Ga door naar hoofdcontent
InformatieUw bijdrage

Uw bijdrage

Ook kopij aanleveren?

Dat kan! Wil je kopij aanleveren voor ons magazine? Neem dan contact op met de redactie via hoofdredacteur@geo-info.nl. De hoofdredacteur besluit of de kopij qua inhoud en relevantie geschikt is voor het magazine.  In dit document vind je daar meer informatie over.

De aanleverdata zijn hier te vinden.

De redactie kan niet garanderen dat het artikel in het aangegeven nummer geplaatst wordt. Mocht het worden doorgeschoven, dan krijgt u als auteur daarvan bericht.

Voor elk aangemeld artikel wordt binnen de redactie een begeleidend redacteur aangewezen die de auteur, waar nodig, begeleidt, het aangeboden artikel beoordeelt/herziet, en die contactpersoon tussen auteur en redactie is. Bij meerdere auteurs is één auteur contactpersoon (‘contact-auteur’) voor de begeleidend redacteur.

Artikel

 • Er wordt in het magazine onderscheid gemaakt in:
  • Artikelen,
  • Verslagen,
  • Boekbesprekingen en,
  • Columns;
 • Een artikel of verslag heeft een lengte van 1000 tot 1500 woorden, een boekbespreking of column 500 woorden;
 • Teksten aanleveren doe je als platte tekst in Word, Arial 10;
 • Op 1 pagina van Geo-Info passen circa 500 woorden, 1 afbeelding en een streamer;

 Onderdelen artikel

 • De titel is maximaal 10 woorden, 1 regel breed. Kort maar krachtig: de titel moet duidelijk zijn en iets zeggen over het artikel;
 • Een subtitel (eventueel) telt maximaal 10 woorden;
 • De inleidende tekst is een inleiding van het artikel, geen samenvatting en bestaat ui maximaal 100 woorden
 • Een streamer is maximaal 8 woorden;
 • Bij gebruik van tussenkopjes deze aangeven door er (tk) voor te zetten;

Afbeeldingen

 • Op de plek waar de afbeelding is gewenst aangeven: Invoegen afbeelding [nr/bijschrift of omschrijving]. De afbeelding dan in de bestandsnaam hetzelfde nummer of omschrijving meegeven;
 • Een afbeelding formuleren als: ‘Afbeelding 1.‘, gevolgd door het bijschrift/de omschrijving;
 • Afbeeldingen als losse bestanden van minimaal 1MB/300dpi aanleveren, bij voorkeur in JPG;
 • Afbeeldingen zijn rechtenvrij of de rechten liggen bij de auteur; bronvermelding is gewenst.

Overige elementen

 • Indien kaders worden gebruikt, dan moet dat aangegeven worden in de kopij als <kader>. Kaders worden gebruikt in geval van voorbeelden, niet-essentiële opsommingen, enz. Ze zijn maximaal 250 woorden;
 • Bij het verwijzen naar websites de url noemen zonder https:// ervoor (behalve als de url geen www bevat);
 • Graag auteursinfo aanleveren pasfoto (>=300 dpi), naam, evt. functie, evt. bedrijf, en e-mail en/of link naar LinkedIn;

Aanleveren van kopij gaat via de mail als Word document (bestandsnaam: titel, auteur) met de afbeeldingen als aparte bestanden.

Wil je nog schrijftips? Kijk dan hier: 10 tips voor het schrijven van een artikel

We wensen je veel schrijfplezier en zien je bijdrage graag tegemoet!