Ga door naar hoofdcontent
NieuwsBeste OGT Award deelnemers / betrokkenen,

Beste OGT Award deelnemers / betrokkenen,

Maandag 28 november 2016Afbeelding Beste OGT Award deelnemers / betrokkenen,

Bij deze een kort persbericht / verslag voor publicatie op de geëigende kanalen met daarbij ook een aantal foto’s.

De OGT (Overlegplatform Gebruikers TOP10Vector) heeft meer dan tien jaar een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de TOP10Vector, de TOP10NL en de Basis Registratie Topografie (BRT). Het Kadaster heeft met het Gebruikersoverleg BRT deze gebruikersparticipatie een formeel platform gegeven. Het OGT bestuur heeft dan ook besloten haar financiële nalatenschap terug te geven aan hen die daar een grote bijdrage hebben gegeven. Tot oktober was er de mogelijkheid om een nominatie in te dienen voor een project, onderzoek of een andere ontwikkeling als hét toonbeeld van gebruik, stimulering, verrijking van de TOP10Vector/TOP10NL/BRT. Het OGT stelde voor vier groepen (eindgebruikers, ontwikkelaars, onderzoekers, studenten) een prijs beschikbaar van ieder €1000,00!

In totaal zijn er 13 nominaties ingediend:

Eindgebruikers: BRT in levensgrootformaat aan de muur (DVUA architectuur en bouwhistorie / Mooi Noord-Holland); BRT terugkoppeling (Kadaster); TopoTijdReis (Esri)-Nederland);
Onderzoekers: Vario-schaal Geo-informatie (TU Delft, OTB)
Ontwikkelaars: BRT in 1 jarige cyclus (Kadaster); BRT Linked open data (Kadaster); 3DFier (TU Delft – Urbanism); BRT Producten (Esri Nederland); Automatische generalisatie(Kadaster); 3D Kaart NL (Kadaster); NL Extract (nlextract.nl); OSGeoNL (OSGeo.nl); Vergunningschecker (Geodan)

Een mooi resultaat, maar helaas geen inzendingen in de categorie studenten. Deze nominaties zijn door hun indieners tijdens de GeoBuzz 2016 op een geweldige wijze gepresenteerd. Het OGT bestuur heeft op basis van de voorstellen een shortlist gemaakt en na afloop van de korte voordrachten (pitches) nog een kort beraad gehouden. Uiteindelijk is besloten de prijzen uit te reiken aan:

1: BRT Terugkoppeling in de persoon van Magdalena Maja Grus, adviseur product- en procesbeheer bij het Kadaster.

Magdalena heeft zich vroeg ingezet voor het gebruik van crowdsourcing voor de BRT. Dit heeft geleid tot een zeer succesvolle pilot voor het BRT terugmeldsysteem. Met dit systeem konden gebruikers veel eenvoudiger terugmelden op de BRT. Deze pilot was zo succesvol, dat dit systeem het huidige BRT terugmeldsysteem is geworden. Hierdoor is de kwaliteit van de BRT toegenomen.

2. Automatische Generalisatie in de persoon van Marc Post.

In 2013 heeft het geo-innovatie team van het Kadaster de eerste volledig automatisch gegeneraliseerde 1:50.000 kaartserie opgeleverd. Dit wordt wereldwijd gezien als een primeur en wordt tot op de dag van vandaag met veel interesse gevolgd door vele National Mapping Agencies (NMA). Internationaal wordt dit gezien als de heilige graal in de kartografie die lange tijd onhaalbaar leek. Door deze prestatie heeft het Kadaster er voor gezorgd dat de 1:50.000 kaartserie en de bijbehorende dataset de zelfde actualiteit heeft als de Top10NL. En sinds juni 2016 geldt dit ook voor de 1:100.000 kaartserie.

3. NL Extract in de persoon van Just van der Broecke

Het Kadaster publiceert de BRT/Top10NL sinds 2012 5x per jaar in GML formaat. Hoewel GML een standaard open formaat is voor locatie-gebaseerde datasets, wil een groeiend aantal gebruikers met de BRT/Top10NL werken in een open dataformaat dat veel toegankelijker is en beter performt dan GML. Daarbij staat PostGIS, de spatial extensie van PostgreSQL met stip op nummer één. Hierdoor kunnen gebruikers direct aan de slag, zonder eerst zelf de GML te moeten converteren. NLExtract voorziet reeds sinds 2012 in deze behoefte door de BRT/Top10NL 5x per jaar kosteloos aan te bieden als PostGIS backup bestand op http://data.nlextract.nl/top10nl/postgis en door het ondersteunen van conversies voor de BRT/Top10NL en andere basisregistraties zoals BAG, BGT en BRK in het open source-project NLExtract (https://github.com/nlextract/NLExtract). Dit PostGIS backup bestand is uiteraard zelf ook open data.

4. Vario-schaal geoinformatie in de persoon van Radan Šuba

Radan Šuba heeft binnen het STW project Varioscale Geo-information, http://varioscale.bk.tudelft.nl/, heel knap werk afgeleverd binnen zijn promotietraject aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde, afdeling OTB (begeleiders: Martijn Meijers. Peter van Oosterom). Hier binnen heeft hij onderzocht hoe data voor topografische kaarten zonder vaste schaal automatisch gegeneraliseerd kunnen worden. Dit heeft geleid tot verscheidene publicaties en presentaties over het onderwerp. Doel is geweest om het tGAP (topological Generalized Area Partition) data model volledig automatisch te vullen met echte data, zodat er traploos en zeer geleidelijk op de data in- en uitgezoomd kan worden. Hiervoor is de Top10NL data als input gebruikt. Verder heeft Radan deze data omgezet naar een expliciete codering in 3D: de SSC (Space Scale Cube). Deze wordt dan op basis van driehoeken gerepresenteerd, zodat dit bruikbaar is voor het snel visualiseren met behulp van de GPU (OpenGL). Deze vorm van visualiseren biedt nieuwe mogelijkheden om met topografische data om te gaan.

De prijsuitreiking zelf vond plaats tijdens het ietwat kakofonische, maar zeer gezellige, GeoBuzz Netwerkdiner.

Het OGT-bestuur is zeer tevreden met deze grote aandacht voor en de kwaliteit van de inzendingen. Wij danken alle betrokken partijen voor hun inzet. En aangezien er nog ‘geld in de pot’ zit van de ‘erfenis’ is de kans groot dat er ook volgend jaar weer een aantal OGT-Awards uitgereikt zullen worden uitgereikt.

Namens het OGT bestuur (Harrie van der Werf, Jan van Sambeek),

Edward Verbree
Delft University of Technology
Faculty of Architecture and the Built Environment
OTB – Research for the Built Environment
00.West.770
Tel: 0031-(0)15-2782584
e.verbree@tudelft.nl