Ga door naar hoofdcontent
InformatieThemagroep Geschiedenis van de Kartografie

Themagroep Geschiedenis van de Kartografie

Doel van de themagroep

De themagroep Geschiedenis van de Kartografie heeft zich ten doel gesteld de kennis over kaartmakers en kaartmateriaal uit voorbije tijden bij een breder publiek te vergroten en het onderzoek op dit gebied te stimuleren. Deze sectie bevat informatie voor liefhebbers van historische kaarten, zoals tips over nieuwe websites, boeken of tentoonstellingen op cartografisch gebied.

Studiemiddag en afscheid Peter van der Krogt – 24 juni 2022

Het eerste uur wordt gevuld door een drietal sprekers en na de pauze zal aandacht worden besteed aan het feit dat Peter van der Krogt deze zomer met pensioen gaat. Het Allard Pierson en de Stichting Explokart hebben ons verzocht dit in de agenda op te nemen. Dus het tweede deel van de middag zal door hen verzorgd worden. De middag zal worden gehouden op 24 juni 2022 in de Oudemanhuispoort van de Universiteit van Amsterdam, waar uitstekende technische voorzieningen zijn voor beeld en geluid. Deze locatie is ook gekozen, omdat wij veel bezoekers verwachten. Voor meer informatie zie het bijgevoegde pdf-document.

Studiedag – 13 september 2019

Deze zomer stond in het teken stond van de 28e International Conference on the History of Cartography. Deze conferentie werd in juli j.l. in Amsterdam gehouden. Ter gelegenheid daarvan werden er drie tentoonstellingen in de hoofdstad bezocht. Eén in het Paleis op de Dam, één in het Stadsarchief Amsterdam en één in het Scheepvaartmuseum.

Deze keer nodigt de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie U niet uit voor een ochtend of middag met lezingen, maar willen we twee van de drie tentoonstellingen met u bezoeken. De derde tentoonstelling (in het Scheepvaartmuseum, zetten we eind 2019, of medio 2020 apart op het programma). 

Studiemiddag – 14 juni 2019

In juni 2019 verscheen bij de Vlaamse uitgeverij Lannoo het boek De Geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten. Ter gelegenheid hiervan werd in de Koninklijke Bibliotheek (KB) een tentoonstelling ingericht van kaarten, die hand in hand ging met de opzet van dit boek. Een deel van de geëxposeerde kaarten is ook in het boek opgenomen. Tegen de achtergrond hiervan organiseerde de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie in samenwerking met de KB een studiemiddag op vrijdag 14 juni 2019.

Studiedag – 9 november 2017

In het Nationaal Archief in Den Haag is nog tot 7 januari 2018 de tentoonstelling ‘De wereld van de VOC’ te zien. Naast veel andere topstukken zijn daar ook talrijke schitterende VOC-kaarten te zien. Naar aanleiding daarvan organiseert de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie – in samenwerking met het Nationaal Archief – tegen de achtergrond van deze tentoonstelling een studiemiddag op donderdag 9 november 2017.

Externe relaties

Naast het organiseren van studiedagen onderhouden individuele leden contacten met gelijkgestemde (internationale) organisaties en tijdschriftredacties. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan ICA Commission on History of CartographyICA Commission on Cartographic Heritage into the digitalCaert-ThresoorStudiekring Historische Cartografie, en Imago Mundi (het enige internationaal erkende wetenschappelijke tijdschrift dat zich enkel richt op de geschiedenis van de kartografie).

Themagroepleden

  • Dr. Marc Hameleers (voorzitter, Stadsarchief Amsterdam)
  • Erik Walsmit (Zuiderzeemuseum, Enkhuizen)
  • Peter Quirijnen (secretaris en penningmeester, Den Haag)
  • Drs. Reinder Storm (Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek Amsterdam)
  • Diederick Wildeman (Scheepvaartmuseum, Amsterdam)
  • Drs. Lina van der Wolde (Atlas van Stolk, Rotterdam)

Postadres

Themagroep Geschiedenis van de Kartografie
T.a.v. Marc Hameleers
Stadsarchief Amsterdam
Postbus 51140
1007 EA Amsterdam

In deze onwerkelijke tijden van Corona heeft de themawerkgroep een nieuwsbrief samengesteld, klik hier PDF iconWGK_Corona-nieuwsbrief.pdf om deze te lezen.