Ga door naar hoofdcontent
InformatieVereniging

Vereniging

De vakvereniging Geo-Informatie Nederland (GIN) vertegenwoordigt geo-professionals in Nederland, bevordert kennisontwikkeling en stimuleert het gebruik van geo-informatie. De brede aandacht voor geo-informatie, de onafhankelijke positie en de betrokken leden maken onze vereniging uniek!

Missie

GIN vertegenwoordigt de (potentiële) Nederlandse geo-informatie professional, binnen de driehoek van overheid, bedrijfsleven en onderwijs/wetenschap. GIN versterkt de samenwerking in de sector en bevordert de deskundigheid van de geo-professional. Hiermee stimuleert GIN de ontwikkeling en gebruik van geo-informatie in heel Nederland.

Visie

Geo-Informatie is essentieel voor een veilige en leefbare leefomgeving, daarom is het noodzakelijk dat er geo-informatie professionals zijn. GIN, als onafhankelijke vereniging, stimuleert het gebruik van geo-informatie en de continue ontwikkeling van kennis en kunde van geo-professionals. GIN levert zo een bijdrage aan de effectieve inzet van geo-informatie bij het aanpakken van ruimtelijke vraagstukken in Nederland.

Strategie

GIN creëert een toegankelijk netwerk voor geo-professionals. Via een vakgericht magazine, interactief kennisplatform en bijeenkomsten deelt GIN kennis. GIN is actief betrokken bij de promotie van het vakgebied naar (toekomstige) geo-professionals, potentiële gebruikers en andere stakeholders, en vergroot zo de zichtbaarheid van geo-informatie.

GIN wil dit bereiken door:

 • het organiseren van congressen, voordrachten, symposia, excursies en andere bijeenkomsten;
 • het uitgeven van het vakgerichte magazine Geo-Info, het onderhouden van de website www.geoinformatienederland.nl en het bevorderen van publicaties voor eigen leden en belangstellenden;
 • het opzetten en onderhouden van een interactief kennisplatform;
 • het initiëren en stimuleren van – en participeren in – overleg tussen overheid, bedrijven en (onderwijs)instellingen;
 • het organiseren, vertegenwoordigen, activeren en ondersteunen van haar leden bij het gebruiken, promoten en bestuderen van geo-informatie;
 • het onderhouden van samenwerkingsverbanden met andere organisaties, zowel nationaal als internationaal.

Strategisch beleid

Klik hier voor de onderliggende presentatie.

Ereleden

Geo-Informatie Nederland heeft een aantal ereleden, deze leden zijn op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig door de algemene ledenvergadering benoemd. Met het erelidmaatschap wil GIN deze leden eren en waarderen. Ken je iemand die hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op via info@geo-info.nl.

 • Wim Eimers
 • Bé van Guldener
 • Paul van der Molen
 • Ferjan Ormeling
 • Jan Timmerman
 • N.J.J. Bunnik