Ga door naar hoofdcontent
LiteratuurMonografie ‘Landmeters en Ruilverkaveling’ beschikbaar

Monografie ‘Landmeters en Ruilverkaveling’ beschikbaar

CategorieBoek bespreking, Publicatie aankondiging
Datum01/09/2020
Auteurs
Afbeelding voor Monografie ‘Landmeters en Ruilverkaveling’ beschikbaar

Het is mij een genoegen de publicatie ‘Landmeters en Ruilverkaveling’ te kunnen aankondigen, nummer 5 in de reeks Geodetisch-Historische Monografieën. Deze monografie beschrijft de geschiedenis van 100 jaar ruilverkavelen en de betrokkenheid van landmeters daarbij. Het begin was de eerste vrijwillige kavelruil ’Ballumer Mieden’ op Ameland in 1916. Het rapport behandelt hoe door de jaren heen vanuit de samenleving tegen de ruilverkaveling werd aangekeken, hoe zich dit vertaalde in wetgeving waarin de doelstelling steeds verder werd verruimd, en welke invloed dit had op de gereedschapskist van de ruilverkavelings-landmeter door de jaren heen. Tal van ruilverkavelingsprojecten komen aan de orde. Deze zeer leesbare monografie vermeldt weliswaar dat vanuit natuur- en landschapskringen vaak negatief over ruilverkaveling werd gedacht, maar noemt ook de sociaal-economische verheffing van het platteland, die in honderd jaar tot stand kwam. De monografie bevat een internationale vergelijking en een beknopte beschouwing over de toekomst van het ruilverkavelingsinstrument in de huidige tijdgeest van crises. Ook is een samenvatting in het Engels toegevoegd. Auteurs zijn Martin Wubbe (tevens projectleider) en Paul van der Molen en het boek is mede tot stand gekomen door tal van collega’s die geïnterviewd zijn, tekstfragmenten hebben aangeleverd en hebben meegelezen. Het Kadaster stelde genereus Peter Donderwinkel ter beschikking voor lay-out en opmaak.

Roel Nicolai, voorzitter stichting De Hollandse Cirkel

Stichting De Hollandse Cirkel publiceert Geodetische Monografie Nr. 5

Paul van der Molen en Martin Wubbe

Het is eindelijk zo ver. De Geodetische Monografie Nr. 5 over ‘Landmeters en Ruilverkaveling’ is nu gepubliceerd als PDF op de website van Stichting De Hollandse Cirkel: www.hollandsecirkel.nl/ documentatiecentrum/g-h-monografieen). Stichting De Hollandse Cirkel stelt de PDF via de website gratis ter beschikking voor een ieder die er kennis van wil nemen. Het werk is 232 pagina’s dik en bevat talloze kaarten en (kleuren)foto’s.

Naast het beschikbaar stellen van de PDF hebben we ons voorgenomen het boek in een beperkte oplage in eigen beheer bij een drukkerij in Groningen te laten drukken. De kostprijs inclusief verzending is 29,95 euro per stuk. Het gaat om een hardcover boek, in kleur, dubbelzijdig bedrukt, cover in matkleur.

Wilt u een dergelijk gedrukt exemplaar hebben, dan kunt u dat aangeven bij pvdmolen01@hetnet.nl. Na inventarisatie plaatsen wij de bestelling en bij gereedkomen ontvangt u een exemplaar plus factuur. Wat u qua tekst zult aantreffen is identiek aan de PDF op de website. Heeft u belangstelling voor het boek, reageer dan vóór 1 oktober a.s.

Auteurs

Blijf je op de hoogte?

Ben je werkzaam in de geosector of in een aanpalend vakgebied? Of ben je gewoonweg geïnteresseerd in het geo-vakgebied?

Schrijf je nu in voor de GIN nieuwsbrief.

Zo blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de geo informatie wereld.