Ga door naar hoofdcontent
InformatieCategorie: Geo-Professional

Categorie: Geo-Professional

Wie heeft zich positief onderscheiden in het belang van ons vakgebied? Wie heeft een hart voor geo-informatie en is een echte ambassadeur voor ons vak? Het publiek heeft haar nominaties ingediend en de jury heeft deze drie geo-professionals geselecteerd voor de Geo Prestige Award 2023.

Vincent van Altena

“Vincent is de grondlegger van een serie unieke innovaties bij het Kadaster, waaronder de voelbare Kaart, een topografische kaart voor mensen met een visuele beperking. De jury is onder de indruk van deze unieke ontwikkeling die de deuren van de geo-wereld opent voor een groep mensen die hier voorheen niet aan konden deelnemen.”

Vincent is een gepassioneerde geo professional die mensen en organisaties verbindt met als doel om te werken aan een betere wereld. Sinds afgelopen jaar zet Vincent zich in voor het maken van voelbare kaarten voor mensen die blind of slechtziend zijn. Vanuit het Kadaster heeft hij verbindingen gelegd met Bartimeus, Stichting Accessibility en Dedicon en binnen de geo-sector met Esri Nederland om samen te werken aan voelbare kaarten voor blinde mensen. Afgelopen half jaar is in twee focus weken gewerkt aan eerste prototypes en op de Esri User Conference in San Diego zijn deze gedeeld met een hele grote groep belangstellenden op de Map Gallery. Vincent heeft als doel om aandacht te vragen voor toegankelijkheid van geo-informatie, door in samenwerking met diverse organisaties concrete producten te maken, deze te delen middels presentaties op conferenties en misschien wel door in de toekomst zelf een conferentie te organiseren over dit onderwerp. Kadaster heeft voor dit project als organisatie al wel erkenning gekregen, maar Vincent is als persoon echt de drijvende kracht achter dit mooie project. Projecten worden door Vincent met veel zorgvuldigheid en intrinsieke motivatie opgepakt. Vincent heeft oog voor detail, zijn kwaliteitseisen zijn hoog (zo promoveerde Vincent vorig jaar naast zijn baan ook nog cum laude), maar bovenal heeft Vincent oog voor zijn collega’s.

Anke van Dellen

“De jury ontving de nominatie voor Anke van Dellen en ziet de sterke centrale functie die Anke heeft binnen de geosector. Ze brengt verbinding en durft de kritische vragen te stellen. Ze is actief in het benaderen van bedrijven om aan initiatieven deel te nemen. Zij maakt het verschil door persoonlijk contact te houden.”

Anke is senior beleidsadviseur bij GeoBusiness Nederland. Anke heeft uitgebreide ervaring en kennis van het geo-vakgebied, (geo)basisregistraties, (Europese) aanbestedingen maar ook met belangenbehartiging. “Anke heeft zich sinds haar start bij GeoBusiness NL in 2014 ontwikkeld tot een onmisbare schakel en spin in het web voor onze leden en partners vanuit de overheid en onderwijs en wetenschap. In de afgelopen jaren heeft zij GeoBusiness NL vertegenwoordigd in de totstandkoming van de GeoSamen Visie op de Geosector (2021-2025). Daarbij heeft zij ervoor gezorgd dat het onderwerp arbeidsmarkt en onderwijs is geagendeerd en nu vanuit de gouden Driehoek op landelijk niveau wordt opgepakt. Anke is ook verbindend buiten het geo-werkveld. Zij vertegenwoordigt onder meer GeoBusiness NL binnen VNO-NCW / MKB-NL op het gebied van aanbestedingen. Kortom – een gewaardeerd collega voor het Bureau, Bestuur en alle leden van GeoBusiness NL.”

Anke is een fantastisch verbinder die met haar brede netwerk, kennis en ervaring veel organisaties vooruit heeft geholpen. Haar professionaliteit, betrokkenheid en gedrevenheid heeft geholpen om tussen geo-experts vanuit organisaties van de Gouden Driehoek: Onderwijs, Overheid, Bedrijfsleven stevige bruggen te bouwen.

Bas Ooink

“De jury is onder de indruk van de maatschappelijke impact die Bas als persoon heeft bij de zoektocht naar urgente vermissingen. Bas is een ervaren geografische inlichten analist die, na een succesvolle carrière bij Defensie, het bedrijf Blue Team Intelligence gestart is. Naast het eigen ondernemer zijn is Bas sinds januari 2020 actief als vrijwilliger binnen Stichting Veteranen Search Team (VST). Juist om deze inzet en met name die van het afgelopen jaar is Bas genomineerd.”

Het VST heeft als doel om de politie te ondersteunen tijdens zoekacties naar vermiste personen. Daarvoor hebben ze de beschikking over 2500 vrijwilligers verspreid over het land. Na enkele inzetten meedraaien leverde Bas een zelfgebouwde GEO-tool aan waarmee ze snel en accuraat een zoekactie in beeld konden brengen. De tool bracht precies wat ze op dat moment miste. Het VST heeft inmiddels een eigen GEO-team die onder leiding van Bas op de meest onmogelijke tijden snelle analyses maakt waardoor de overlevingskans van een vermiste enorm wordt vergroot. Sinds medio 2022 beschikt het VST over een nieuwe, door Bas gebouwde, GEO-tool. Waarin het VST de informatie van de vermiste kan verwerken (denk aan favoriete omgeving, vervoersmiddel maar ook mentale situatie als dementie of psychose). Hierdoor is het beeld van de vermissing enorm verbeterd. Met de tool wordt er snel een zoekgebied bepaald waar binnen 1,5 uur na alarmering gemiddeld 60 tot 80 vrijwilligers gaan zoeken. De tooling laat zien waar de vrijwilligers in het veld aan het zoeken zijn. Meldingen, vondsten en waarnemingen van de zoekteams worden live op de kaart in beeld gebracht waarop direct actie kan worden ondernomen door de politie.

Bas is als vrijwilliger een zeer gewaardeerd persoon binnen bij het VST. Hij heeft inmiddels ruim 30 inzetten meegedraaid op locatie. Daarnaast heeft Bas bij minimaal 100 inzetten GEO-ondersteuning geleverd op afstand. Er zijn zelfs 3 inzetten te noemen waar de inbreng van Bas cruciaal was in het terugvinden van de vermiste.