Ga door naar hoofdcontent
InformatieGerelateerde tijdschriften

Gerelateerde tijdschriften

Artikelen uit de Geodesia en het Kartografisch Tijdschrift zijn nog altijd te vinden in de databases die online via de websites van Geodesia en de Nederlandse Vereniging voor Kartografie (NVK) zijn ontsloten. De links naar de databases zijn hier te vinden, alsook een link naar het Kartografisch woordenboek.

De Hollandse Cirkel

Vanaf 1992 wordt door de stichting Geodesia, de voorloper van de GIN-partner stichting De Hollandse Cirkel, een digitale bibliografie van alle nummers van het tijdschrift beheerd en bijgehouden: klik hier voor het archief.

Kartografisch Tijdschrift

Het Kartografisch Tijdschrift probeert iedereen die met geografische informatie werkt of belangstelling heeft voor kaarten te informeren, en was daarnaast het bindmiddel van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie.
Opmerking: de tijdschriften zijn -zover beschikbaar- vindbaar via de link. 

Vind je artikel in de Tijdschrifttendatabank DHC/GIN met daarin:

  • De Hollandse Cirkel (DHC)
  • (NGT) Geodesia
  • Geo-Info
  • Kaartbulletin
  • Kartografie
  • Kartografisch Tijdschrift
  • Nederlands Geodetisch Tijdschrift (NGT)
  • Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL)

Kartografisch Tijdschrift

Met het digitaliseren van het Kartografisch Tijdschrift is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan. Naast de reeds bestaande collectie van Geodesia en Geo-Info zijn nu ook de volledige jaargangen van het Kartografisch Tijdschrift toegevoegd aan de collectie.

Voor de totstandkoming van het digitaliseerwerk is vanuit het Ormelingsfonds, in beheer van GIN, een belangrijke financiële bijdrage geleverd. Het resultaat is prachtig. Vooral omdat er veel zorg is besteed aan het scannen van de kartografische bijlagen, die in de loop van de jaren de uitgaven van KT kenmerkten.

We hopen hiermee in een behoefte te voorzien: naast de mogelijkheid om de ontwikkeling van de kartografie door de jaren heen nog eens te beschouwen kan het aangeboden materiaal ook zijn nut bewijzen bij verdere studies.  

Klik hier om naar het digitale Kartografische Tijdschrift te gaan.