Ga door naar hoofdcontent
BlogsSamenwerken aan een nieuwe onderwijscommunity

Samenwerken aan een nieuwe onderwijscommunity

Woensdag 1 april 2020

De afgelopen jaren zijn er veel opleidingen bijgekomen waar GIS en geodata een belangrijk onderdeel zijn. Waar we eerder eenduidige opleidingen als geodesie, landmeten en kartografie hadden, zijn er nu ook opleidingen als Geo Media & Design, Stedenbouwkundig Ontwerpen, Klimaat en Management of Future Planet Studies waar geo-data niet de basis is, maar een middel om de bovenliggende opleiding een sterkere inhoud te geven.

In zekere zin is het ook wel logisch. Sinds het begin van de 20e eeuw is steeds verdergaande specialisatie de norm geweest. In de hoop dat door het opsplitsen van taken we steeds efficiënter worden. Met de logische eenduidige studies die lang hoogtij vierden in de vorige eeuw. Langzamerhand komen we erachter dat alleen specialisten opleiden niet de absolute oplossing is, omdat we overzicht missen en de communicatie tussen de specialisaties onderling ontbreekt. Inmiddels leiden we met die nieuwe studies dus weer generalisten op, die vanuit meerdere invalshoeken tegelijk kunnen fungeren als de noodzakelijke communicatieve brug tussen de specialisten.

Persoonlijk ben ik blij met deze ontwikkeling in opleidingenland. Maar als bestuurder van GIN met ‘onderwijs en onderzoek’ in de portefeuille, is het een stuk lastiger geworden. Het heeft een dilemma tot gevolg waar wij als GIN-bestuur al een tijdje mee worstelen. Waar we eerder met enkele studies bij een handvol opleidingsinstellingen te maken hadden, zijn het er nu tientallen, zowel opleidingen als organisaties. Het is daardoor lastiger om daarin eensgezind op te trekken: ook wij missen nu overzicht en de communicatie ontbreekt. Hoe krijgen we dit weer terug, zonder het kind met het badwater weg te gooien, dus zonder de mooie ontwikkelingen naar de broodnodige generalisten teniet te doen?

GIN is een vereniging met een duidelijke missie: het verbinden van geo-professionals bij en met de overheid, het bedrijfsleven en onderwijs. Waar onderwijs eerder een logische schakel was tussen professionals in het bedrijfsleven en de overheid, is dat nu steeds minder duidelijk. Het uitwisselen van nieuwe kennis, trends en inzichten gebeurt in mijn optiek steeds vaker buiten het onderwijs om.

Mijn voorganger in het GIN-bestuur – Marien de Bakker – hield zich hier al mee bezig. Ook hij had onderwijs in zijn bestuursportefeuille en ook hij probeerde te achterhalen hoe we als GIN weer overzicht kunnen krijgen en onderwijs een logische plek binnen de driehoek overheid, bedrijfsleven en onderwijs kunnen geven. Ik merk het zelf ook: bij elke bijeenkomst waar we als GIN zijn en het hier over hebben, erkennen geo-professionals dit als uitdaging. Er is ook een grote wil om dit aan te pakken, maar helaas heeft dat in de anderhalf jaar dat ik nu in het bestuur zit, tot weinig geleid.

Daarom is dit voor mij een hernieuwde missie. Ook doe ik met deze column een nieuwe poging. Een oud idee wil ik nieuw leven inblazen: dat van een GIN-onderwijscommissie. Mogelijk is een beter woord: GIN-onderwijscommunity. Deze groep mensen zal zich richten op het verder brengen van kennis en ontwikkelingen voor professionals, in nauw contact met de verschillende opleidingen en onderwijsinstellingen. Ik wil daarvoor graag een eigentijds platform creëren dat ruimte biedt voor ontmoeten, delen, informeren en vragen stellen. Een online-community die zich verder strekt dan GIN als vereniging en open staat voor iedereen die zich verbonden voelt met de verdere professionalisering van geo-data.

Deze column is een uitnodiging om hier een stap te zetten. Ik hoor graag wie hier ideeën over heeft, wie mee wil helpen met de opzet en met de verdere ontwikkeling. Ook als je vooral beren op de weg ziet hoor ik graag van je: met welke problemen moeten we rekening houden en welke uitdagingen komen we tegen? Ik daag je dan ook gelijk uit: hoe kunnen we die ‘beren’ ombuigen in kansen?

Neem contact met me op als je ideeën of suggesties hebt: k.jansen@geo-info.nl

Auteurs