Ga door naar hoofdcontent
BlogsRedactioneel

Redactioneel

Dinsdag 15 december 2015Afbeelding Redactioneel

Voor u ligt alweer het laatste nummer van deze jaargang, met interessante bijdragen en een terugblik op de GeoBuzz 2015, waar wij als redactie en GINbestuur velen van u hebben mogen ontmoeten. Was u er niet? U hebt in 2016 weer een kans! Noteer alvast de data: op 22 en/of 23 november zien we u dan graag op de GeoBuzz 2016 in Den Bosch.

Ik stop als redacteur van dit prachtige blad. Mijn dubbelrol als bestuurslid van GIN en redacteur van Geo-Info is geen gewenste koppeling van rollen. Ik heb dan na mijn verkiezing als bestuurslid ruim de tijd genomen om een opvolger voor mijn redacteurrol te vinden. En die heb ik gevonden in de persoon van Eric Hagemans. Hij zal zich in het volgende nummer aan u voorstellen. Dit is dus mijn laatste redactionele bijdrage. Daarin wil ik u toch nog wat meegeven, los van het plezier en de prettige samenwerking die ik met u en met mijn redactieleden heb mogen ervaren.

Dat meegeven start bij een terugblik mijnerzijds op de GeoBuzz. Ik vond dat persoonlijk twee prachtige dagen. Als imker spreekt mij de naam ook bijzonder aan, inclusief het thema rond bijen. Daar kunnen we als sector meer mee in mijn ogen. Mijn oproep is dan ook om breder te kijken dan naar de bijen. Het gaat mij in deze vergelijking niet om de honing. Dit is weliswaar een prima product, maar voor even geen doel op zich. Waar gaat het dan meer om bij de bijen dan de honing? Dat er in de natuur een goede bestuiving plaatsvindt van bloemen en vruchtbomen. Het gaat de landbouwer bijvoorbeeld om een betere opbrengst van zijn oogst; denk aan appels, peren of aardbeien. Deze vergelijking trek ik door naar onze sector. Laten wij nu eens kijken niet naar de Geo zelf kijken, maar even verder. Dat anderen dankzij Geo een beter product kunnen creëren, of een betere besluitvorming kunnen voorbereiden en nemen. Denk hierbij aan analyses maken of politieke keuzes communiceren. Omdat locatiegebonden informatie daarvoor de ingrediënten biedt. Laten wij dan de Geo verzamelen, maar ondertussen de planten bestuiven. Dat we ons bescheiden opstellen en genieten van het feit dat anderen ‘een beetje aan de haal’ gaan met onze geo-data is toch geen probleem? Dan wordt de wereld toch een beetje beter? Daar doen we toch onze geo-zaken voor? En dat kunnen we niet alleen. Denk maar aan dat bijenvolk. Samen zijn we sterk: bedrijfsleven, overheid, onderwijs, persoonlijke leden van GIN. Laten we elkaar de goede richting aangeven dan wordt onze geo-kast helemaal vol. En heeft de klant meer opbrengst. En is de Geo misschien wel een heel eerlijk bijproduct. Beste lezers, ik kom u ongetwijfeld nog wel tegen. Ik stop alleen met deze rol, maar blijf lekker werkzaam in ons werkveld.

Auteurs

Afbeelding voor Klaas van der Hoek

Klaas van der Hoek

Volledige biografie