Ga door naar hoofdcontent
NieuwsAanvalsplan Landschap: op naar 10% landschapselementen in het landelijk gebied

Aanvalsplan Landschap: op naar 10% landschapselementen in het landelijk gebied

Vrijdag 30 september 2022Afbeelding Aanvalsplan Landschap: op naar 10% landschapselementen in het landelijk gebied

Deze week is het Aanvalsplan Landschap gelanceerd. Doel is om 10% van het landelijk gebied in te richten voor groene en blauwe landschapselementen. In 2030 moet de helft van deze ambitie zijn gerealiseerd. Uiterlijk in 2050 moet het groen-blauwe raamwerk klaar zijn.

Een coalitie van partijen verenigd in Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft het Aanvalsplan opgesteld op verzoek van de overheid. De coalitie bestaat uit een brede selectie van maatschappelijke organisaties, provincies, waterschappen en bedrijven. Ook de ministeries van LNV, BZK, en OCW hebben bijgedragen.

Het Aanvalsplan verhoogt de landschappelijke kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse landschap en draagt significant bij aan het halen van onze Europese verplichtingen rondom biodiversiteit, de klimaatopgave en schoon water. Ook levert het een belangrijke bijdrage aan natuurinclusieve landbouw door maatschappelijke diensten te belonen.

Heldere regie

Via het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het ruimtelijke ordeningssysteem rond de Omgevingswet dient het Aanvalsplan concreet te worden, met doelen, instrumenten en geld. Zo is tot 2030 €7,5 miljard nodig. Beheervergoedingen moeten langjarig worden zekergesteld.

Voorzien is een heldere regie van Rijksoverheid en provincies en actie van lagere overheden, agrariërs, particulieren en terreinbeherende partijen. Daarvoor is het van belang dat toereikend middelen ter beschikking worden gesteld, door het Rijk en aanvullend door andere overheden en private partijen. Implementatie van de groen-blauwe dooradering is een bouwsteen voor de gebiedsgerichte aanpak van NPLG.

Kijk voor meer informatie op de website van Samen voor Biodiversiteit.

Foto: Aanbieding Aanvalsplan Landschap aan minister Christianne van der Wal op 28 september 2022.