Ga door naar hoofdcontent
InformatieUw bijdrage

Uw bijdrage

Ook kopij aanleveren?

Dat kan! In 2022 zijn dit de aanleverdata:

 • Geo-Info 1:  07-02-2022 (verschijningsdatum: 25-03-2022)
 • Geo-Info 2:  09-05-2022 (verschijningsdatum: 24-06-2022)
 • Geo-Info 3:  01-08-2022 (verschijningsdatum: 16-09-2022)
 • Geo-Info 4:  31-10-2022 (verschijningsdatum: 16-12-2022)  

Aanleveren van kopij graag naar dit mailadres: info@geo-info.nl. De hoofdredacteur besluit of de kopij qua inhoud en relevantie geschikt is voor het magazine. 

Wat moet je weten over het aanleveren van kopij?

Lees hiervoor de onderstaande documenten door:

Algemeen

 • Teksten aanleveren als platte tekst in Word, Arial 10.
 • Afbeeldingen als losse bestanden aanleveren in JPG bij voorkeur van minimaal 1MB/300dpi.
 • Afbeeldingen zijn rechtenvrij of liggen bij auteur.
 • Geen voetnoten opnemen in de teksten, eindnoten zijn wel toegestaan.
 • Bij het opstellen van de tekst de woordenlijst uit document ‘Aanwijzingen artikelen’ (wordt aangepast) handhaven voor de juiste spelling van (vakgerelateerde) woorden.
 • Op 1 pagina van Geo-Info passen circa 600 woorden en 1 afbeelding en 1 streamer.
 • Een streamer is maximaal 10 woorden. – Lead is maximaal 100 woorden.
 • Titel is maximaal 15 woorden.
 • Subtitel is maximaal 10 woorden.
 • Op plek waar afbeelding/tabel is gewenst aangeven: Invoegen afbeelding/tabel [nr/omschrijving]. De afbeelding dan ook het zelfde nummer of omschrijving meegeven.

Artikelen

Aantal woorden: maximaal 2000

Indeling artikel:

 • Streamers
 • Onderschriften bij afbeeldingen
 • Titel
 • Eventueel subtitel
 • Door [naam auteur(s)]
 • Lead
 • Tekst
 • Tussenkopjes – aangeven door er (tk) voor te zetten
 • Tekst
 • Links/referenties
 • Eventueel kaders opnemen
 • Auteursgegevens (pasfoto, naam, functie, bedrijf, e-mail of twitter)

Verslag

Aantal worden: maximaal 1200

Indeling Verslag:

 • Streamer
 • Onderschriften bij afbeeldingen
 • Titel
 • Eventueel subtitel
 • Lead
 • Tekst
 • Tussenkopjes– aangeven door er (tk) voor te zetten
 • Tekst
 • Eventueel kaders opnemen
 • Auteursinfo (pasfoto, naam, functie, bedrijf, e-mail of twitter)

Boekbespreking

Aantal worden: maximaal 1200

Indeling Boekbespreking:

 • Streamer
 • Onderschriften bij afbeeldingen
 • Titel
 • Boekinformatie
 • Tekst
 • Tussenkopjes– aangeven door er (tk) voor te zetten
 • Tekst
 • Auteursinfo (pasfoto, naam, functie, bedrijf, e-mail of twitter)
 • Eventueel kaders opnemen
 • Naam auteur

Column

Aantal woorden: maximaal 700
Geen afbeeldingen

Indeling Column:

 • Titel
 • Tekst
 • Auteursinfo (pasfoto, naam, functie, bedrijf, e-mail of twitter)

Aanleveren

Aanleveren door kopij in de Geo-Info map op Dropbox te plaatsen:

 • Worddocument (zonder afbeeldingen – zonder nog te accepteren correcties).
 • Afbeeldingen als aparte bestanden bij voorkeur in JPG (minimaal 1MB / 300dpi).
 • Checklist auteur eventueel toevoegen.

Indien de versie na plaatsing wordt gewijzigd, in de documentnaam de wijzigingsdatum toevoegen. Indien er na de deadline nog wijzigingen zijn in de tekst, dit graag doorgeven via de e-mail om te overleggen of de kopij al in behandeling is door het bladmanagement, zodat de juiste versie wordt meegenomen in de upload aan de opmaker.