Ga door naar hoofdcontent
BlogsVerbinding: GIN in het volgend decennium

Verbinding: GIN in het volgend decennium

Zaterdag 1 februari 2020Afbeelding Verbinding: GIN in het volgend decennium

De allerbeste wensen voor 2020! Ook in dit nieuwe decennium draagt Geo-Informatie Nederland bij aan een geo-gemeenschap voor iedereen binnen de geo- en GIS-sector. Het afgelopen decennium is veel veranderd in onze sector: digitalisatie, big data en de groeiende rol van geo-informatie binnen onze dagelijkse bezigheden. Denk bijvoorbeeld aan de vele kaarten die op allerlei websites steeds meer gebruikt worden. Tien jaar geleden stonden deze ontwikkelingen nog in de kinderschoenen. Voor geïnteresseerden is het digitale archief van De Hollandse Cirkel en Geo-Informatie Nederland een aanrader: het bevat een selectie aan gearchiveerde en gedigitaliseerde geotijdschriften die de veranderingen in deze periode beschrijven.

Terugkijkend op de ontwikkelingen vanaf 2010 vraag ik me af voor welke uitdagingen we de komende tien jaar zullen staan. Eén ding is zeker: geo-informatie en het gebruik van geo-informatie groeit. Steeds meer organisaties beseffen dat geo-informatie het makkelijker maakt om complexe werkprocessen te analyseren en deze te vertalen richting andere groepen binnen de organisatie en daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van strooiroutes, zodat altijd de kortste weg wordt gereden. Door complexe geo-informatie weer te geven op een kaart, worden die eindeloze statistische tabellen opeens een stuk makkelijker te begrijpen.

Geo-analytics verdiept zich in het combineren van deze complexe geo-informatie met algoritmes, met als doel het verkrijgen van inzicht. Engelse trefwoorden als machine learning, deep learning en human augmentation zijn termen die steeds sterker ingeburgerd raken bij het optimaliseren van werkprocessen en over tien jaar op bijna elk werkproces en werkveld van toepassing zullen zijn. Niet alleen binnen de functies van geo-informaticus of GIS-professional, maar ook die van politieagent, agrariër, windmolentechnicus en talloze andere functies. Het is noodzakelijk om steeds complexere geo-data en algoritmes in begrijpelijke taal neer te zetten. Kaarten worden ingezet om deze vertaalslag te vergemakkelijken en creëren daarmee een verbinding tussen data en de gebruiker.

Binnen (online) gemeenschappen gaat deze verbinding in het komende decennium steeds belangrijker worden. Waar het internet in de eerste paar jaar van zijn bestaan voornamelijk voorzag in het verspreiden van informatie op globaal niveau, wordt het langzaamaan ook steeds meer gebruikt voor het verspreiden van lokale informatie.

Denk bijvoorbeeld aan een app van de gemeente die vermeldt waar en wanneer de gladheidsbestrijding langskomt, of een kaart van het waterschap waarin de droogte van de zomer af te lezen is. In de komende jaren zal de lokale geo-informatie alleen maar toenemen en preciezer worden, waardoor mensen beter inzicht krijgen in de wereld om zich heen.

Terwijl de rol van geo-informatie groeit, zal ons vakgebied steeds complexer en breder worden. Er ontstaat hierdoor overlap met andere sectoren en vakgebieden, waardoor gedegen samenwerking met de geo-informaticus en dus ook GIN belangrijk is. Hiervoor maakt GIN zich de komende periode sterk. Op internationaal vlak vindt in mei 2020 het FIG-congres plaats in Amsterdam. Maar ook op lokaal gebied blijft GIN een verbindende factor tussen lokale geo-groepen: geo-studieverenigingen, young professional-organisaties, andere sectororganisaties die met geo te maken krijgen en natuurlijk de werkgroepen binnen GIN zelf. GIN verbindt, ook in de volgende tien jaar.

Auteurs

Afbeelding voor Tim Brouwer

Tim Brouwer