Ga door naar hoofdcontent
InformatieVoordelen lidmaatschap

Voordelen lidmaatschap

Ben je werkzaam in de geosector of in een aanpalend vakgebied? Of ben je gewoonweg geïnteresseerd in het geo-vakgebied? Dan ben je van harte welkom om lid te worden van GIN! 

Geo-Informatie Nederland is een beroepsvereniging van geo-professionals. We investeren actief in het overbrengen en delen van kennis, door het organiseren van bijeenkomsten en creëren van platforms. Wij willen de leden van de vereniging beter leren kennen en jou centraal.

Meld je aan als GIN lid

Via onderstaande button meld je je direct aan bij Geo-Informatie Nederland voor een lidmaatschap of abonnement.

Aanmelden als GIN lid

Voordelen persoonlijk lidmaatschap

Persoonlijke leden zijn op persoonlijke titel lid bij GIN en genieten daarbij van de volgende voordelen:

 • 4 keer per jaar het magazine Geo-Info (mogelijkheid per post, digitaal of post en digitaal)
 • Gratis deelnemen aan Regiobijeenkomsten en online webinars
 • Gratis deelname aan het jaarlijkse GeoBuzz-evenement (www.geobuzz.nl)
 • Gratis toegang tot nieuwe en historische artikelen via pc/tablet of smartphone
 • Weten wat er speelt in je sector
 • Samen werken aan een betere geosector
 • Kortingen op geo aanbiedingen

Voordelen student persoonlijk lidmaatschap

Ben je student binnen de bouwstenen van de geo informatie? Dan ontvang je op vertoon je OV-studentenpas een gratis studentlidmaatschap met alle voordelen van het persoonlijk lidmaatschap voor de hele duur van je opleiding.

Gratis GIN studentenlidmaatschap

Ben je student? Dan ontvang je gratis een GIN lidmaatschap.

Je krijgt direct toegang tot het netwerk van GIN leden om je kennis uit de breiden en te verdiepen. Meld je nu aan via onderstaande button.

Aanmelden als GIN studentlid

Voordelen bedrijfslidmaatschap

Het bedrijf is lid van GIN en mag maximaal 3 personen afvaardigen. De voordelen:

 • 4 keer per jaar het magazine Geo-Info (mogelijkheid per post, digitaal of post en digitaal);
 • Medewerkers van de organisaties kunnen gebruik maken van de GIN-bijeenkomsten (maximaal 3 personen);
 • De contactpersoon van het bedrijf ontvangt een inlognaam en wachtwoord voor de GIN website.
 • Zichtbaarheid van de organisatie binnen de geo community
 • Samen werken aan een betere geosector

Bedrijfsabonnement

Het is ook mogelijk om als bedrijf alleen een abonnement op het magazine Geo-Info te nemen. Hierbij geldt:

 • 4 keer per jaar het magazine Geo-Info (mogelijkheid per post, digitaal of post en digitaal);
 • Medewerkers van deze bedrijven kunnen geen gebruik maken van de voordelige tarieven van de GIN-bijeenkomsten;
 • Medewerkers krijgen geen toegang tot de besloten delen van de GIN-website.

Looptijd lidmaatschap

Een lidmaatschap wordt per kalenderjaar aangegaan, vanaf de ingangsdatum tot en met 31 december van het betreffende jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij dit minimaal twee maanden voor de verlengingsdatum (uiterlijk 31 oktober) schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd.

Wijzigingen en opzeggen

Wijzigingen in privé- en/of zakelijke gegevens geef je door via het formulier ‘Wijzigen gegevens lidmaatschap‘. 

Opzeggen kan tot twee maanden voor het einde van het jaar. De opzegging gaat in op 1 januari van het volgende kalenderjaar. Voor verenigingen gelden de regels voor opzeggen van lidmaatschappen zoals die in de statuten zijn vastgelegd. De Wet van Dam is daarbij niet van toepassing.

Je geeft je opzegging door aan het secretariaat via e-mail. Wil je in je e-mail aangeven wat de reden van de opzegging is? Na verwerking van je opzegging, ontvang je per e-mail een bevestiging van je opzegging. Heb je binnen 2 weken na verzending van je opzegging geen bevestiging van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op via het secretariaat.

Bekijk hier de statuten en het huishoudelijk reglement.