Ga door naar hoofdcontent
InformatieVereniging

Vereniging

De vereniging Geo-Informatie Nederland (GIN) bevordert de kennis over geo-informatie en stimuleert de toepassing van geo-informatie. GIN is zowel een ontmoetingsplaats als een kennisnetwerk voor iedereen die zich nu, en in de toekomst, geo-informatie professional wil noemen. De brede aandacht voor geo-informatie, de onafhankelijke positie en de betrokken leden maken onze vereniging uniek!

Missie & Visie

GIN is een interactieve ontmoetingsplaats en vormt een toegankelijk kennisnetwerk voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met geo-informatie. GIN organiseert activiteiten en stimuleert en faciliteert haar leden kennis te delen en over te dragen ter ontplooiing van alle leden en ter versterking van de positie van het vakgebied geo-informatie in de maatschappij.

De hieruit afgeleide strategische doelen zijn:

 • een toegankelijk en verbonden netwerk creëren binnen geo-gebruikers
 • een interactief kennisplatform te bieden
 • het vergroten van de relevantie geo-informatie in de ‘buitenwereld’

GIN wil dit bereiken door:

 • het organiseren van congressen, voordrachten, symposia, excursies en andere bijeenkomsten;
 • het uitgeven van het vakgerichte magazine Geo-Info, het onderhouden van de website www.geo-info.nl en het bevorderen van publicaties die zowel op belangstellenden buiten de eigen leden als op de eigen leden zijn gericht;
 • het opzetten en onderhouden van een interactief kennisplatform ten behoeve van alle  geo-gebruikers;
 • het initiëren en stimuleren van – en participeren in – overleg tussen overheid, bedrijven en (onderwijs)instellingen;
 • het organiseren, vertegenwoordigen, activeren en ondersteunen van haar leden bij de studie over en bij de promotie en het gebruik van geo-informatie;
 • het onderhouden van samenwerkingsverbanden met andere organisaties, zowel nationaal als internationaal.

Strategisch beleid

Klik hier voor de concept visie 2019-2023.

Ereleden

Geo-Informatie Nederland heeft een aantal ereleden, deze leden zijn op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig door de algemene ledenvergadering benoemd. Met het erelidmaatschap wil GIN deze leden eren en waarderen. Ken je iemand die hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op via info@geo-info.nl.

 • Wim Eimers
 • Bé van Guldener
 • Paul van der Molen
 • Ferjan Ormeling
 • Jan Timmerman
 • N.J.J. Bunnik