Ga door naar hoofdcontent
InformatieGIN-NCG-Scriptieprijs

GIN-NCG-Scriptieprijs

GIN-NCG-Scriptieprijs 2021

De zoektocht naar de beste scriptie is in het leven geroepen om nieuw talent te ontdekken en om een volgende generatie aan het geo-domein te binden. Met deze prijs komen net afgestudeerden in de picture te staan. Opleidingscoördinatoren van geo-gerelateerde opleidingen van alle niveaus, kunnen twee scripties per opleiding insturen.

Wie mag er meedoen?

Alle opleidingen op zowel MBO/HBO/WO bachelors en masters mogen per geo-gerelateerde opleiding 2 scripties van het studiejaar 2020-2021 insturen die zij willen voordragen voor de scriptieprijs.

Phd scripties zijn uitgesloten. Het NCG heeft al een prijs voor Nederlands Phd onderzoek. Dit zijn de Tienstra Onderzoeksprijs die eens per twee jaar wordt uitgereikt en de Otto von Gruber Award die eens er vier jaar internationaal wordt uitgereikt.

Hoe wordt een scriptie voorgedragen?

De docenten/opleidingscoördinatoren ontvangen hiervoor een mail van het GIN en of het NCG.  Zij kunnen maximaal 2 kandidaten voorgedragen.

In de voordracht is het verplicht een link toe te voegen naar de digitale versie van de scriptie.
Dit kun je opsturen naar info@geo-info.nl.

Insturen kan tot 1 oktober 2021.

Ben je student en wil je meedoen met de GIN-NCG-Scriptieprijs? Je kunt je helaas niet zelf inschrijven. Wel kun je natuurlijk je opleidingscoördinator attenderen op de prijs en aangeven waarom jij vindt dat je een goede scriptie hebt geschreven!

Moet je lid zijn van GIN?

Nee hoor, dat hoeft helemaal niet! Alle afgestudeerden van 2020-2021 mogen meedoen met de GIN-NCG-Scriptieprijs.

Wie gaat dit beoordelen?

Na 1 oktober 2021 zal onze deskundige jury de inzendingen beoordelen. Zij houden hierbij rekening met de aard van de opleiding (MBO/HBO/WO). Let op: er zal 1 winnaar uitkomen! Appels met peren vergelijken? Wij vinden van niet, het gaat om een scriptie die opvalt, gewogen naar opleiding en opleidingsniveau. Het doel is jong talent vroeg te ontdekken en in de schijnwerpers te zetten.

Wanneer wordt het uitgereikt?

Tijdens het GIN-Gala 2021 op 22 november 2021 in Den Bosch vindt de bekendmaking en uitreiking van de GIN-NCG-Scriptieprijs plaats. Dit exclusieve netwerkevenement zal alleen op uitnodiging te bezoeken zijn. De winnaar van de GIN-NCG-Scriptieprijs ontvangt onder embargo een toegangsticket!

Prijs

·         Een cheque van maar liefst € 500,-. Deze wordt ter beschikking gesteld door het NCG.
·         Een artikel over de scriptie in het magazine Geo-Info.