Ga door naar hoofdcontent
InformatieAdverteren

Adverteren

Het tijdschrift Geo-Info van Geo-Informatie Nederland kent het beste bereik onder Geo-professionals en kartografen en is het  best gelezen vakblad binnen de branche.Het tijdschrift Geo-Info van Geo-Informatie Nederland kent het beste bereik onder Geo-professionals en kartografen en is het  best gelezen vakblad binnen de branche.

Advertentiemogelijkheden

Bent u geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie of bent u benieuwd naar andere advertentiemogelijkheden? Stuur dan een mail naar geo-info@performis.nl of neem direct contact op met Etienne Victoria: 073 – 689 58 89,  etienne@performis.nl.  

Wanneer verschijnt Geo-Info?

De aanleverdeadline van de advertenties en verschijningsdata treft u onderstaand aan:

Geo-Info 1:  ma 14-02-2022  (verschijnt: vr 25-03-2022)
Geo-Info 2:  ma 16-05-2022 (verschijnt: di 26-06-2021)
Geo-Info 3:  ma 08-08-2022 (verschijnt: vr 16-09-2021)
Geo-Info 4:  ma 07-11-2022 (verschijnt: vr 16-12-2021)