoog de oorspronkelijke gegevenskwaliteit ook is. Daarom staat dit nummer ook boordevol artikelen over visualisatie, en wel in de eerste plaats over opleidingen in de kartografie. Het was hoog tijd om aandacht te besteden aan de hydrografische opleidingen in Nederland, iets wat we bij eerdere inventarisaties gemist hebben. Dan brengt dit nummer een ode aan de creativiteit van iemand die zich bescheiden hobbykartograaf noemt: Weia Reinboud. Zij ontwierp een algoritme dat tot minder vertekening op wereldkaarten leidt. Haar projectie is uitgebreid gedocumenteerd in het prestigieuze International Journal of Cartography.

Dit nummer verslaat verder de voordrachten die werden gehouden in het kader van de Studium Generale-serie In kaart gebracht van de Universiteit Utrecht. Ook brengt het besprekingen van kartografie-leerboeken. De ruimtelijke tegenhanger van de Nacht van de Poëzie is de Nacht van de Infographic. Het thema was ditmaal Weergave van de verkiezingen: uiterst relevant en actueel.

“Zelfs het schutblad is mooi”, zegt Roelof Keppel bij zijn bespreking van de nieuwe Atlas van de IJssel, die langs zijn achtertuin stroomt. Via hem kom ik op de wisseling van het hoofdredacteurschap, die nu een beetje verstopt in dit nummer wordt vermeld. Sytske Postma kreeg het te druk met ander werk en moest haar inbreng in Geo-Info opgeven. De andere redactieleden zijn haar bijzonder dankbaar voor de inspirerende manier waarop ze de relevantie van ons vakgebied voor de bredere maatschappij én ons milieu in dit tijdschrift over het voetlicht heeft gebracht.

Auteurs

Afbeelding voor Ferjan Ormeling

Ferjan Ormeling

Ferjan Ormeling is redacteur van Geo-Info.

Volledige biografie

Reacties