Ga door naar hoofdcontent
BlogsWelke rol pakt Geo Informatie Nederland (GIN) binnen het initiatief van GeoSamen?
Gouden driehoek

Welke rol pakt Geo Informatie Nederland (GIN) binnen het initiatief van GeoSamen?

Vrijdag 17 december 2021

In 2014 is het initiatief tot GeoSamen gelanceerd, waarbij een Topteam met vertegenwoordiging uit de publieke sector (ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), het bedrijfsleven (GeoBusiness NL) en de wetenschap (Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica) een gedeelde visie op de toekomst van de geosector hebben geformuleerd, om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In 2021 heeft een herijking plaatsgevonden en is met GeoSamen2 een visie op de ontwikkeling van de Geo-sector tot 2025 gedefinieerd.

Het principe van GeoSamen wordt breed gedragen door GIN en is door het bestuur gedefinieerd als de Gouden Geo Driehoek, om het omzetten van de visie naar realisatie van de doelstellingen mogelijk te maken. De GIN-leden (geoprofessionals) vertegenwoordigen tenslotte ook alle stakeholders binnen de Gouden Geo Driehoek. Maar welke rol pakt GIN?

De governance van GeoSamen is sterk gericht op de driehoek overheid – bedrijfsleven – wetenschap, met een Topteam in de lead. Het Topteam is vooral agendabepalend en – hoewel de vakmensen in het werkveld nog weinig betrokken zijn – worden de benoemde thema’s in mijn gesprekken met verschillende geoprofessionals uit alle geledingen van het werkveld breed gedragen.

GeoSamen voorziet in een jaarlijks programmaplan voor de uitvoering, en dit is in mijn ogen ook een cruciaal onderdeel om doelgericht de uitwerking van de visie te doen slagen. GIN kan dan juist ook een goede bijdrage leveren, omdat de vereniging daadwerkelijk veel dingen doet: GIN heeft een infrastructuur van studiedagen, met Geo-Info een tijdschrift, en is ook internationaal aangehaakt (FIG).

Eén van de thema’s is Arbeidsmarkt en Onderwijs, omdat de behoefte aan nieuwe instroom over de volle breedte van de sector speelt, en dan in het bijzonder voor het vakgebied Geodesie. Op dit moment zijn GIN, GeoBusiness NL en diverse marktpartijen in samenspraak met het Onderwijs actief met elkaar in gesprek om de opleiding Landmeetkunde nieuw leven in te blazen.

GIN staat voor kennisdeling en als krachtige uitvoeringspartner van GeoSamen past dit thema dan ook uitstekend. Maar daar hebben wij natuurlijk wel hulp bij nodig! Dit is de reden, dat wij onze leden continu oproepen om ondersteuning te verlenen aan alle initiatieven die op ons afkomen.

Dit themanummer staat volledig in het teken van de Digitale Tweeling van de Fysieke Leefomgeving. De grote belangstelling voor het inleveren van een artikel geeft wel aan dat dit thema actueel is en leeft binnen de geocommunity. Hopelijk werkt de nieuwe look aanstekelijk om tijdens de kerst bij de open haard het themanummer door te nemen, en na te denken hoe u samen met ons de schouders eronder kunt zetten en een actieve bijdrage kunt leveren aan de uitvoering van GeoSamen. Jullie weten het bestuur te vinden!

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.