Ga door naar hoofdcontent
BlogsWat geweest had moeten zijn

Wat geweest had moeten zijn

Dinsdag 1 september 2020Afbeelding Wat geweest had moeten zijn

Als u dit blad leest is het alweer september. Ik schreef dit redactioneel in juli. Het nummer was bedoeld om gewijd te zijn aan de FIG Working Week in Amsterdam, in mei. Maar zoals bekend ging die bijeenkomst niet door. Om toch een idee te geven van wat daar aan de orde had zullen komen, hebben we een FIGkatern, gevuld met een aantal – door de auteurs ingekorte – workshoppapers over uiteenlopende onderwerpen. Aan de orde komen de ontbossing in Indonesië, de ondersteuning van het Omgevingsloket, plaatsbepaling zonder GPS of GLONASS, openbaar vervoer in Warschau, Sustainable Development Goals en inspiratie door de Europese INSPIRE richtlijn. Het was voor hen natuurlijk een uitdaging om hun verhaal (nog verder?) in te dikken tot twee pagina’s met een plaatje, maar het is ze gelukt. Uitgebreidere artikelen zijn er ook. Martien Molenaar geeft een samenvatting van zijn boek over de Delftse School. Daarmee is niet de bouwstijl bedoeld, waarmee na WOII bijvoorbeeld de centra van Wageningen en Rhenen zijn herbouwd, maar de bij TU Delft ontwikkelde methode voor landmeetkundig werk, ontwikkeld in de vijftig jaar die vooraf gingen aan de introductie van de automatisering. Jelle Pot wijdt uit over het gebruik van Data Science en AI technieken binnen de geo-informatie. Zijn focus ligt bij het via Deep Learning herkennen van objecten in een puntenwolk, die het resultaat is van vanaf een voertuig gemaakte opnamen met de Street Mapper.

Ruud van Rossem, Martijn van Odijk en Bart-Jan de Leuw vertellen, namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over DiS Geo, de Doorontwikkeling in Samenhang van de Geo-basisregistraties. Omdat basisregistraties als BAG, BRT, BRK, WOZ en NWB nog steeds eilandjes zijn, moeten er bruggen tussen die eilandjes komen. Het moet een meer samenhangend gegevenslandschap worden, een Digital Twin van de fysieke werkelijkheid. Daarmee kunnen we dan in de toekomst werken met geodata als met stroom uit het stopcontact.

Jan ten Kate beschrijft, enigszins tragikomisch, de app die zijn bedrijf ontwikkelde om op festivals met behulp van Bluetooth drank te bestellen. Door het evenementenverbod viel de markt ineens weg, maar nu de horeca weer open is, biedt het nieuwe normaal toch perspectief.

En dan zijn er de kortere bijdragen. Zo laat Reinder Storm weten dat hij nu al uitkijkt naar de atlas met coronakaarten. Die zal ongetwijfeld verschijnen, denkt hij. Emily Daemen schrijft over ethiek ‘by design’.

Natuurlijk is er verder nog een scala aan columns, rubrieken en parels. Meningen en kleine berichten: het zout in de pap. Prettige herfst!

Afbeelding voor Frans Rip

Frans Rip

Frans Rip is redacteur van Geo-Info en werkt bij de GeoDesk van Wageningen University & Research.