Ga door naar hoofdcontent
InformatieUw bijdrage

Uw bijdrage

Ook kopij aanleveren?

Dat kan! Wil je kopij aanleveren voor ons magazine? Neem dan contact op met de redactie via hoofdredacteur@geo-info.nl. De hoofdredacteur besluit of de kopij qua inhoud en relevantie geschikt is voor het magazine.  In dit document vind je daar meer informatie over.

In 2022 zijn dit de aanleverdata:

 • Geo-Info 1:  07-02-2022 (verschijningsdatum: 25-03-2022)
 • Geo-Info 2:  09-05-2022 (verschijningsdatum: 24-06-2022)
 • Geo-Info 3:  01-08-2022 (verschijningsdatum: 16-09-2022)
 • Geo-Info 4:  31-10-2022 (verschijningsdatum: 16-12-2022)

De redactie kan niet garanderen dat het artikel in het aangegeven nummer geplaatst wordt. Mocht het worden doorgeschoven, dan krijgt u als auteur daarvan bericht.

Voor elk aangemeld artikel wordt binnen de redactie een begeleidend redacteur aangewezen die de auteur, waar nodig, begeleidt, het aangeboden artikel beoordeelt/herziet, en die contactpersoon tussen auteur en redactie is. Bij meerdere auteurs is één auteur contactpersoon (‘contact-auteur’) voor de begeleidend redacteur.

Artikel

 • Er wordt in het magazine onderscheid gemaakt in:
  • Artikelen,
  • Verslagen,
  • Boekbesprekingen en,
  • Columns;
 • Een artikel of verslag heeft een lengte van 1000 tot 1500 woorden, een boekbespreking of column 500 woorden;
 • Teksten aanleveren doe je als platte tekst in Word, Arial 10;
 • Op 1 pagina van Geo-Info passen circa 500 woorden, 1 afbeelding en een streamer;

 Onderdelen artikel

 • De titel is maximaal 10 woorden, 1 regel breed. Kort maar krachtig: de titel moet duidelijk zijn en iets zeggen over het artikel;
 • Een subtitel (eventueel) telt maximaal 10 woorden;
 • De inleidende tekst is een inleiding van het artikel, geen samenvatting en bestaat ui maximaal 100 woorden
 • Een streamer is maximaal 8 woorden;
 • Bij gebruik van tussenkopjes deze aangeven door er (tk) voor te zetten;

Afbeeldingen

 • Op de plek waar de afbeelding is gewenst aangeven: Invoegen afbeelding [nr/bijschrift of omschrijving]. De afbeelding dan in de bestandsnaam hetzelfde nummer of omschrijving meegeven;
 • Een afbeelding formuleren als: ‘Afbeelding 1.‘, gevolgd door het bijschrift/de omschrijving;
 • Afbeeldingen als losse bestanden van minimaal 1MB/300dpi aanleveren, bij voorkeur in JPG;
 • Afbeeldingen zijn rechtenvrij of de rechten liggen bij de auteur; bronvermelding is gewenst.

Overige elementen

 • Indien kaders worden gebruikt, dan moet dat aangegeven worden in de kopij als <kader>. Kaders worden gebruikt in geval van voorbeelden, niet-essentiële opsommingen, enz. Ze zijn maximaal 250 woorden;
 • Bij het verwijzen naar websites de url noemen zonder https:// ervoor (behalve als de url geen www bevat);
 • Graag auteursinfo aanleveren pasfoto (>=300 dpi), naam, evt. functie, evt. bedrijf, en e-mail en/of link naar LinkedIn;

Aanleveren van kopij gaat via de mail als Word document (bestandsnaam: titel, auteur) met de afbeeldingen als aparte bestanden.

Wil je nog schrijftips? Kijk dan hier: 10 tips voor het schrijven van een artikel

We wensen je veel schrijfplezier en zien je bijdrage graag tegemoet!